Pandora 2013 – Dag 4

Meeting

Voor vandaag waren er twee mogeworstjeslijkheden: óf de orga vond het een goed idee om alle teams te laten rickrollen, óf de orga had zin in knakworstjes. De mensen die onze avonturen van vorig jaar herinneren snappen al wat er aan de hand is: de meeting vond plaats bij het Carillion. Overdag hadden Duck en Rick blikjes knakworst ingekocht en Barrel werd speciaal voor deze dag ingevlogen om vooraf de straten rond het Carillion te voorzien van logo’s en diepzinnige teksten. Daarnaast was Barrel ook weer verantwoordelijk voor het opwarmen van de knakworstjes met project V:3-RS13 (Sixth Dimensional Portable Device for Turning Black Matter into Obliterating Heat). Helaas was het omhulsel van de voeding wat minder breed dan vorig jaar, wat enkele peniebele situaties betreffende de stabiliteit van het geheel zorgde. De geur van warm dood dier deed bij één enkele deelneemster van een concurrerend Task Force het geluid “Mauw” ontlokken, dit is waarschijnlijk weer een onmogelijke bonuspuzzel.

Onze wenkblauwe vrienden wilden weten of we gisteren het wapen gevonden hadden, maar geen enkel van de aanwezige Task Forces snapte hier iets van. Terwijl uitgezocht werd waar dit misgegaan is ging de telefoon van één van de observers, er zouden andere observers onderweg zijn naar deze locatie, observers die geen deel uitmaakten van het verzet. De briefing kon daarom hier niet verder gaan en alle Task Forces moesen zich verplaatsen naar het O&O-plein. Gelukkig was project V:3-RS13 niet opnieuw bezig met het uitlokken van “mauw”-geroep.

Bij aankomst op het O&O-plein ging de 5-dimensionale telefoon van één van de observers af. Op dit plein bleek afluisterapparatuur te zitten en iedereen mocht meehelpen dit op te sporen. Een alternatieve oplossing zou natuurlijk zijn om de meeting wederom te verplaatsen, maar eenvoud schijnt iets te zijn voor driedimensionale wezens. Na lang zoeken was de conclusie dat de gespitste oortjes van een meikever niet naar ons konden luisteren, en dat in het platte stukje papier, wat in 5 dimensies toch echt een boekje bleek te zijn, werd uiteindelijk toch het afluisterapparaat gevonden. Met een flinke schreeuw in 5  octaven was besloten dat het device onbruikbaar was en we kregen de daadwerkelijke briefing. We moesten vast proberen te voorkomen dat de wereld overgenomen werd door buitenaardse wezens ofzo

Na het uitgereikt krijgen van de envelop met de eerste opdracht gingen de veel te korte 5 minuten tijd om weg te komen nog niet in, maar werd ons verteld dat we nog minimaal 10 minuten moesten wachten. Gelukkig mocht de envelop al opengemaakt worden, en bleek de eerste puzzel een puzzel te zijn.

Puzzel 1: Puzzel

In de envelop bevonden zich allemaal dubbelzijdig bedrukte stukjes van een satellietbeeld van Google Maps, voorzien van rode en blauwe stippen. Het puzzelen werd al snel afgebroken omdat onze vijf veel te korte minuten ingingen, en op HQ werd een groot oppervlak gepakt verder te puzzelen. Dit puzzelen werd door een paar zaken een stuk makkelijker gemaakt. Ten eerste waren sommige van de rode en blauwe stippen doormidden geknipt en konden daaruit duidelijk stukjes die bij elkaar hoorden gevonden worden. Ten tweede waren de stukjes niet recht afgeknipt, waardoor soms ook vrij snel besloten kon worden dat het onherkenbare stukje bos toch op een andere plek moest horen omdat het stukje te smal was. Ten derde stond op sommige stukjes nog het Google-watermerk waarmee ook stukjes aan elkaar konden worden geplakt, en direct duidelijk was wat de bovenkant van de kaart was. Toen de hele afbeelding in elkaar zat herkende onze stem van boven al vrij snel een pijl in de rode stippen, die wees naar het grasveld ten westen van de vijver naast Drienerburcht. Rick en On a roll gingen snel op pad, terwijl op het hoofdkwartier de achterkant van de kaart bekeken werd. Dit vormde een nieuwe kaart, wederom voorzien van rode en blauwe punten. Met wat creativiteit viel er een smiley te zien in de rode stippen, maar de grote bonuspuzzel was dit keer natuurlijk wat dit kaartje precies voor moest stellen. Na kort zoeken was duidelijk dat het niet in Enschede was, waarna de thuisbasis van Evers Ossdorp doorzocht werd: Baarn. Ook deze zoektocht leverde niets op, wat niet anders kan betekenen dat deze kaart van een stad op een andere planeet moet zijn.

