Pandora 2013 – Dag 4

Meeting

Voor vandaag waren er twee mogeworstjeslijkheden: óf de orga vond het een goed idee om alle teams te laten rickrollen, óf de orga had zin in knakworstjes. De mensen die onze avonturen van vorig jaar herinneren snappen al wat er aan de hand is: de meeting vond plaats bij het Carillion. Overdag hadden Duck en Rick blikjes knakworst ingekocht en Barrel werd speciaal voor deze dag ingevlogen om vooraf de straten rond het Carillion te voorzien van logo’s en diepzinnige teksten. Daarnaast was Barrel ook weer verantwoordelijk voor het opwarmen van de knakworstjes met project V:3-RS13 (Sixth Dimensional Portable Device for Turning Black Matter into Obliterating Heat). Helaas was het omhulsel van de voeding wat minder breed dan vorig jaar, wat enkele peniebele situaties betreffende de stabiliteit van het geheel zorgde. De geur van warm dood dier deed bij één enkele deelneemster van een concurrerend Task Force het geluid “Mauw” ontlokken, dit is waarschijnlijk weer een onmogelijke bonuspuzzel.

Onze wenkblauwe vrienden wilden weten of we gisteren het wapen gevonden hadden, maar geen enkel van de aanwezige Task Forces snapte hier iets van. Terwijl uitgezocht werd waar dit misgegaan is ging de telefoon van één van de observers, er zouden andere observers onderweg zijn naar deze locatie, observers die geen deel uitmaakten van het verzet. De briefing kon daarom hier niet verder gaan en alle Task Forces moesen zich verplaatsen naar het O&O-plein. Gelukkig was project V:3-RS13 niet opnieuw bezig met het uitlokken van “mauw”-geroep.

Bij aankomst op het O&O-plein ging de 5-dimensionale telefoon van één van de observers af. Op dit plein bleek afluisterapparatuur te zitten en iedereen mocht meehelpen dit op te sporen. Een alternatieve oplossing zou natuurlijk zijn om de meeting wederom te verplaatsen, maar eenvoud schijnt iets te zijn voor driedimensionale wezens. Na lang zoeken was de conclusie dat de gespitste oortjes van een meikever niet naar ons konden luisteren, en dat in het platte stukje papier, wat in 5 dimensies toch echt een boekje bleek te zijn, werd uiteindelijk toch het afluisterapparaat gevonden. Met een flinke schreeuw in 5  octaven was besloten dat het device onbruikbaar was en we kregen de daadwerkelijke briefing. We moesten vast proberen te voorkomen dat de wereld overgenomen werd door buitenaardse wezens ofzo

Na het uitgereikt krijgen van de envelop met de eerste opdracht gingen de veel te korte 5 minuten tijd om weg te komen nog niet in, maar werd ons verteld dat we nog minimaal 10 minuten moesten wachten. Gelukkig mocht de envelop al opengemaakt worden, en bleek de eerste puzzel een puzzel te zijn.

Puzzel 1: Puzzel

In de envelop bevonden zich allemaal dubbelzijdig bedrukte stukjes van een satellietbeeld van Google Maps, voorzien van rode en blauwe stippen. Het puzzelen werd al snel afgebroken omdat onze vijf veel te korte minuten ingingen, en op HQ werd een groot oppervlak gepakt verder te puzzelen. Dit puzzelen werd door een paar zaken een stuk makkelijker gemaakt. Ten eerste waren sommige van de rode en blauwe stippen doormidden geknipt en konden daaruit duidelijk stukjes die bij elkaar hoorden gevonden worden. Ten tweede waren de stukjes niet recht afgeknipt, waardoor soms ook vrij snel besloten kon worden dat het onherkenbare stukje bos toch op een andere plek moest horen omdat het stukje te smal was. Ten derde stond op sommige stukjes nog het Google-watermerk waarmee ook stukjes aan elkaar konden worden geplakt, en direct duidelijk was wat de bovenkant van de kaart was. Toen de hele afbeelding in elkaar zat herkende onze stem van boven al vrij snel een pijl in de rode stippen, die wees naar het grasveld ten westen van de vijver naast Drienerburcht. Rick en On a roll gingen snel op pad, terwijl op het hoofdkwartier de achterkant van de kaart bekeken werd. Dit vormde een nieuwe kaart, wederom voorzien van rode en blauwe punten. Met wat creativiteit viel er een smiley te zien in de rode stippen, maar de grote bonuspuzzel was dit keer natuurlijk wat dit kaartje precies voor moest stellen. Na kort zoeken was duidelijk dat het niet in Enschede was, waarna de thuisbasis van Evers Ossdorp doorzocht werd: Baarn. Ook deze zoektocht leverde niets op, wat niet anders kan betekenen dat deze kaart van een stad op een andere planeet moet zijn.

Puzzel 2: De Visser

Op de tweede puzzel bleek een gigantische lap tekst te staan:

Even was het stil. Simon voelde zijn hart kloppen. Zou het dan toch zover zijn? Daar was het weer! Het spetterende water bevestigde zijn vermoeden. Simon bewoog zich niet. Hij stond stil als een rots en telde tot drie. Opeens zag hij zijn dobber weer onder water verdwijnen. Hij had beet! Langzaam hengelde hij zijn vangst binnen. Hij had al best veel mensen gevangen vandaag. In de verte hoorde hij een haan kraaien. Gisteren hadden ze wijn gedronken. Hij glimlachde droevig. Eigenlijk ging dit nergens over. Er was maar een glas wijn, en ze hadden beiden dorst. Hij moest nu echt kiezen. Fronsend dacht hij na over de toekomst. Ergens in 1963 zouden ze hem vergulden, op de dag dat de broer van Francesco verkozen zou worden. Mensen zouden hem kussen. Maar in 1978 zou hij weer doorboord worden met zilver. Een droevig vooruitzicht. Het klonk goed voor zolang het duurde, maar de dagen verstreken. Hoeveel dagen waren het eigenlijk? Hij dacht na. Stiekem wenste hij dat hij nog zijn telraam had. Kon hij dat maar delen door het jaar waarin Justinianus zijn zijderupsen kreeg. Dat zou eens wat zijn. Eigenlijk klonk het wel heel makkelijk. Misschien was het wel gewoon waar. Opnieuw gooide hij zijn hengel uit en staarde naar zijn dobber. Eigenlijk was dat best significant. Hij gooide zijn hengel weg en langzaam slofte hij naar huis. Het paste eigenlijk net niet helemaal. Hij maakte de cirkel bijna helemaal rond. Hij glimlachte, voelde zich integer en viel in slaap.

Al vrij snel viel het ons semi-teamlid uit Staphorst op dat het eerste gedeelte vol stond met verwijzingen naar de bijbel. Staphorst verwijst natuurlijk naar de Horst, maar aangezien dat intussen echt verboden gebied was verklaard moesten we verder zoeken.
Het tweede deel bleek na wat zoekwerk over pausen te gaan. Dat kwam mooi uit, want we konden wel een pauze gebruiken. De traditie is dat een paus na zijn verkiezing bekleed met gewaden waar goud in is verwerkt zich aan de proletariërs laat zien. Bij het overlijden van een paus is de traditie dat driemaal met een zilveren hamertje op het hoofd van de paus wordt getitkt, als hij niet reageert moet hij wel dood zijn. Als je de eerste keer hard genoeg slaat ook. Onze stem van boven knikte bevestigend, want ook hierboven worden de boeken van Dan Brown gelezen. Dit gaf ons de datums 21 juni 1963 en 6 augustus 1978, precies 5525 dagen.
De referentie naar de zijderupsen bleek wat lastiger te vinden, vroeger wist men niet precies hoeveel jaar geleden het was dat men dacht dat het een goed idee was om met de jaartelling te beginnen, waardoor we de antwoorden 552 en 553 kregen. Beide jaartallen leverden in de berekening een bijna rond getal 10 op, maar bij het antwoord van 553 lag dit iets onder de 10, maar de operatie integer zou hierbij ook een typecast kunnen zijn die er 9 van maakt. Helemaal duidelijk was het antwoord dus niet, maar 10 leek ons de beste gok

Puzzel 3: Het gaat niet om de woorden.

fontBij Erve Holzik werd een plakkaat gevonden met een stuk tekst over de verschillende bijzondere projecten waar de observers mee bezig zijn. Onder andere wordt er gesproken over een ION cannon, waarbij niet helemaal duidelijk of dit zich in de lage baan bevindt. Het was vast niet zonder reden dat de alinea’s allemaal in andere fonts geschreven waren. Het thuisfont begon intussen met WhatTheFont een poging te ondernemen om de fonts te ontcijferen. Helaas waren de foto’s niet heel scherp aangezien het folie om de puzzel erg bobbelig was (tip voor de volgende orga: een lamineerapparaat is echt niet duur), en de fonts konden niet automatisch ontcijferd worden. Toen het uitteam weer terug was was enkel het font van de eerste alinea nog maar herkend: Comic Sans. De kans is natuurlijk groot dat we de eerste letters van de fonts moeten hebben, en enkel Chalet is een gebouwnaam van 6 letters die begint met een C. Het laatste font werd al snel herkend als Tahoma, waarmee we genoeg zekerheid hadden dat het Chalet zou zijn. Snel rolde een team die kant op, terwijl op het hoofdkwartier een poging werd gedaan om de juiste fonts te zoeken, wat een stuk makkelijker is als je de eerste letters al weet. Hier werd ontdekt dat Tahoma niet het juiste font was, maar Times New Roman begint ook met een T.

Puzzel 4: Find f(s)

De puzzel die we aantroffen bij Chalet was een korte wiskundige vergelijking:

f(x) = x5 * x-2

De uitkomst hiervan werd, in combinatie met de titel, natuurlijk s3, ofwel sss. Er werd al snel een decoder losgelaten op deze afkorting in combinatie met de UT, maar iets concreets leverde dit niet op. Onze stem van boven fluisterde opeens in dat het ook wel eens zou kunnen staan voor “cubic s”, ofwel Cubicus. Dit leverde bij Barrel en Rick een ontzettende “Doh” op, aangezien vrijwel dezelfde puzzel wel eens eerder is gebruikt tijdens een pandora, waarbij niemand zal raden welk team dat jaar de organisatie was.

Puzzel 5: Benoem de verschillen

Na langdurig zoeken bij Cubicus bleek dat iemand weer eens moeite had met de windrichting, dit keer was het niet Rick maar had de orga de puzzel aan de verkeerde kant gehangen. De puzzel bestond uit een rijtje getallen, waarbij er één miste:

1 _ 27 40 43 44 49 65

Opvallend is dat alle genoemde getallen ook bestaande gebouwnummers zijn, wat dus vast betekent dat het een getal tussen 1 en 27 moet zijn. Nadat Barrel de getallen had ingetekend op een campuskaart ontstond er een krul waarbij het antwoord ongeveer proeffabriek moest zijn. Voor de andere fossielen: dit is de nieuwe naam van de AKI. Uiteraard was hier niets te vinden. Het bleek ook dat vrijwel elke lijn die hierbij getekend was een zwart bolletje op de campuskaart doorkruiste, behalve dan de lijn tussen 43 en 44. Maar al deze oplossingen deden nog niets met de verschillen, dus besloten we een verschilrij uit te rekenen:

_ _ 13 3 1 5 16

Ook dit vormde allemaal geldige gebouwgetallen, maar een patroon hierin was niet te ontdekken. Intussen waren de getallen ook zo klein dat deze en alle opvolgende getalrijen wel geldige gebouwnummers moesten worden. Met het doortrekken van de verschilrijen zouden we uiteindelijk bij Charlie terechtkomen, maar aangezien de puzzel aan de zuidkant moest hangen was dit een onmogelijke oplossing. Daarnaast misten we natuurlijk nog één getal.

Ten einde raad zijn we maar een poging gaan doen om alle gebouwen in deze range af te zoeken. Aangezien de Horst inmiddels echt verboden terrein was gemaakt viel er al een aardig stapeltje weg. Bij deze zoektocht kwamen we onder andere aan de noordkant van de Spiegel puzzel 7 al tegen, dat zou ons straks weer werk besparen. Na alle gebouwen afgezocht te hebben was de puzzel nog niet gevonden, en werd besloten om nog een tweede keer de zuidkant van Hal B te bekijken. Per ongeluk werd tijdens het fietsen naar Hal B de puzzel gevonden, een creatieve geest had deze puzzel opgehangen aan de noordzijde van Citadel.

Tijdens de eindborrel werd ons verteld hoe de puzzel eigenlijk had gemoeten: De getallen in de verschilrij hadden als woorden uitgeschreven moeten worden, daaruit bleek dat ze in alfabetische volgorde stonden. De enige mogelijkheid voor het getal op het streepje was dan 9. Als je vervolgens de kaart op de kop houdt klopt het zuid ook. Wat ons betreft een beetje vergezocht.

Puzzel 6: Press the Button

Het hele team met uitzondering van Barrel en de stem van boven vond op de Citadel een blaadje met de tekst dat de puzzel verplaatst was naar de zuidwestkant van Box. De windrichting bleek dit keer ook echt te kloppen, de vondst hier was een nieuwe puzzel met een tinyurl en een muis. Vanuit HQ mocht Barrel de URL bekijken, die bleek te verwijzen naar een webcam gericht op de puzzel. Helaas had de orga twee foutjes gemaakt in de javascript die het plaatje moest reloaden. Ten eerste stond hierin een statement “console.log(‘reloaded’);” wat zorgt voor fouten als je geen console hebt (bijvoorbeeld een Firefox zonder Firebug), ten tweede zorgde in de meeste browsers de caching ervoor dat er geen nieuw plaatje werd geladen (de standaardtruc hiervoor is om een string als “‘?’ + unixtime()” te plakken). Kortom: Barrel zag niet meer dan een statisch plaatje, wat eigenlijk een webcam van de puzzel met 5 minuten vertraging had moeten zijn. De rest van het team probeerde intussen de knoppen van de muis. De middelste muisknop deed niets, de linker liet een lange toonladder horen. Tijdens het afspelen kwam Rick opeens op het idee dat we puzzel 7 al gevonden hadden en we dus geen moeite hoefden te toen deze puzzel verder op te lossen.

Van team ¿El Pañdora? hoorden we later dat de toonladder uit totaal 26 tonen bestond (en daarmee dus eigenlijk geen toonladder is), en achter de rechtermuisknop zat een semi-willekeurige reeks met tonen. Het laat zich raden dat de tonen achter de linkermuisknop A tot en met Z waren en zo met de tonen rechts een woord gevormd kon worden.

Puzzel 7: Puzzelen is atomair

Puzzel 7 bleek een scheikundig raadsel te zijn:

Platinaerts oplossen in koningswater
Het zout neutraliseren met natriumhydroxide.
Ammoniumchloride
toevoegen: het platina slaat neer
Andere elementen verwijderen tot er rode kristallen overblijven
Door reductie met waterstofgas zuiver ******* isoleren

Helaas maakten we hierbij de fout om te proberen de losse stappen op te lossen, waarbij het stukje “Andere elementen verwijderen” erg ambigu was. Hierbij kregen we onder andere de oplossingen Platina(II)Chloride en Platina(IV)Chloride. Het past natuurlijk voor geen meter in het aantal sterretjes, maar het is natuurlijk ook niet zeker dat deze lengtes overeen moeten komen. Dit levert PtCL2 op, en zoeken naar gebouwen met die letters op de campus gaat naar het Openluchttheater, maa dat bleek niet de juiste oplossing te zijn. Wellicht zou het toch puur Chloride (Cl) zijn, wat ook de afkorting was voor Cleanrooms? Of zou het toch Platina opleveren (een logisch doel gezien je begint met platinaerts), en zou het atoomgetal van Pt het antwoord zijn? Maar nee, gebouw 78 bestaat niet.
Na vele omzwervingen kwam Rick uiteindelijk op de wikipediapagina van Rhodium uit, waar precies ons receptje beschreven stond. Atoomgetal 45 verwees dan natuurlijk naar Hogekamp.

Puzzel 8: Rebus

rebusBij Hogekamp hing een erg bijzondere rebus, vooral de herhalende plaatjes vielen op en de operaties als vermenigvuldigen en worteltrekken komen ook niet in standaardrebussen voor, waardoor de plaatjes vast voor getallen moesten staan. Boven de linker- en rechterhelft stond een “&” en het getal Phi. Links bleek al vrij snel dat “Don’t Panic” een verwijzing was naar “The Hitchhikers Guide to the Galaxy” en de 10 vingers bij elkaar opgeteld 52 vormden, dus er moesten vast coördinaten uitkomen. De meeste andere tekens waren vrij makkelijk te vinden:

Baby’s: Tweeling => 2
James Bond: 007 => 7
Zwarte kat onder een ladder: Ongeluk => 13
Gouden medaille: Eerste plek => 1
Zwart gat => 0
Zwangere buik: 9 maanden => 9

Het enige zoekwerk was voor de boom en het Chinese teken. Dit teken bleek te staan voor dood, wat ongeveer hetzelfde klinkt als 4. De boom bleek de Methulasa Tree te zijn, de oudste boom ter wereld die nu 4845 jaar oud is. Helaas kwamen deze coördinaten niet op de campus uit. Ook het variëren van de waarde van de boom met de leeftijd die genoemd staat in het wikipedia-artikel (4798 in het jaar 1957) of de leeftijd van de bijbelse Methusalem (969) leverde niets op. Na wat variëren bleek zelfs dat het niet mogelijk was om hierbij een plek op de campus als antwoord te krijgen. Na alle andere waardes en berekeningen driedubbel gecontroleerd te hebben stonden we op het punt om Evers Ossdorp te mailen met de vraag of de puzzel wel klopte, maar de Alwetende Evers had ons brein al geobserveerd en was ons voor:

Beste Teams,

Helaas is er een fout geslopen in puzzel 8 die niet zo gauw op te lossen is, stuur daartoe de goede foute oplossing op, is die echt goed fout, dan krijg je van mij de goede goede oplossing.
Onze oplossing bleek hierbij dus goed fout te zijn, waarna we een nieuwe mail kregen:
Dat is goed fout ja. 52.239732 6.850562 is goed goed
Dit verwees naar het hoekje van de Vleugel. Na het inleveren van deze puzzel bleek dat we Bonuspuzzel 8 hadden gevonden. De organisatie had besloten dat de volgorde van de mails niet bepalend mocht zijn voor het als eerste inleveren van het eindantwoord, waardoor puzzel 7 de rij met puzzels van de dag afsloot. En de buitenaardse wezens? Die vlogen sereen in hun ruimtescheepjes terug, enkel het gezoem bleef ons nog even bij.

Bonuspuzzel 2

De enige puzzel die nog in ons rijtje ontbrak was Bonuspuzzel 2, waarvoor we ook nog geen enkel aanknopingspunt hadden, behalve dan dat El Pandora (vrij vertaald uit een raar dialect) hem had gevonden. Uit pure nood hebben we dit team maar uitgenodigd voor een eindborrel in ons hoofdkwartier. Het idee was ze dronken te voeren met bier en het antwoord aan ze te ontfutselen, maar gelukkig hadden ze zelf tequilla meegenomen waarmee ze zichzelf al dronken voerden, goedkoper kun je de oplossingen niet krijgen. Hier leerden we dat het hele thema gebaseerd was op de serie Fringe waarbij bepaalde codes worden gebruikt. Ergens in de Zilverling hing een poster waarop in lettergrootte 1 in een verhullende kleur te zien was dat het een bonuspuzzel was, waarbij de code “tic tac toc” tevoorschijn kwam. Dit was zonder spaties een puzzelcode. De reden dat dit team dit op had kunnen lossen was dat twee personen vanuit de borrelcommissie al iets van het thema wisten en daarom maar als voorbereiding alle 100 afleveringen van deze serie bekeken hadden. En dan denkt men dat wij veel tijd in de voorbereiding steken met alle technische snufjes.

In hindsight lukte het on de connectie met de serie ook te maken door Google images te laten zoeken naar de Twitter-avatar van Evers Ossdorp, die verwees naar een van de karakters uit de serie, namelijk December. Ook in de tekst aan het eind van dag 2 stond een naam die letterlijk een Engelstalige naam van een maand was.

Pandora 2013, dag 3

Meeting

Aangezien we dubbele informatie hadden over de meetinglocatie (Amphi vanuit de orga, de parkeerplaats naast het zwembad vanuit de eindpuzzel), splitsten we onszelf op. Helaas zat Emma Watson niet in ons team, dus op twee plaatsen tegelijk zijn konden we wel vergeten. Enkele teamleden gingen dus maar naar de parkeerplaats en Rick werd in z´n eentje nar het Amphitheater gestuurd. Er waren bij de parkeerplaats teams die zich hardop afvroegen of ze datzelfde moesten doen, dus we vertelden ze maar dat dat ons niet zo’n goed idee leek.

In het Amphitheater had een klein groepje (een man (m/v) of 8) zich verzameld. Enkelen vroegen zich af waar de rest was; Rick hield zich maar van den domme: hij was in ieder geval netjes aanwezig. Vanuit de hoogte kwam een observer de trap af. Ze vroeg zich af waar de rest was. Toen daar geen antwoord op kwam, vroeg ze of iemand het wapen bij zich had. Na herhaling van de vraag (de rest wist schijnbaar niks van een wapen) legde Rick uit dat het wapen op een plek lag waar we niet bij konden. De observer nam hier geen genoegen mee en vroeg nogmaals naar het wapen. Daarna vroeg ze nogmaals waar iedereen was. Dit bleef een paar keer zo doorgaan; observers hebben waarschijnlijk niet zo’n uitgebreide state space.