Puzzel 2: De Visser

Op de tweede puzzel bleek een gigantische lap tekst te staan:

Even was het stil. Simon voelde zijn hart kloppen. Zou het dan toch zover zijn? Daar was het weer! Het spetterende water bevestigde zijn vermoeden. Simon bewoog zich niet. Hij stond stil als een rots en telde tot drie. Opeens zag hij zijn dobber weer onder water verdwijnen. Hij had beet! Langzaam hengelde hij zijn vangst binnen. Hij had al best veel mensen gevangen vandaag. In de verte hoorde hij een haan kraaien. Gisteren hadden ze wijn gedronken. Hij glimlachde droevig. Eigenlijk ging dit nergens over. Er was maar een glas wijn, en ze hadden beiden dorst. Hij moest nu echt kiezen. Fronsend dacht hij na over de toekomst. Ergens in 1963 zouden ze hem vergulden, op de dag dat de broer van Francesco verkozen zou worden. Mensen zouden hem kussen. Maar in 1978 zou hij weer doorboord worden met zilver. Een droevig vooruitzicht. Het klonk goed voor zolang het duurde, maar de dagen verstreken. Hoeveel dagen waren het eigenlijk? Hij dacht na. Stiekem wenste hij dat hij nog zijn telraam had. Kon hij dat maar delen door het jaar waarin Justinianus zijn zijderupsen kreeg. Dat zou eens wat zijn. Eigenlijk klonk het wel heel makkelijk. Misschien was het wel gewoon waar. Opnieuw gooide hij zijn hengel uit en staarde naar zijn dobber. Eigenlijk was dat best significant. Hij gooide zijn hengel weg en langzaam slofte hij naar huis. Het paste eigenlijk net niet helemaal. Hij maakte de cirkel bijna helemaal rond. Hij glimlachte, voelde zich integer en viel in slaap.

Al vrij snel viel het ons semi-teamlid uit Staphorst op dat het eerste gedeelte vol stond met verwijzingen naar de bijbel. Staphorst verwijst natuurlijk naar de Horst, maar aangezien dat intussen echt verboden gebied was verklaard moesten we verder zoeken.
Het tweede deel bleek na wat zoekwerk over pausen te gaan. Dat kwam mooi uit, want we konden wel een pauze gebruiken. De traditie is dat een paus na zijn verkiezing bekleed met gewaden waar goud in is verwerkt zich aan de proletariërs laat zien. Bij het overlijden van een paus is de traditie dat driemaal met een zilveren hamertje op het hoofd van de paus wordt getitkt, als hij niet reageert moet hij wel dood zijn. Als je de eerste keer hard genoeg slaat ook. Onze stem van boven knikte bevestigend, want ook hierboven worden de boeken van Dan Brown gelezen. Dit gaf ons de datums 21 juni 1963 en 6 augustus 1978, precies 5525 dagen.
De referentie naar de zijderupsen bleek wat lastiger te vinden, vroeger wist men niet precies hoeveel jaar geleden het was dat men dacht dat het een goed idee was om met de jaartelling te beginnen, waardoor we de antwoorden 552 en 553 kregen. Beide jaartallen leverden in de berekening een bijna rond getal 10 op, maar bij het antwoord van 553 lag dit iets onder de 10, maar de operatie integer zou hierbij ook een typecast kunnen zijn die er 9 van maakt. Helemaal duidelijk was het antwoord dus niet, maar 10 leek ons de beste gok

Puzzel 3: Het gaat niet om de woorden.