Bij de parkeerplaatsmeeting was een observer, die een duidelijker verhaal had: zijn ras wil de Aarde overnemen, maar hij maakt deel uit van het verzet. Het wapen dat kwijt is zou in handen kunnen zijn van niet-verzetsstrijders, dus die moeten weggejaagd worden. Zijn ras kent geen emoties, maar het verzet heeft iets bijzonders ontdekt: observers kunnen niet tegen lachen. In de buurt van de meeting (bij de Amphi-meeting), was het niet-verzet bezig met de task forces die niet slim genoeg waren om het spoor naar de tekst over de verzetsmeeting te vinden. De observers aldaar moesten weggejaagd worden door er als verzets-task forces naartoe te gaan en net zo lang te lachen tot de observers gevlucht waren.

2013_dag3_meeting_wmd

Nepwapen

De observer heeft het echte wapen inmiddels ontvangen. Bijna niet van nep te onderscheiden.

De observer heeft het echte wapen inmiddels ontvangen. Bijna niet van nep te onderscheiden.

De operatie was een groot succes. De observers bleken inderdaad heel slecht tegen lachen te kunnen. Waar ze tot dat moment niet beïnvloed werden door enige emotie, konden ze hier overduidelijk niet tegen. Er werd nog even gesmeekt te stoppen, maar daarna was de enige optie toch echt hard wegvluchten.

Hierna kon het verzet weer tevoorschijn komen, waarna ook de overgebleven task forces ingelicht werden door het verzet. Het verzet vroeg om het wapen. De vinders ervan, ¿El Pañdora?, probeerden de boel eerst op te lichten met een nepwapen, maar gaven uiteindelijk het echte wapen af. Beiden leken verdacht veel op een 3.5″ floppydisk (we begrijpen dat de meeste lezers niet weten wat dit voor dingen zijn, maar we gaan het écht niet uitleggen), maar uiteraard was het echte wapen toch echt een 5-dimensionale kubus.

De opdracht van het verzet aan de task forces omvatte deze dag het verzamelen van informatie om het wapen onschadelijk te maken.

Puzzel 1:

2013_dag3_potloodDe eerste puzzel werd bij de meeting overhandigd. Bij wijze van hoge uitzondering werden geen puzzeltitel of windrichting aangegeven. De puzzel bestond uit een smalle papieren strook, en we kregen er ook een potlood bij, maar dat hoefde er natuurlijk niet per se bij te horen. Helaas waren we niet in de gelegenheid de puzzel direct na de meeting te bekijken, omdat we maar 5 minuten hadden om onszelf in veiligheid te brengen (hadden we al eens gezegd dat dat misschien te weinig tijd zou kunnen zijn, eventueel misschien perhaps?). Eenmaal in veiligheid besloten we eigenlijk gelijk dat de strook om het potlood gedraaid moest worden. We presteerden het in eerste instantie om dit verkeerd om te doen, maar toen we woorden van rechts naar links zagen deden we het toch nog maar even goed.

DE VOLGEN
DE PUZZEL
 LIGT TEN
WESTEN VA
N HET PAV
ILJOEN

Puzzel 2: Altijd weer die spelfouten!

Bij het paviljoen vonden Rick en Duck vrij snel en een beetje geholpen door de wind die de puzzel deed opwaaien om een wit hoekje te laten zien de volgende puzzel. Het bleek een lap tekst, die er bekend uit zag maar toch niet helemaal klopte:

Two households, both alike in dignity, In fair Vedona, where we lay our scone, From ancient grunge break to new motiny, Where ciril blood makes civil hands unclean. From forth the fatal doins of these two foes A pair of star-cross’d lovers take their life; Whose misadvintured piteous overthrows Do with their death bury their parents’ strafe. The fealful passage of their death-mark’d love, And the contenuance of their parents’ rage, Which, but their children’s end, cought could remove, Is now the two hours’ traffic of our stage; The which if you with patient ears attent, What here shall miss, our toil shall strive to mend.

2013_dag3_spelfoutenRick las het origineel op terwijl Duck meeschreef. Zo kwam het mooie gekras wat jullie hiernaast kunnen bewonderen tot stand. Bijzonder detail hierbij was dat in de versie die Rick in zijn hoofd (of misschien op zijn scherm) had een woord verschilde van de versie die On a roll bekeek. Uiteindelijk bleek dit woord niet te moeten verschillen voor de puzzel.

De verschillen zaten hem in de letters donordialect cq rduvlairind, als je de puzzelversie of de originele versie pakte. Aangezien donordialect wel op een woord leek zijn we daar mee aan de slag gegaan. Dit bleek een bestaande term te zijn, maar we konden er niet echt een goede definitie vinden of een ander verband vinden. Rick had na een minuut of tien ineens een mooie brainfart: anagrammen. Rick kwam vervolgens vrij snel met Citadel, waarna Noord gemaakt kon worden van de lettters die overbleven.

Puzzel 3: Driving skills

De puzzel bij Citadel hing natuurlijk op de meeste logische plek: verstopt in de inham direct naast de ingang. Duck en Rick hebben snel wat fotos gemaakt en waren met een halve minuut weer weg.

2013_dag3_drivingDe puzzel bestond ook hier weer uit een tekst, waarbij de oplossing deze keer nog makkelijker was. Dit deed ons vermoeden dat dit een campusrace/shootout-dag ging worden, wat uiteindelijk ook zo bleek te zijn. Het was een simpel rekenraadseltje:

Men rijdt van locatie A naar locatie B met 40km/u. Op de terugweg is het al laat en wat rustiger op de weg dus rijdt men 50km/u. Neem de gemiddelde snelheid van de totale rit en deze integer zal je naar de juiste plek wijzen mits je er dertig vanaf trekt.

Ondanks de slordigheid rond integers was de puzzel natuurlijk heel duidelijk: even uitrekenen (onze rit was voor het gemak 200km each way) en je komt uit op 14, het gebouwnummer van het Teehuis.

Puzzel 4: Puzzelen is een ware kunst

2013_dag4_puzzelenPuzzel 4 bleek een eenvoudige nonogram. Helaas was het oplossen ervan niet zo eenvoudig, aangezien On a roll het broodnodig vond om het Python-script van een bekende te testen, ingefluisterd door de stem van boven. Toen Duck en Rick terugkwamen van het ophalen, was hij hier druk mee bezig.

Rick vond online een andere nonogram-solver. Het invoeren van de puzzel gaf direct resultaat.

Rick had dit plaatje eerder gezien: hij had het vermoeden dat het plaatje leek op het oude logo van de arbodienst. Enkele minuten later waren Duck en Rick hier dan ook driftig aan het zoeken. Helaas, hier was duidelijk niks te vinden.

SolvedImageNa nog een keer bellen en denken hadden Duck en Rick het juiste doel voor ogen: op het plaatje stond een deel van een kunstwerk dat vroeger voor de Zilverling stond. Dit kunstwerk was een paar jaar geleden verplaatst naar het kruispunt aan de achterkant van dit gebouw. Na enig zoeken vond Duck hier de volgende puzzel.

Puzzel 5: 0m & 0m

De puzzel had rechtstreeks uit een IQ-test kunnen komen, een rijtje getallen waarvan er eentje ontbreekt.

1 - 5 - 21 - 85 - X?? - 1365

Alle opeenvolgende getallen op elkaar delen levert een nieuwe rij op: 5, 4.2, 4.04, en de wortel van de twee met de tussenstap is 4.007. Het convergeert duidelijk naar 4. Alles vermenigvuldigen laat duidelijk zien dat de volgende formule moet worden toegepast:

f(0) = 1
f(n+1) = f(n) * 4 + 1

Het ontbrekende getal is dus 341, wat gezien het patroon waar je het antwoord in moet vullen kan wijzen naar gebouw 3 (Vleugel) of 41 (Zilverling)

De titel van de puzzel is “0m en 0m”, waarbij het duidelijk nullen zijn in plaats van die letter die in deze regio erg lang wordt uitgesprooooooken. Waarschijnlijk staat het voor “nul meter en nul meter”. Wat deze titel precies mag betekenen: joost mag het weten

Puzzel 6: Hoe lang moet ik dat nog aanhoren?

De URL op de puzzel (http://www.iapandora.nl/puzzel/geluid/) levert twee bestanden op: 52.wav en 6.wav. Goh, zouden dat coordinaten moeten worden? De lengte van de bestanden, in combinatie met wat tekst op de puzzel, laat weinig tot de verbeelding over: we moeten de lengte van het bestand in seconden en milliseconden hebben, die getallen interpreteren als decimale minuten en dat af laten beelden op de kaart. Dat laatste is niet zo moeilijk, dat kan gewoon met Google maps. Voor dat eerste heb je alleen een muziekspeler nodig die ook die milliseconden weer kan geven. We zullen jullie de details besparen, maar dit was bijna net zo lastig te vinden als de zwembroekpuzzel van vorig jaar. De coördinaten bleken 52 14.456, 6 51.288 te zijn, wat verwijst naar een stuk struikgewas even te noorden van Chalet.

Puzzel 7: Hungry?

snickersDe puzzel die hier gevonden werd was erg geniepig. Op de foto was een Mars te zien, maar de titel verwees toch duidelijk naar een Snickers. De rechterhelft was dan weer duidelijk een grid met allerhande hexadecimale codes die duidelijk in de printbare ASCII-set zaten. Om de verwarring vanwege de Snickers nog erger te maken fluisterde onze stem van boven in dat er ook MARS encryption bestaat. Goed, Pandora is nog steeds bedoeld voor nerds dus we moeten duidelijk aan de slag met de encryptie. Aangezien dit echter nooit echt een standaard is geworden zijn de implementaties daarvan schaars en enkel zinnig te vinden in Java, voor ons oudjes een taal die we sinds het laatste college Programmeren 2 nauwelijks meer aangeraakt hebben. Die goede oude tijd, dat Java nog geen generics had en je elk object uit je List opnieuw moest typecasten en maar moest hopen dat je geen runtime errors kreeg. We weten het nog goed. Minder goed is ons bijgebleven hoe je de taal eigenlijk gebruikte, maar na een half uur aankloten en willekeurig dingen blijven proberen tot het compileerde (het zogenaamde brute-force programming, niet te verwarren met het paradigma copy-paste-programming, waarbij je geen loops of functies hoeft te schrijven omdat je zaken ook kunt copy-pasten) kregen we uitvoer. Dit keer was daar zonder base64-encoding zelfs geen plaatsnaam uit Wales uit te halen, dus hadden we iets foutgedaan. De eerste gok was dat de fout zat in het overschrijven van de tabel, dus een team vertrok weer naar de puzzel om alles na te kijken. Deze aanname was correct, er zaten fouten in onze overgenomen versie. Echter, ook met de verbeterde versie kwamen we geen klap verder.

Na weer vijf punten ingeleverd te hebben kregen we een hint van de orga, het bleek dat we de tekst “Snickers” moesten laten matchen in de grid. Dit leverde het volgende op: THT:199T” in de eerste kolom, en “0N<;W\V0” in de tweede. Wat bleek: je, moest de waarde uit de eerste kolom nemen, tenzij je de vorige keer dat je die letter had de waarde uit de eerste kolom hebt gebruikt, dan moet je de tweede kolom gebruiken. Dit leverde het antwoord THT:1990 op. Na wat googlewerk blijkt dat Snickers tot 1990 in het Verenigd Koninkrijk werd verkocht onder de naam Marathon. Een marathon is ongeveer 42 kilometer, dus het is vast gebouw 42 (Faculty Club). Een andere optie is de sintelbaan, want dat heeft ook iets met hardlopen te maken. Maar nee, zo simpel is het natuurlijk niet. Een marathon is ook iets meer dan 26 Engelse mijlen, maar Oosthorst is inmiddels al verboden gebied verklaard. En dat de eerste paar Olypische marathons minder dan 42 kilometer waren, dat weet de orga vast niet.

Wat bleek: de tekst marathon moest nog een keer ingevuld worden in het schema, maar de state van letters die je al een keer gehad bij “Snickers” moest bewaard blijven. Enkele beeldschermen waren inmiddels al uit frustratie door het raam gegooid, maar gelukkig konden we op onze laatstovergebleven computer nog uitrekenen wat de oplossing was: RAVELIJN

Puzzel 8: base blades

roflcopterDe eerste ROFLCOPTER van deze pandora was gevonden. Het was direct duidelijk dat de twee getallen waren geschreven in een andere basis dan base10, namelijk in base$(het aantal vleugels van de roflcopter). Nou kan dat 4 zijn (het aantal zichtbare blade) of 6 (het totaal aantal blades), maar gezien de getallen die we kregen was 4 wel een mooie aanname. Mooi niet dus, want met 27, 26 konden we niets. In base6 kregen we de antwoorden 51,50, dat zijn de ASCII-waardes voor 32, ofwel het Biomagnetisch Centrum. Grr, dingen zullen eens in de buurt liggen.

Pandora 2013, dag 2

Meeting

2013_dag2_meetingDag twee begon met een meeting op het binnenplein van Box, waar we zes dinerende mexicanen aantroffen. Dit moet niet verward worden met de zes dinaren van bonuspuzzel 1.

Er werd even op de aanwezigheid van de teams gecontroleerd, er werd een kwartiertje wat gerommeld, en toen leek er daadwerkelijk iets van verhaal te ontstaan. Er waren meer blauw-gewenkbrouwde observers dan eerder gezien, in totaal vandaag drie. Het team dat gisteren gewonnen had, ¿El Pañdora?, mocht project B:12-CZ11 afstaan zodat de organisatie kon proberen ze aan de observers te voeren. De observers hadden hier niet veel zin in, dus de eerste tactiek werd een half uur geprobeerd. De teams mochten meedenken over een oplossing (voordoen!), maar dit hielp ook niet. Uiteindelijk werd het geprobeerd door de pil in een glas cola te stoppen. Na enige aarzeling had deze tactiek meer succes: een observer begon het glas leeg te drinken. Helaas bleef de pil aan de bodem van het glas plakken. De observer leek ineens heel erg overtuigd van het nut van de pillen, want hij probeerde nog een stuk of wat pillen via het glas, maar zonder cola, naar binnen te werken, maar ze bleven allemaal plakken. Na nummer vier lukte het dan uiteindelijk: de pil ging naar binnen. De observers bleken een bijzondere levensvorm: ze waren ineens allemaal in staat onze (naar eigen zeggen primitieve) taal te spreken.

De observers vroegen ons of we wisten wat er aan de hand was. Dat was toen, en is nog steeds, niet het geval. Vervolgens gaven ze aan dat onze beschaving op het punt staat verloren te gaan, en dat ze een wapen/object/voorwerp verloren zijn. Waarschijnlijk hebben deze statement iets met elkaar te maken. Om het object terug te vinden hadden ze gelukkig een spoor om te volgen. De teams bleken ineens taskforces te zijn, en we kreeg allemaal het begin van het spoor overhandigd. Hiermee begon dag 1. Spoor leidt natuurlijk naar het station Enschede Drienerlo, maar dit bleek buiten het puzzelgebied te liggen.

Puzzel 1: Is het een QR code?

2013_dag3_qrcode1De eerste puzzel was een QR-code met de titel “Is het  een QR code?” We hebben eerst geprobeerd op te zoeken hoe een code meer of minder “QR” wordt, maar daarna beseften we dat hier waarschijnlijk “QR-code” had moeten staan. Helaas hielp dit ons niet: het scannen van deze code bleek inderdaad geen resultaat te geven. Wel was het mogelijk om met wat vouwwerk enkele vierkantjes precies over elkaar te laten vallen waarbij er geen duidelijk figuur uit naar voren kwam.

2013_dag3_qrcode2De echte oplossing, geïnspireerd door een stem van boven, bleek weer veel te simpel te zijn: inverteer de kleuren van de code en scan hem opnieuw. Dit leverde een link op naar Cubicus. Onze pandora-maagden On a roll en Koproll gingen weer op pad.

Puzzel 2: Hijsbakkie of tetris?

2013_dag3_hijsbakkie

Het origineel

De puzzel bij Cubicus had als titel “Hijsbakkie of tetris”. Hieronder stond een tetris-blok dat bekend staat als het J-blok, en daar weer onder een bonte verzameling van zwarte en witte blokjes. Het viel hierbij op dat dit in twee stukken was opgedeeld, en de twee stukken bestonden uit 2×16 blokjes. De eerste gedachte hierbij was dat dit twee coördinaten op zou leveren. De twee stukken van 32 bits zouden prima floats kunnen zijn, maar dit leverde niet echt iets op dat op de campus zou kunnen bestaan, of überhaupt op de kaart. Ook met het draaien van de stukken (wat de naam van tetris zou verklaren) kwam er niets zinnigs uit. Na lang dralen kwam Koprol op het idee dat die witregel ertussen wel eens bij de zwarte reeksen zou kunnen horen, waardoor het opeens op twee series van drie hoog werden in plaats van twee hoog. Dit valt natuurlijk te mappen op braille, en een eerste poging leverde allemaal hex-tekens op, tot op driekwart opeens een “j” erbij kwam. Er blijkt echter ook zoiets te bestaan als braille-tekens voor getallen, en dat leverde iets op dat met 52 begon. Kortom: het moesten wel coördinaten worden. Toen we dit eenmaal doorhadden bleek ook wat het J-blok erbij deed. Dit braille-teken betekent namelijk dat de volgende tekens getallen zijn in plaats van letters.

De verbeterde puzzel

De verbeterde puzzel

De oplossing leverde echter een punt boven de campus op. Maar we hadden nog de hint Hijsbakkie uit de titel, wat Zuid-Afrikaans is voor lift. Een lift kan alleen naar boven en naar beneden, en als we wat naar beneden zakken komen we midden op de sintelbaan uit. De locatie die de puzzel aangaf was midden, dus dat zou het wel zijn. Wel viel de stem van boven op dat als we twee getallen omwisselden we precies in het openluchttheater uitkwamen. Niet veel later volgde een mailtje van de voor ons nog steeds mysterieuze Evers Ossdorp, met de melding dat er een fout in de puzzel zat. De verbeterde versie bleek precies overeen te komen met de oplossing die wij al bedacht hadden. De volgende puzzel bleek inderdaad in het openluchttheater te liggen. De daadwerkelijk bedoelde relatie met het hijsbakkie hebben wij ook niet kunnen ontdekken.

Puzzel 3: Betalingsachterstand

2013_dag3_betalingsachterstandDeze puzzel gaf ons de informatie dat er een factuur gestuurd moest worden naar ene Henny Huisman. Wie Henny is weten we niet, maar we vermoeden dat hij ook hoort bij de Evers Ossdorp-Posse. Gelukkig kregen we een linkje naar de webapp waar de administratie bijgehouden wordt. Deze administratie heeft twee mapjes: concept en final. Het eerste is een open dir met twee facturen (020033.pdf en 020034.pdf) waarvan er 1 voor H. Huisman is, de map final is forbidden. We bleken te slim, of misschien niet zo slim. De stem van boven probeerde in de map final factuur 34 t/m 40 en Duck was iets vergelijksbaars aan het doen. Alleen Koprol kwam op het idee om gewoon hetzelfde factuurnummer/filename als in de map concept te proberen in de mail final, en zo kon zelfs de minst ervaren h4x0r zonder problemen de factuur vinden. Op deze factuur stond een mailadres, dus de factuur ging mooi per mail naar de heer Huisman. Niet veel later kwam hierop een out-of-office-reply met de melding dat Henny voor dringende zaken beschikbaar was bij het carillon. Met een printje van de factuur trokken we naar ons favoriete klokkenspel. Uiteraard was er geen spoor van Henny Huisman te bekennen, die zat vast boven in het carillon de huismus te observeren met zijn even illustere vriend Evers Ossdorp. De rekening hebben we overgedragen aan onze deurwaarder. de heer Huisman komt er natuurlijk niet zo makkelijk mee weg.

Puzzel 4: Het begon met een lange jan uit oud-flatlands, zei Pieter Claesen

2013_dag3_flatlandsWel lag er bij het carillon een zwartbedekt pamflet met de langste titel van deze Pandora: “Het begon met een lange jan uit oud-flatlands, zei Pieter Claesen”. Eronder twee getallen, een plus-teken en een afbeelding: een rondje met daarin het logo van studievereniging Arago en een N en S. Na wat zoeken naar de verschillende termen en namen die in de titel voorkwamen bleek het te verwijzen naar de Onze Lieve Vrouwe-toren (de lange jan) uit oud-flatlands (Amersfoort). In deze toren is het middelpunt van het “Dutch Grid Reference System”, een coordinatensysteem speciaal voor Nederland, dat met meters werkt. Dit systeem is in onbruik geraakt, een nieuw systeem heeft een nulpunt in Frankrijk waardoor je nooit meer negatieve getallen zou krijgen. Dit systeem staat bekend als het Rijksdienstcoordinatenstelsel. Hierop valt prima de gegeven coordinaten in te vullen, maar dat levert een plek op in een weiland bij Sassenheim, waar geen zinnig adres uit kwam en geen streetview-gegevens uit de buurt gevonden konden worden. Wel viel hieraan op dat de breedtegraad wel klopte met de campus, en we dus alleen nog aan de lengtegraad hoefden te sleutelen.

Gelukkig moest er nog een optelling bij komen, namelijk die van de afbeelding. De N en S erop zijn vast windrichtingen. We hebben van alles geprobeerd voordat we op het antwoord kwamen. De overpowered decoder loslaten op Arago en constateren dat François Arago toch niet degene was die we zochten (tsja… achteraf…), toch nog maar eens de atoomnummers van Ar, Ag en O bij elkaar optellen, het hielp allemaal helemaal niets. Uiteindelijk hebben we maar eens gedecodeerd op ‘Arago North South’ en toen viel ons eindelijk op dat meneer François verantwoordelijk was voor de Parijsmeridiaan (of Arago Rose Line) op breedtegraad 2°20′14.03. Voordat de resultaten bij elkaar opgeteld konden worden was het nog wel nodig om ze naar 1 stelsel te converteren, en grondig wetenschappelijk praktijkonderzoek wijst uit dat de resultaten hiervan erg afhankelijk zijn van de gebruikte site om dingen te converteren. Na 9001 pogingen kwamen we uit op een punt dat op de campus lag, en natuurlijk was dit weer zover mogelijk van onze basis af, namelijk bij Pinetum. Omdat hier heel veel teams aan het rondzwerven waren tegen de tijd dat we hem vonden, moesten we genoegen nemen met een single-foto hit-and-run. Dit leek een succes, de overige teams hebben Duck niet gespot.