fontBij Erve Holzik werd een plakkaat gevonden met een stuk tekst over de verschillende bijzondere projecten waar de observers mee bezig zijn. Onder andere wordt er gesproken over een ION cannon, waarbij niet helemaal duidelijk of dit zich in de lage baan bevindt. Het was vast niet zonder reden dat de alinea’s allemaal in andere fonts geschreven waren. Het thuisfont begon intussen met WhatTheFont een poging te ondernemen om de fonts te ontcijferen. Helaas waren de foto’s niet heel scherp aangezien het folie om de puzzel erg bobbelig was (tip voor de volgende orga: een lamineerapparaat is echt niet duur), en de fonts konden niet automatisch ontcijferd worden. Toen het uitteam weer terug was was enkel het font van de eerste alinea nog maar herkend: Comic Sans. De kans is natuurlijk groot dat we de eerste letters van de fonts moeten hebben, en enkel Chalet is een gebouwnaam van 6 letters die begint met een C. Het laatste font werd al snel herkend als Tahoma, waarmee we genoeg zekerheid hadden dat het Chalet zou zijn. Snel rolde een team die kant op, terwijl op het hoofdkwartier een poging werd gedaan om de juiste fonts te zoeken, wat een stuk makkelijker is als je de eerste letters al weet. Hier werd ontdekt dat Tahoma niet het juiste font was, maar Times New Roman begint ook met een T.

Puzzel 4: Find f(s)

De puzzel die we aantroffen bij Chalet was een korte wiskundige vergelijking:

f(x) = x5 * x-2

De uitkomst hiervan werd, in combinatie met de titel, natuurlijk s3, ofwel sss. Er werd al snel een decoder losgelaten op deze afkorting in combinatie met de UT, maar iets concreets leverde dit niet op. Onze stem van boven fluisterde opeens in dat het ook wel eens zou kunnen staan voor “cubic s”, ofwel Cubicus. Dit leverde bij Barrel en Rick een ontzettende “Doh” op, aangezien vrijwel dezelfde puzzel wel eens eerder is gebruikt tijdens een pandora, waarbij niemand zal raden welk team dat jaar de organisatie was.

Puzzel 5: Benoem de verschillen

Na langdurig zoeken bij Cubicus bleek dat iemand weer eens moeite had met de windrichting, dit keer was het niet Rick maar had de orga de puzzel aan de verkeerde kant gehangen. De puzzel bestond uit een rijtje getallen, waarbij er één miste:

1 _ 27 40 43 44 49 65

Opvallend is dat alle genoemde getallen ook bestaande gebouwnummers zijn, wat dus vast betekent dat het een getal tussen 1 en 27 moet zijn. Nadat Barrel de getallen had ingetekend op een campuskaart ontstond er een krul waarbij het antwoord ongeveer proeffabriek moest zijn. Voor de andere fossielen: dit is de nieuwe naam van de AKI. Uiteraard was hier niets te vinden. Het bleek ook dat vrijwel elke lijn die hierbij getekend was een zwart bolletje op de campuskaart doorkruiste, behalve dan de lijn tussen 43 en 44. Maar al deze oplossingen deden nog niets met de verschillen, dus besloten we een verschilrij uit te rekenen:

_ _ 13 3 1 5 16

Ook dit vormde allemaal geldige gebouwgetallen, maar een patroon hierin was niet te ontdekken. Intussen waren de getallen ook zo klein dat deze en alle opvolgende getalrijen wel geldige gebouwnummers moesten worden. Met het doortrekken van de verschilrijen zouden we uiteindelijk bij Charlie terechtkomen, maar aangezien de puzzel aan de zuidkant moest hangen was dit een onmogelijke oplossing. Daarnaast misten we natuurlijk nog één getal.

Ten einde raad zijn we maar een poging gaan doen om alle gebouwen in deze range af te zoeken. Aangezien de Horst inmiddels echt verboden terrein was gemaakt viel er al een aardig stapeltje weg. Bij deze zoektocht kwamen we onder andere aan de noordkant van de Spiegel puzzel 7 al tegen, dat zou ons straks weer werk besparen. Na alle gebouwen afgezocht te hebben was de puzzel nog niet gevonden, en werd besloten om nog een tweede keer de zuidkant van Hal B te bekijken. Per ongeluk werd tijdens het fietsen naar Hal B de puzzel gevonden, een creatieve geest had deze puzzel opgehangen aan de noordzijde van Citadel.