Achteraf gezien bleek natuurlijk dat als we 6.82cm verder hadden gekeken dan onze neus lang was, de eerste afbeelding die de overpowered decoder ons voorschotelde verdacht veel weg had van de afbeelding op de puzzel.

Puzzel 5: Petals

De volgende puzzel had als titel “Petals”, een afbeelding van rozenblaadjes of van steentjes en wat dobbelstenen. De foto was zo duidelijk dat we maar met google images hebben gezocht tot we zeker wisten dat het rozenblaadjes waren. De dobbelstenen onderaan toonden drie vijven en twee drieen: een full house. Op het campusterrein zijn twee huizen: Seinhuis en Teehuis. Er bestaat ook een Full House Rose waar thee van gezet worden, dat moet dan toch wel het Teehuis worden. Netter zou zijn als dit naar het Theehuisje zou verwijzen, maar dat gebouw is al zo lang weg dat zelfs wij dat niet bewust hebben meegemaakt. Nadat we 7 rondes om het Teehuis gelopen hadden zonder ook maar een spoor van een puzzel te ontdekken hebben we eens contact opgenomen met de orga. De reactie was erg kort: “Jullie denken veel te moeilijk, just fucking google it” Inderdaad orga, Rick heeft als hobby het cultiveren van bijzondere rozensoort en Koprol is een ontzettende liefhebber van bijzondere theesoorten, dus wij wisten direct te melden dat er een Full House Rose bestaat waar thee van gezet wordt. Ik neem nog even een kopje.
Na nog een keer googlen zonder full house kwamen we uit op het nummerspelletje Petals Around the Rose, af en toe zelfs foutief een wiskundig spelletje genoemd. Op Wikipedia staat daarbij de volgende quote: “Therefore the numeric result can be calculated by counting 2 for each 3 face and 4 for each 5 face”. Dit resultaat bij elkaar optellen werd 16, ofwel Nanolab.

Puzzel 6: EEE

2013_dag3_EEEDe volgende puzzel toonde allemaal stukjes uit de campuskaart in de vorm van een E, dat was eigenlijk in één oogopslag duidelijk. Het kostte dan ook niet veel moeite om de drie weergegeven stukjes te lokaliseren op de campuskaart waarvan het grote mysterie Evers Ossdorp ons de vorige dag vertelde dat we die moesten gebruiken: Twee stukjes medewerkerswoningen rond de achterhorst en een paar wegen waaronder De Horst, toevallig precies naast de tekst De Horst.

De truc van de puzzel zat hem in het lege cirkeltje met daarachter -20. Aangezien het gebouw 20 erg in de buurt van de getekende locatie staat, viel niet direct op dat daar iets mee moest gebeuren. Als je het cirkeltje bekeek ten opzichte van gebouw 20, kwam je op een verboden (nouja, de volgende meeting zou het pas echt duidelijk verboden worden) plek uit. Na nog een tijdje bleek echter dat de puzzel anders werkte: op de plek van de lege cirkel stond wel een gebouwnummer, namelijk 23. Hiermee werd het een simpele rekensom: 23-20=3.

Wel een nadeel aan deze puzzel was dat E natuurlijk heel makkelijk ook te interpreteren is als een 3, al helemaal wanneer zoals op de puzzel het geval was twee van de E’s zo geroteerd waren.

Puzzel 7: aan plus uit

2013_dag3_aanuitDe nieuwe puzzel toonde een vlak met zwarte en witte vlakjes, met de titel “Aan plus uit”. Dit lijkt op een spelletje waarbij je alle vakjes uit moet klikken (of aan, wat precies aan is en wat uit was niet helemaal duidelijk). Met slechts 5 klikken konden we het speelveld geheel wit maken (dat is duidelijker dan aan en uit), en de locaties hiervan hebben natuurlijk nummers die bij elkaar opgeteld kunnen worden. De 0 voor het veld suggereert hier dat we het eerste veld 0 moeten noemen. Dit levert de simpele som 1+4+11+16+25 op. Als we dit op een zinnig manier bij elkaar optellen zijn we na 12 uur code schrijven, dit weggooien en een code generator verder bij het getal 57. Er is gelukkig maar één gebouw 57 op de campus, namelijk het zwembad.

Puzzel 8: Het antwoord is niet te deduceren

2013_dag3_deducerenHier was pas duidelijk wat we met het verhaal van de eerste dag moesten, en zonder onze handdoeken te vergeten trokken we naar het water. Gelukkig lag de puzzel niet in het afgesloten zwembad maar hing die aan de muur buiten. De puzzel ging over 40 observers met blauwe wenkbrauwen en meer observers met anderkleurige wenkbrauwen. Dit dilemma is al een keer precies uitgelegd op XKCD wat betekende dat we op weg moesten naar 40, Erve Holzik. Helaas herkende alleen het away-team dit, waardoor we vertraagd werden totdat die op HQ terugkwamen.

Een ellenlange en drukke zoektocht later bleek aan een lantaarnpaal die van genoeg afstand wel in de buurt van Erve Holzik leek te staan het einde te hangen.

Einde: Het antwoord is niet te deduceren (einde)

Bij Erve holzik hing de eindtekst van de dag:

LOGBOEK 12 maart 1876
Vandaag was een bijzondere dag. Eindelijk hebben we het wapen dat de invasie wilde gebruiken bemachtigd. Met wat hulp van Oktober hebben wij dit wapen verborgen en beveiligd, zodat dit nooit meer misbruikt kan worden. Volgens Oktober is het wapen in staat om de volledige bevolking van een planeet te verruilen met die van een andere. Onze bezoekers willen dit wapen gebruiken, omdat het voortbestaan van hun planeet wordt bedreigd. Gelukkig hebben wij hier iets op bedacht. Wij hebben het wapen in een vijfdimensionale kluis opgeborgen, zodat zij het niet kunnen gebruiken zonder hulp van ons mensen. Ook hebben we ontdekt hoe we de verzetsstrijders kunnen herkennen. Ze lijken namelijk wel een lichte vorm van emotie te begrijpen, en moeten lachen om onze grappen. Wij moeten kosten wat het kost voorkomen dat dit wapen in verkeerde handen valt.

LET OP: Is het wel zo verstandig om dit wapen aan de vreemdelingen te geven? Je stelt voor om het wapen mee te nemen, maar morgen om 20:30 eerst maar eens te verzamelen op de parkeerplaats ten oosten van het buitenbad (52.245329, 6.8549), en met de andere ontdekkers van dit bericht te overleggen wat te doen.

Hieruit bleek duidelijk dat in 1876 ook al sprake is geweest van observers, waarbij de (menselijke) schrijver van dit logboek onderdeel uitmaakte van de groep die het wapen in de 5-dimensionale kluis heeft verstopt. Ze leken echter ‘de verzetsstrijders’, wie dit ook zijn, niet te vertrouwen.

Pandora 2013, Gebakborrel

Van ene mysterieuze Evers Ossdorp ontvingen we opeens de volgende mail:

Beste Pandora-teams,
Dinsdag 14 mei is de GEBAK-borrel. Hier worden twee bonuswapens uitgedeeld voor Pandora. Een wapen bemachtigen kan door de lekkerste of de origineelste taart aan te leveren. De taarten zullen beoordeeld worden door een zeer deskundige jury bestaande uit een aantal MeisCie-leden. Om kans te maken op een bonuswapen dient de taart uiterlijk 16:30 uur ingeleverd te zijn bij de jury. Bij het inleveren van de taart ontvangen wij graag een bordje met jullie teamnaam erop en de ingrediënten die gebruikt zijn. Dan kunnen mensen met een allergie zelf kijken of ze een stukje taart mogen of niet.
Liefs en succes met bakken,
De MeisCie

Deze naam was al vaker gebruikt in de communicatie van Pandora, volgens de informatie op de officiële website was dit ook de enige persoon binnen de commissie. Tijdens de eerste meeting bleek Evers echter afwezig te zijn. Enigszins benieuwd naar wie Evers was werden we wel, wellicht dus dat de MeisCie ons hier meer over weet te vertellen. Zelf zijn we ook met een overpowered decoder op zoek gegaan, en kwamen zo terecht op Twitter, waar we konden vinden dat Evers een groot fan is van het observeren van vogels, vooral in de periode waarop vogels massaal het zonnige zuiden zoeken. De vogels die overblijven mogen dan worden bijgevoerd met mezenbolletjes (ook geschikt voor andere vogels). Als we de MeisCie nou eens als vogels zouden behandelen, wellicht zouden zijn ons dan weten te vertellen wie Evers is.

Natuurlijk is het vogelvoer dat je in de winkel koopt niet heel geschikt om aan de MeisCie te voeren, niet alleen is dit voor mensen verre van gezond, ook de presentatie zal geen prijzen winnen. Punt 1 valt op te lossen door de commissie voortaan de MeesCie te noemen, het zijn natuurlijk niet voor niets mezenbolletjes. En ook zijn er voldoende oplossingen voor punt 2. Maar natuurlijk is het beter om zelf iets te bedenken.

Normaal gesproken is bij de gebakborrel het gebruik van een overdosis chocola erg af te raden. Vrijwel elk mannelijk team heeft namelijk het idee dat het een goed idee is om de MeesCie om te kopen met veel chocola, waardoor al deze inzendingen op elkaar lijken, terwijl het juist de bedoeling is om er uit te springen. Echter, met een beetje creativiteit moet het wel mogelijk zijn toch een erg afgezaagd recept als chocoladetruffels in een nieuw en verrassend jasje te gieten.

Ons recept begint met een standaardtruffel: chocola, boter en suiker

IMG_0032 IMG_0036

En wat een geluk: de boter was nog eens goedkoper ook. Wat betreft gewicht heb je ongeveer evenveel boter als chocolade nodig.

IMG_0030

De chocolade moet natuurlijk kneedbaar zijn, dus dit moet eerst gesmolten worden in een zinderende hitte. In tegenstelling tot vorig jaar kon dit jaar de boormachine gewoon in de kast blijven liggen.

IMG_0037Hierna moet de boter door de chocola heen. Aangezien de chocola nog erg heet is wil je dit niet direct met je handen kneden.

IMG_0040Deelname aan Pandora kost erg veel energie, en dat zit natuurlijk in boter en chocolade nog niet genoeg. Kortom: tijd voor suiker. Voor de hoeveelheid: volg je smaak. De poedersuiker kan eventueel ook vervangen worden door witte basterdsuiker. Als de smaak van boter wat te overheerschend is kan je er ook voor kiezen wat extra cacaopoeder toe te voegen.