Tijdens de eindborrel werd ons verteld hoe de puzzel eigenlijk had gemoeten: De getallen in de verschilrij hadden als woorden uitgeschreven moeten worden, daaruit bleek dat ze in alfabetische volgorde stonden. De enige mogelijkheid voor het getal op het streepje was dan 9. Als je vervolgens de kaart op de kop houdt klopt het zuid ook. Wat ons betreft een beetje vergezocht.

Puzzel 6: Press the Button

Het hele team met uitzondering van Barrel en de stem van boven vond op de Citadel een blaadje met de tekst dat de puzzel verplaatst was naar de zuidwestkant van Box. De windrichting bleek dit keer ook echt te kloppen, de vondst hier was een nieuwe puzzel met een tinyurl en een muis. Vanuit HQ mocht Barrel de URL bekijken, die bleek te verwijzen naar een webcam gericht op de puzzel. Helaas had de orga twee foutjes gemaakt in de javascript die het plaatje moest reloaden. Ten eerste stond hierin een statement “console.log(‘reloaded’);” wat zorgt voor fouten als je geen console hebt (bijvoorbeeld een Firefox zonder Firebug), ten tweede zorgde in de meeste browsers de caching ervoor dat er geen nieuw plaatje werd geladen (de standaardtruc hiervoor is om een string als “‘?’ + unixtime()” te plakken). Kortom: Barrel zag niet meer dan een statisch plaatje, wat eigenlijk een webcam van de puzzel met 5 minuten vertraging had moeten zijn. De rest van het team probeerde intussen de knoppen van de muis. De middelste muisknop deed niets, de linker liet een lange toonladder horen. Tijdens het afspelen kwam Rick opeens op het idee dat we puzzel 7 al gevonden hadden en we dus geen moeite hoefden te toen deze puzzel verder op te lossen.

Van team ¿El Pañdora? hoorden we later dat de toonladder uit totaal 26 tonen bestond (en daarmee dus eigenlijk geen toonladder is), en achter de rechtermuisknop zat een semi-willekeurige reeks met tonen. Het laat zich raden dat de tonen achter de linkermuisknop A tot en met Z waren en zo met de tonen rechts een woord gevormd kon worden.

Puzzel 7: Puzzelen is atomair

Puzzel 7 bleek een scheikundig raadsel te zijn:

Platinaerts oplossen in koningswater
Het zout neutraliseren met natriumhydroxide.
Ammoniumchloride
toevoegen: het platina slaat neer
Andere elementen verwijderen tot er rode kristallen overblijven
Door reductie met waterstofgas zuiver ******* isoleren

Helaas maakten we hierbij de fout om te proberen de losse stappen op te lossen, waarbij het stukje “Andere elementen verwijderen” erg ambigu was. Hierbij kregen we onder andere de oplossingen Platina(II)Chloride en Platina(IV)Chloride. Het past natuurlijk voor geen meter in het aantal sterretjes, maar het is natuurlijk ook niet zeker dat deze lengtes overeen moeten komen. Dit levert PtCL2 op, en zoeken naar gebouwen met die letters op de campus gaat naar het Openluchttheater, maa dat bleek niet de juiste oplossing te zijn. Wellicht zou het toch puur Chloride (Cl) zijn, wat ook de afkorting was voor Cleanrooms? Of zou het toch Platina opleveren (een logisch doel gezien je begint met platinaerts), en zou het atoomgetal van Pt het antwoord zijn? Maar nee, gebouw 78 bestaat niet.
Na vele omzwervingen kwam Rick uiteindelijk op de wikipediapagina van Rhodium uit, waar precies ons receptje beschreven stond. Atoomgetal 45 verwees dan natuurlijk naar Hogekamp.