IMG_0033En niet te vergeten: het geheime ingrediënt, namelijk chilipoeder. Hiervan is slechts een klein beetje nodig, vooral als je chilipoeder van de toko gebruikt. Proef regelmatig of het genoeg is. De bedoeling is dat je niet het chilipoeder proeft, maar dat je toch onbewust een extra smaak-kick voelt.

IMG_0034Om het geheel iets romiger te maken wordt er wat slagroom toegevoegd. Let hierbij op dat er niet teveel toegevoegd wordt, want de truffels worden hiervan niet alleen iets romiger, ook vallen ze sneller uit elkaar. Hierna is het zaak om het geheel voorzichtig te kloppen, het gebruik van een mixer of boormachine is toegestaan, maar op eigen risico. Laat dit geheel na het kloppen een uurtje of twee wat kouder worden en opstijven in de koelkast.

IMG_0041

En iets bijzonders erbij? Waarbij? Aardbei! Let op dat de aardbeien niet te groot mogen zijn, dus van de grote exemplaren moeten stukjes afgesneden worden. Het lot van deze stukjes mag de creatieve geest van de lezer (die letterlijk het rolstruikrecept aan het uitvoeren is, dus eigenlijk helemaal niet creatief is) zelf bedenken.

IMG_0045Hierna is het tijd om een bord te bestrooien met cacao, een aardbei in te pakken met chocolade (dit gaat beter als de aarbeien drooggedept zijn) en dit rol je door de cacao, zodat het ophoudt met plakken. Een andere buitenkant hierbij is ook mogelijk, denk bijvoorbeeld aan kokos of chocoladehagelslag.

IMG_0047Dit geheel mag weer terug de koelkast in, het liefst natuurlijk in meerdere etages. De oplettende lezer zal nu zien dat de broccoli geen chocoladejasje heeft gekregen.

IMG_0038Hierna is het tijd voor de presentatie. De bolletjes (of chocolaardbeirolstruikjes) moeten netjes in netjes gestopt worden. Hiervoor hebben we iets nodig waar netjes van gemaakt kunnen worden.

IMG_0053En met behulp van een schaar en een nietmachine vallen hiervan prachtige meizenbolletjes te maken.

imageDe [rb]olletjes zijn vervolgens opgehangen aan onze mascotte, want blijven staan werkte niet heel goed meer.

imageAan de andere inzendingen te zien had niemand de hint van de vogels goed begrepen. Iets boven het midden op de foto is de soesjessombrero te zien van team El Pandora (vrij vertaald uit een raar dialect) die de prijs heeft gewonnen voor de meest creatieve taart. De belangrijkste prijs, de lekkerste taart, kon uiteraard maar naar één team gaan, namelijk Rolstruik.

imageBij een taartborrel hoort uiteraard ook een bonuspuzzel, die dit keer een oefening in het gebruik van google was. Alle regels waren verwijzingen naar sprookjes van de gebroeders Grimm, waarbij het juiste antwoord natuurlijk zes dienaren moet zijn. Ten oosten van gebouw 6: Paviljoen hing aan een soort van elektriciteitshuisje een stuk met de melding dat we wellicht vanavond meer zouden horen van de vreemde observatoren. Ook was deze puzzel voorzien van een puzzelcode, maar helaas was de organisatie zo onsportief om het inleveren hiervan alleen in een zeer klein tijdsbestek toe te laten, waardoor wij om 20:15 op dezelfde avond al te laat waren. Op ons vraagstuk wie Evers Ossdorp nou eigenlijk is hebben we nog steeds geen antwoord mogen ontvangen.

bonus2

Pandora 2013, Dag 1

Meeting

De meeting was een tikje bijzonder: er was geen spoor te bekennen van inleiding of verhaal, alleen de basisregels werden even aangestipt. Het grootste deel van de tijd konden we ons vermaken met het kijken naar de organisatie die lappen stof voor ons doormidden aan het scheuren was.

58Wel was er een raar blauw-gewenkbrouwd persoon, die niets zei, ons niet leek te begrijpen, maar wel van alles bekeek.

Puzzel 1: Easy..

Op de meeting kregen we een envelop (nouja, kregen…. “Alle teams mogen een envelop pakken. Er is nu 5 minuten rust!”) waarna we in alle haast naar HQ moesten om deze op te lossen.

dag1_easyHet bleek een soort woordzoeker te zijn. Na het opzoeken van de woorden (http://warp.byu.edu/cgi-bin/wordsearch.py hielp een beetje) gingen we maar eens de overgebleven tekens markeren. Na een minuut of wat werken bleek dat de woorden in het begin (SXPXIXEXGXEXLXOXOXSXTX) ook meteen de enigen waren. Hoe je dit ontcijfert behoeft geen uitleg.

Typisch aan deze puzzel was dat dit niet de enige tekst was die in de puzzel zat: na het gedeelte SXPXIXEXGXEXLXOXOXSXTX ging het nog een stukje verder met letters. De totale tekst kwam uit op:

sxpxixexgxlxoxoxsxtqeyahwaeqnewqqssxrlesbfrgongzcyglldkckpzpjmkhrqzutxybdtplwdcjdlyvfzblplfqhuicnhkmswljmsjcajudgaeiezfstjccsryntojkytoldomdwaglmbxnjeibqzlowlsygwvowxoggpesidphhplpetrxhoblzrjayzhz

Aangezien je uit het gedeelte van de tekst voorbij “spiegel oost” niet veel meer kan halen dan een plaatsnaam uit Wales, en dat toch net iets te ver fietsen is voor dit spelletje, besloten we toch gewoon bij de Spiegel te gaan kijken.

Puzzel 2: Breinmeester

Het bleek helaas erg moeilijk om de puzzel te vinden. Waarschijnlijk kwam dit door de combinatie van twee feiten:

 1. We stuurden Koprol en On a roll op pad, twee pandora-maagden
 2. Tijdens de intro-meeting was de organisatie niet in staat een voorbeeldpuzzel te laten zien

dag1_breinmeester1Deze combinatie zorgde ervoor dat het away-team eigenlijk niet wist waar ze naar zochten, en dat is natuurlijk niet handig. Na geruime tijd vonden we de puzzel toch.

Op de link (mirror op http://www.rolstruik.nl/2013/breinmeester/) vonden we een spelletje mastermind, dat volledig in javascript draaide. Onderin stond een stuk dat eruitzag als base64, maar niet geldig gedecode kon worden. Waarschijnlijk dat de juiste tekst hier tevoorschijn zou komen als je de puzzel opgelost had. Maar goed, als het in javascript draait kunnen we vast ook iets makkelijkers bedenken dan het daadwerkelijk oplossen in maximaal 10 stappen.

De gegeven javascript-code was erg lelijk, waarschijnlijk bewust. Gelukkig bestaat er een tool om dat soort dingen te fixen. En met de redelijk leesbare versie van de code viel er opeens een stuk meer te doen.

De eerste regel die opviel was de volgende:

document.getElementsByClassName("tries")[0].innerHTML = 10 - j

Dus het aantal beurten dat je al gespeeld hebt wordt opgeslagen in de variabele j. Men zou er vast geen rekening mee gehouden hebben dat die aangepast kan worden. Met grote dank aan de auteurs van FireBug konden we het volgende statement uitvoeren:

j = -9000;

En warempel, opeens hadden we over 9000 pogingen ter beschikking en was het slechts een kwestie van geduld om de juiste oplossing te vinden.

We hadden de oplossing daarna natuurlijk in een poging of 15, want wie heeft er nou zin na te denken over de meest optimale strategie, maar er moest natuurlijk toch even verder gekeken worden of het nog verder gehackt kon worden. Een ander iets dat opviel was de definitie van een aantal JSON-objecten die aan de naamgeving te oordelen te decrypten moesten zijn.

var k = ['{"iv":"N+UxOCuMieTsk4677r/07w","v":1,"iter":1000,"ks":128,"ts":64,"mode":"ccm","adata":"","cipher":"aes","salt":"bDGSqwnN0KU","ct":"oNk+UJQWoHZ8I3q5EYPen+pDcgbRAL97HDQu6A"}',
     '{"iv":"QbBjHJPzlj+LRn0zxyzsow","v":1,"iter":1000,"ks":128,"ts":64,"mode":"ccm","adata":"","cipher":"aes","salt":"xYzAY1oU8gU","ct":"INd4Mn2RnN9Htvn+vhRHLUN8pBWrCqLnG2Tkig"}',
     '{"iv":"Twur/sUUCYLA9EP16Lhs0A","v":1,"iter":1000,"ks":128,"ts":64,"mode":"ccm","adata":"","cipher":"aes","salt":"YRdSzNJP39s","ct":"74I0VvKMjN+umWL4QtPmcLdTkhFxTBxRwT97Yg"}',
     '{"iv":"gkzTRB0sp4cAHS6aHjxKFQ","v":1,"iter":1000,"ks":128,"ts":64,"mode":"ccm","adata":"","cipher":"aes","salt":"n3fL08CEuhE","ct":"KcepVcz1l82xAlR9awQa70SaiybKUVSQDTHYxQ"}',
     '{"iv":"EajplerJEvndaEOu2x5pmg","v":1,"iter":1000,"ks":128,"ts":64,"mode":"ccm","adata":"","cipher":"aes","salt":"VpC38c0OT54","ct":"L9+/O/XDQrTKmm3MLvXk2Br/zj8R3mGYdYGx/w"}',
     '{"iv":"SgAXeYjlk6u/ZS4uMG4vWQ","v":1,"iter":1000,"ks":128,"ts":64,"mode":"ccm","adata":"","cipher":"aes","salt":"2L4ndNb7TcM","ct":"IMmCJsUtsPiq/phtnK0a1HC2nl+r1LaVBRfj5H7zXwbp9RwkMiR3u3yY+6A"}'];

Het valt hierbij op dat het vijfde element een stuk langer is dan de rest. Het laat zich dan ook raden dat het juiste antwoord verstopt zit in dit element. Wederom vormde Firebug een welkome hulp

>>> sjcl.decrypt(m[5], k[5])
"De volgende puzzel is bij de Sleutel"

58En eigenlijk wisten we dat ook wel voordat we de puzzel opgelost hadden, de Sleutel is natuurlijk gebouw 58 en tijdens de meeting werden we al erg gehint op dat gebouwnummer.

Puzzel 3: Find a, b, c

dag1_abcPuzzel 3 vonden we wat sneller, al keken we ook hier in eerste instantie straal overheen. Er stond iets in wat overduidelijk een md5-hash was, dus die ging meteen google in, met als resultaat ‘1337’. Achteraf gezien is google natuurlijk een prima ‘overpowered_decoder’ zoals vermeld in de puzzel, maar die denkstap sloegen we eigenlijk over. Hiermee waren a=1, b=2 en c=4 snel duidelijk.

De rest van de puzzel duurde iets langer. We probeerden het als een lijst met waarheids-statements te behandelen, maar aangezien er dan het e.e.a. aan tegenspraken in bleek te zitten moesten we dat toch maar verwerpen. We zaten nog een tijdje vrolijk vast, totdat Rick besloot dat het wel een goed idee was te doen alsof elke regel een lijn op een grid was, waarbij de het bereik van x of y een lijn betekende. Het uittekenen hiervan leverde al snel een set lijnen op die vrij duidelijk op CU ging uitkomen.

dag1_abc_cuHet duurde nog even voordat we bedachten dat de ‘assignments’ die ontbraken simpelweg gekopieerd konden worden van de regels erboven, waarmee het plaatje compleet werd. Op naar de Cubicus.

Puzzel 4: FIXEls

FixelsOn a Roll en Rick kwamen bij Cubicus aan, liepen het hoekje om en vonden direct de puzzel. Voor het thuisteam begon nu de eerste uitdaging: de foto ontcijferen: stond er nou Fixels (met een el) of Fixeis (met een ie)? Na 2 keer proberen had men de goede URL te pakken: http://iapandora.nl/puzzel/FIXEls/puzzel_echt.jpg

Observer IQ testHet leek alsof deze puzzel uit een leeg plaatje bestond. Ervaring uit het verleden deed ons echter anders vermoeden: er zou wel een verborgen boodschap in het plaatje verborgen zijn.

Als eerste werd het plaatje door een hexdump gesmeten. Dit leverde al direct resultaat op:

Hexdumpen kan ook, maar... :p

We hielden rekening met de mogelijkheid dat we op een dwaalspoor gezet waren. er bleken coördinaten in de EXIF-data te staan (we hebben http://regex.info/exif.cgi gebruikt om deze te achterhalen):

Latitude: N 52° 14' 41.84160000
Longitude: E 6° 50' 46.00679998

Dit kwam vlakbij Logica uit; Rick en On a Roll waren nog in het veld en werden snel die kant op gestuurd.

Een kleine kanttekening voor de organisatie. De Drienerburght, uitbater van zowel Logica als de Drienerburght zelf, vind het voor de gasten niet netjes als er rond deze gebouwen gezocht en/of geschoten wordt. Door een puzzel bij Logica op te hangen is dit wel gebeurd. De puzzel hing ver genoeg weg, maar mensen zijn toch rond (en tussen) de kamers gaan zoeken. Jullie moeten het natuurlijk zelf weten, maar het is niet aan te raden om hier vaker puzzels op te hangen (de ruimtes vallen strikt gezien ook onder horeca, maar hier kan gemakkelijk verwarring over ontstaan tussen teams).

Puzzel 5: Het is niet zeventien.

NietzeventienBij Logica vonden we de volgende puzzel. Hierop was een functie voor 3 waarden gedefinieerd. De waarden deden suggereren dat de beoogde functie gedefinieerd moest worden als:

f(x) = x / 2

De som eronder was, met deze functie erbij, snel opgelost. Na een paar rekenfoutjes (het was immers een hele moeilijke som!) bleek het antwoord 17 te zijn. Maar… maar… maar… dat kan natuurlijk helemaal niet! De titel vertelt ons overduidelijk dat dat 17 niet het goede antwoord is.

Rick en On a Roll werden terug naar huis geroepen om mee te puzzelen. Daar aangekomen bleek On a Roll on a roll te zijn: hij herkende direct de functie die bedoeld werd:

length("zes") = 3
length("twaalf") = 6
length("acht") = 4

Bij de som eronder moesten we dus de lengte pakken van de woorden “vier”, “twee”, “tien”, “veertien” en “zes”. On a Roll en Rick grijpen hun spullen bij elkaar en verplaatsen zich in snelfietsvaart naar gebouw 31: Windpark.

Puzzel 6: Revolutions, Revelations

revolutionsBij het windpark aangekomen lopen On a Roll en Rick naar de noordzijde: de zijde van het windpark die tegen de koeienvelden aan ligt. Met gevaar voor eigen kleding worstelen ze zich tussen de bramen door, op zoek naar de puzzel. Tevergeefs keren ze terug naar de weg.

Op de terugweg vinden ze de puzzel tegen een paaltje aan de westzijde van het windmolenpark. De organisatie zal wel net zo veel moeite hebben met windrichtingen als Rick, die meestal al moeite heeft om links, rechts en rechtdoor uit elkaar te houden.

inkleurenDe puzzel bestaat uit een set led-klokjes (bovenaan) en een dubbele array getallen (onderaan):

[[15,5,6],[15,5,12,7,6,11],[12,15,6,11,9],[5,7,15,6,9],[6,15,9,],[12,15,7,11,9],[5,15,12,11,6]]

De organisatie had vandaag al eerder een puzzel laten uittekenen, dus Duck begon vakjes op een ruitjespapier in te kleuren: op regel 1 werden vakjes 15, 5 en 6 ingekleurd, op lijn 2 werden vakjes 15, 5, 12, 7, 6, 11 en ga zo maar door. Dit leverde een plaatje op waar geen van de teamleden iets van kon maken. Koprol heeft het plaatje op z’n kop bekeken, maar ook dat leverde niks op.

alphabetWe keken naar de titel: Revelations, Revolutions. Duck dacht aan Matrix Revolutions, Rick aan Assassin’s Creed: Revelations. De tweede suggestie leverde niks op: Revelations was juist de Assassin’s Creed waar geen puzzels in waren verwerkt. Matrix Revolutions leek beter: De reeks met cijfers onderaan leek wel een soort van matrix en de displays bovenaan waren wel een soort matrixborden. Er werd gekeken naar een oplossing in het Matrix-alfabet.

Toen ook dit op niks uit leek te komen (Koprol had het blaadje met dit alfabet 4 keer gedraaid en de tekentjes op elke mogelijke manier met de displays vergeleken), werd verder gekeken: hoe konden de 8 verschillende cijfers onderaan (aldus Duck), de 7 displays bovenaan en de 7 rijtjes onderaan met elkaar gecombineerd worden? Wat was de relatie tussen de dingen onderaan en bovenaan? Na nog een uur staren kwam On a Roll met de verlossende observatie: het waren maar 7 verschillende getallen onderaan.

bitvaluesWat bleek: de 7 verschillende getallen kwamen overeen met de 7 streepjes van de getallen. Dit was het “oh ja”-moment dat we nodig hadden: On a Roll had 5 minuten later de streepjes allemaal hun eigen waarde gegeven.

De onderste rij getallen kon nu gebruikt worden om nieuwe displays te bouwen: de cijfertjes kwamen overeen met streepjes die opgelicht moesten worden.

ravelijnDe oplossing bleek naar Ravelijn te leiden.

Puzzel 7: Een goed begin is het halve werk

eengoedbeginRick en On a Roll gingen direct op weg naar…. Citadel. Gelukkig zat home team goed op de gps-tracker te letten, dus ze werden prompt ingeseind dat dit toch echt het verkeerde gebouw was. Jammergenoeg waren Rick en On a Roll te druk met zoeken bij het verkeerde gebouw om dat op te merken. Toen ze eenmaal bij het juiste gebouw aankwamen zagen ze de puzzel eigenlijk meteen. Dat was ook niet zo raar: ophangskillsde puzzel was zodanig opgehangen dat elke willekeurige voorbijganger hem kon spotten.

De puzzel bestond uit een lange reeks hexadecimale tekens.

800618943025315f869e4e1f094710120d61f8370cad1d412f80b84d143e1257

On a Roll wist direct op te merken dat de start van deze string overeenkwam met de signature voor een MSDOS-executable. Decompilen leverde een programma op:

add BYTE PTR [esi],0x18
 xchg esp,eax
 xor BYTE PTR ds:0x9e865f31,ah
 dec esi
 pop ds
 or DWORD PTR [edi+0x10],eax
 adc cl,BYTE PTR ds:0xc37f861
 lods eax,DWORD PTR ds:[esi]
 sbb eax,0xb8802f41
 dec ebp
 adc al,0x3e
 .byte 0x12
 push edi

Als we keken wat dit programma deed, zagen we bij het tweede commando al een actie gebeuren op een willekeurig geheugenadres. Deze oplossing leek niet de goede kant op te wijzen.

Er werd veel gekeken en Rick stack zijn handen in het haar. Hij heeft veel haar, dus hij was zijn handen even kwijt. Na meer dan een uur had Rick zijn handen weer teruggevonden en was de rest nog niet veel verder. Er werd al gesproken over een hint. Van alles was geprobeerd: googlen naar de tekenreeks, de tekenreeks maal twee doen, gedeeld door twee, etcetera.

On a Roll zag plotseling dat, als je naar de halve tekenreeks googlede, je een virusdefinitie voor je neus kreeg:

https://www.virustotal.com/en/file/f67ab10ad4e4c53121b6a5fe4da9c10ddee905b978d3788d2723d7bfacbe28a9/analysis/

Dit zorgde ervoor dat we gingen googlen met de halve tekenreeks: de eerste helft bleek de md5-sum van “F” te zijn, de tweede helft de md5-sum van “C”. Vol goede moed gingen Duck en Rick op weg naar de Faculty Club.

Puzzel 8: (K)nibble Knabbel Knuisje

knibble

Bij de Faculty Club hing goed verstopt, totdat de wind het deed opwaaien, de volgende puzzel. Deze puzzel bestond weer uit een URL.

Op de URL stonden een vijftal getallen, de tekst “(K)nibble, knabbel, knuisje, wie past er in mijn huisje?”, een invoerveld en een teller die suggereerde dat we 5 pogingen hadden. Onze eerste ingeving was natuurlijk om naar het javascript te gaan kijken. Helaas was dit er niet, deze puzzel was wel server side. Even staren naar de lijst zorgde niet voor een logisch verband, laat staan voor een hint van het getal dat we moesten hebben. Volgende stap: vul maar een willekeurig getal in, en kijk wat er gebeurt. Dit bleek een onverwacht side-effect te hebben: we kregen te horen wat de oplossing was. Helaas veranderde de lijst met getallen ook meteen, dus we konden hier niets meer mee. We gingen uiteraard gegevens verzamelen: sla de lijst met getallen op, vul iets willekeurigs in en kijk wat de uitkomst was.

Al snel bleek dat de oplossing altijd een van de getallen was. Hiermee was meteen duidelijk waarom er maar 5 pogingen waren die opeenvolgend goed moesten zijn: anders is het triviaal te brute forcen. Ook hier werd een tijdje naar verbanden gestaard, maar er was niets logisch. Het was niet altijd het hoogste getal, laagste getal, even of oneven getal of priemgetal.

Rick kwam ineens op het idee nog eens goed naar de titel en de tekst op de website te kijken, en dan met name (k)nibble. Ineens was ons duidelijk dat er iets met nibbles moest gebeuren. We gingen getallen naar hun binary representatie converteren, en al snel viel Duck op dat het juiste antwoord wel erg vaak leek precies in een willekeurig aantal nibbles, zonder voorloopnullen te vatten. Een rans-script later was de puzzel zo opgelost.

import sys

for line in sys.stdin:
    if not line.strip(): continue
    frop = len(bin(int(line.strip())))
    print '%s %d %d %d' % (line.strip(), frop, frop-2, (frop-2)%4)

De website bevestigde dit al snel met de tekst “5/5 — De volgende locatie is: Sportcentrum — Nice!”