Puzzel 8: Rebus

rebusBij Hogekamp hing een erg bijzondere rebus, vooral de herhalende plaatjes vielen op en de operaties als vermenigvuldigen en worteltrekken komen ook niet in standaardrebussen voor, waardoor de plaatjes vast voor getallen moesten staan. Boven de linker- en rechterhelft stond een “&” en het getal Phi. Links bleek al vrij snel dat “Don’t Panic” een verwijzing was naar “The Hitchhikers Guide to the Galaxy” en de 10 vingers bij elkaar opgeteld 52 vormden, dus er moesten vast coördinaten uitkomen. De meeste andere tekens waren vrij makkelijk te vinden:

Baby’s: Tweeling => 2
James Bond: 007 => 7
Zwarte kat onder een ladder: Ongeluk => 13
Gouden medaille: Eerste plek => 1
Zwart gat => 0
Zwangere buik: 9 maanden => 9

Het enige zoekwerk was voor de boom en het Chinese teken. Dit teken bleek te staan voor dood, wat ongeveer hetzelfde klinkt als 4. De boom bleek de Methulasa Tree te zijn, de oudste boom ter wereld die nu 4845 jaar oud is. Helaas kwamen deze coördinaten niet op de campus uit. Ook het variëren van de waarde van de boom met de leeftijd die genoemd staat in het wikipedia-artikel (4798 in het jaar 1957) of de leeftijd van de bijbelse Methusalem (969) leverde niets op. Na wat variëren bleek zelfs dat het niet mogelijk was om hierbij een plek op de campus als antwoord te krijgen. Na alle andere waardes en berekeningen driedubbel gecontroleerd te hebben stonden we op het punt om Evers Ossdorp te mailen met de vraag of de puzzel wel klopte, maar de Alwetende Evers had ons brein al geobserveerd en was ons voor:

Beste Teams,

Helaas is er een fout geslopen in puzzel 8 die niet zo gauw op te lossen is, stuur daartoe de goede foute oplossing op, is die echt goed fout, dan krijg je van mij de goede goede oplossing.
Onze oplossing bleek hierbij dus goed fout te zijn, waarna we een nieuwe mail kregen:
Dat is goed fout ja. 52.239732 6.850562 is goed goed
Dit verwees naar het hoekje van de Vleugel. Na het inleveren van deze puzzel bleek dat we Bonuspuzzel 8 hadden gevonden. De organisatie had besloten dat de volgorde van de mails niet bepalend mocht zijn voor het als eerste inleveren van het eindantwoord, waardoor puzzel 7 de rij met puzzels van de dag afsloot. En de buitenaardse wezens? Die vlogen sereen in hun ruimtescheepjes terug, enkel het gezoem bleef ons nog even bij.

Bonuspuzzel 2

De enige puzzel die nog in ons rijtje ontbrak was Bonuspuzzel 2, waarvoor we ook nog geen enkel aanknopingspunt hadden, behalve dan dat El Pandora (vrij vertaald uit een raar dialect) hem had gevonden. Uit pure nood hebben we dit team maar uitgenodigd voor een eindborrel in ons hoofdkwartier. Het idee was ze dronken te voeren met bier en het antwoord aan ze te ontfutselen, maar gelukkig hadden ze zelf tequilla meegenomen waarmee ze zichzelf al dronken voerden, goedkoper kun je de oplossingen niet krijgen. Hier leerden we dat het hele thema gebaseerd was op de serie Fringe waarbij bepaalde codes worden gebruikt. Ergens in de Zilverling hing een poster waarop in lettergrootte 1 in een verhullende kleur te zien was dat het een bonuspuzzel was, waarbij de code “tic tac toc” tevoorschijn kwam. Dit was zonder spaties een puzzelcode. De reden dat dit team dit op had kunnen lossen was dat twee personen vanuit de borrelcommissie al iets van het thema wisten en daarom maar als voorbereiding alle 100 afleveringen van deze serie bekeken hadden. En dan denkt men dat wij veel tijd in de voorbereiding steken met alle technische snufjes.

In hindsight lukte het on de connectie met de serie ook te maken door Google images te laten zoeken naar de Twitter-avatar van Evers Ossdorp, die verwees naar een van de karakters uit de serie, namelijk December. Ook in de tekst aan het eind van dag 2 stond een naam die letterlijk een Engelstalige naam van een maand was.

Comments are closed.