Einde

dag1eindeBij het sportcentrum vonden we het laatste blaadje van de avond. Op dit blaadje vonden we de volgende tekst:

Project B:12-CZ11 is small, white and leech-like, and probably the oddest thing in the Universe. It feeds on brainwave energy received not from its own carrier but from those around it. It absorbs all unconscious mental frequencies from this brainwave energy to nourish itself with. It then excretes into the mind of its carrier a telepathic matrix formed by combining the conscious thought frequencies with nerve signals picked up from the speech centres of the brain which has supplied them. The practical upshot of all this is that if you stick Project B:12-CZ11 in your mouth you can instantly understand anything in any form of language.

LET OP: Het eerste team dient project B:12-CZ11 mee te nemen naar de meeting morgen voor een bonus.

Duck en On a Roll lopen over het zebrapad bij het sportcentrum terug naar het hoofdkwartier en op het hoofdkwartier zelf wordt alvast een biertje opengeplopt. De eerste dag zit erop.

Pandora 2012, Bonuspuzzel 5 – Join the dots!

Tijdens de meeting van dag 4 kwamen we verborgen in een hoekje van de box een extra bonuspuzzel tegen. Deze puzzel had geen puzzelcode en geen nummer, maar ondanks het gebrek hieraan bleek toch duidelijk dat deze puzzel iets met Pandora te maken had. Wellicht was het een geheim agent van Charlie die geinfiltreerd was in de organisatie van de C.I.A. Dit bleef echter een vermoeden, maar wellicht dat zodra we de puzzel opgelost hadden, dit duidelijker zou worden.

Deze puzzel had de titel “Join the dots!”, waarbij waarschijnlijk het uitroepteken iets heel belangrijks was, er was immers nog geen enkele puzzel gezien die een uitroepteken aan het einde had. Ook opvallend was dat deze puzzel niet helemaal in zwart folie was gepakt, en niet goed vast bleek te zitten. We hebben de organisatie nog gebeld met de opmerking dat ze bonuspuzzel 5 weer even wat beter vast mochten plakken, maar of ze dit gelukt is is ons helaas niet bekend.

De onderste helft van de puzzel bestond uit een overwegend zwart vlak, met hierop een aantal witte elementen. De bovenste helft zag er totaal anders uit. Hoorden deze twee helften bij elkaar, of waren het stiekem twee losse puzzels waarbij de bovenste van de twee geen titel had? Het geheel werd steeds verdachter. Ook verdacht waren de cijfertjes die op de onderste helft voorkwamen, het begon bij 1 en hield op bij 28. Al deze getallen bij elkaar optellen gaf iets dat veel te groot was om op de lijst met gebouwen voor te komen, en te klein voor een GPS-coordinaat. Maar toch, wat was de reden dat het opeens ophield bij 28, misschien omdat de puzzel 29 als uitkomst had? We zijn gaan kijken bij de Buitenhorst maar hier was niets te vinden. We moesten duidelijk een andere richting opdenken.


Op de puzzel waren erg duidelijk 4 lange witte vlakken aanwezig. Deze vlakken waren min of meer kolomvormig, dus wij als een gek op de fiets naar de kolommen in het Pinetum. We werden hier duidelijk in het ootje genomen, want hier was niets te vinden. Na een lange terugreis – Pinetum ligt immers niet naast de deur – moesten we verder puzzelen.


Erg opvallend was dat door de puzzel heen een grote dubbele vouw aanwezig was. Als je hierdoor de vouw uit zou proberen vielen de kolommen precies over elkaar heen. Heel verdacht, en het werd nog verdachter dat de tekst “Join the dots!” hiermee veranderde in “Jo dots!”. Dit zou wel eens een aanwijzing kunnen zijn dat de puzzel eigenlijk meerdere lagen of antwoorden had. Dit naar aanleiding van de bekende uitspraak: “Jo dots! I heard you like puzzles so we put a puzzle in jo puzzle, so you can solve while you solve”. Het begon ons hier duidelijk te worden waarom bij nog geen enkel team te zien was dat ze deze puzzel al opgelost hadden, hij werd namelijk steeds moeilijker.

De titel sprak “Join the dots!”, met een uitroepteken. Zoals eerder gezegd vonden we het uitroepteken heel verdacht, maar in deze zin zorgde hij ervoor dat er twee puntjes in de regel zaten. Deze hebben we met elkaar verbonden, maar dit kon op geen enkele manier vertaald worden naar een locatie op de campuskaart.

Er bleken naast twee witte ook twee rode puntjes te zitten in de puzzel, hoewel dit misschien meer bij de bovenste helft hoorde. Ook deze punten hebben we met een bijpassend rood lijntje met elkaar verbonden. Helaas, ook dit leverde helemaal niets op.


Intussen kwam ook een ander teamlid weer binnen die hard riep dat hij het wel even ging oplossen. Hierbij kwamen we op het idee om de getallen en even met elkaar te combineren, door lijntjes te trekken tussen alle even getallen. Hieruit kwam een vorm die in de verte wel wat weg had van de paadjes van het carillonveld, maar dan op de kop. Helaas, ook bij het Carillon bleek niets aanwezig te zijn dat ons verder kon helpen.


Opeens schoot het ons te binnen: We hadden niet alle even getallen met elkaar verbonden. Na een hoop teken- en kliederwerk was dit echter wel het geval en keken we weer vol verbazing naar het eindresultaat. Dit was duidelijk de lijn die de tennisbal had gevolgd tijdens de finale van Wimbledon in 1989. Helaas, bij het tennispark hing niets.
Opeens kwam iemand op het idee dat 1989 ook te schrijven is als ’89, en dat is een gebouwnummer. Ook bij gebouw A zijn we gaan kijken, maar hier was ook niets te vinden.


We zaten met de handen in ons haar (en aangezien bij ons de gemiddelde haarlengte wat langer is dan normaal zul je begrijpen dat we handen te kort kwamen). Ons primaire probleem was toch echt deze puzzel: Primair, getallen, Priemgetallen!. Ook deze priemgetallen hebben we met elkaar verbonden, maar helaas, dit konden we niet afbeelden op de campuskaart, en ook het gevormde figuur was erg onduidelijk.


Misschien moesten we op een bepaalde manier de getallen eerst ordenen. Het zou bijna willekeurig lijken, maar hoe repliceer je een willekeurige ordening? De randomizer is immers afhankelijk van een tijdstip. Opeens viel het op dat in de bovenste helft van de puzzel een klok aanwezig was. Misschien moesten we om precies 2 voor 9 een shuffle op de lijst met getallen uitvoeren en kregen we dan een logische lijst. We hebben gewacht en om precies 08:58 hebben we de lijst met getallen geshuffled. Hieruit kwam de volgende sequence:
16,6,10,21,12,24,23,1,14,28,3,19,8,9,27,5,15,4,7,25,20,18,17,2,11,13,22,26

Ook deze punten zijn in deze volgorde (de volgorde is immers belangrijk) met elkaar verbonden. Het patroon dat hier uit kwam was helaas niet te vinden op de campuskaart. Maar misschien misten we nog een stapje.


De volgende stap die we ondernomen hebben is het vullen van de figuur die hier ontstaan is, wellicht dat dit ons dichter bij het eindantwoord bracht. Helaas, ook met de gevulde versie van dit figuur konden we niets.


Opeens viel het op dat bij de oorspronkelijke puzzel alle vlakken wit waren, en bij ons waren ze rood. Wellicht dat het duidelijker zou worden als het wit geverfd werd, maar ook hier leverde niets duidelijkheid op. Misschien moesten we de getallen maar eens laten voor wat het was en ons op andere objecten op de foto gaan richten.

Op de puzzel vonden we een aantal kleine witte objecten, die deden denken aan de streepjes van turven. Vanaf hier was het simpel, tel deze streepjes en je hebt een nummer. Het totaal hiervan bleek uit te komen op 54. Maar dit is natuurlijk geen gebouwnummer. Drie maal hebben we alles nagerekend, maar de conclusie was dat dit het niet kon zijn. Misschien moesten we toch maar terug naar de getalletjes.


Na priemgetallen zijn we gaan zoeken naar andere getallen. We hadden nog een binaire code die we bij de kabouter in het oor moesten fluisteren. Misschien moesten we juist alle twee-machten met elkaar verbinden. Hieruit bleek overduidelijk een pijl die naar rechts wijst. Nu snapten we waarom de puzzel geen windrichting had, hij moest wel meerdere uitkomsten hebben, en de uitkomst die we nu hadden gaf aan dat de windrichting oost was. Tijd om door te gaan naar het tweede gedeelte van de puzzel, om hier een gebouw uit te krijgen.


Nu moesten we op zoek naar een locatie waar we ten oosten van moesten gaan zoeken. Dit zat vast in een ander deel van de puzzel. En wat bleek, een ander deel van de puzzel bevatte sporen van water. Van water kun je natuurlijk thee zetten, dus deze puzzel moest ons wel naar het Teehuis leiden. Helaas, ook dit was niet de oplossing.

Bij de zwembroekpuzzel van dag 3 was de speciale manier van ophangen van belang. Bij deze puzzel zat, zoals al eerder vermeld, niet een zwart stuk plastic maar zat er een ander soort mechanisme voor waarmee de puzzel aan het zicht kon worden onttrokken. Ook dit mechanisme hebben we aan een grondige inspectie onderworpen, maar hier viel ook geen resultaat uit te halen.


Misschien was er een andere interpretatie voor de klok. 2 voor 9 bevat natuurlijk ook twee getallen: 2 en 9. Spiegel voor Citadel zou dat zijn als je het vertaalt naar de getallen op de kaart. Wat was er in de Spiegel voor Citadel er was? Natuurlijk, toen heette het nog BB, en dat staat tegenwoordig voor Boerderij Bosch. Maar helaas, ook hier was geen oplossing te vinden.


Helemaal bovenin de foto stond ook een patroon, wat ons deed herinneren aan het oude gebouw Matrix. Het dak hiervan heeft ook dit soort blokken, en op Google Maps is nog steeds duidelijk te zien waar dit gebouw ooit gestaan heeft. Helaas, ook in de buurt hiervan was niet te vinden dat we op het goede spoor zaten.


Erg opvallend was een klein verlicht hoekje rechtsbovenin de puzzel. Dit figuur komt ook voor op de campuskaart, iets boven het getal 1 (wat dit getal betekent weten we niet, het ontbreekt namelijk op de legenda). Maar helaas, ook hier was niets te vinden. Het begint eentonig te worden.


Misschien moesten we dit hoekje anders interpreteren. Wat als hier nou ooit een vuurtoren gestaan heeft en die door Charlie en zijn kornuiten stiekem weggehaald is, maar dat juist het licht hiervan is blijven staan? Voor de duidelijkheid hebben we een replica gemaakt van de oorspronkelijke vuurtoren zoals die hier misschien wel eens mogelijk gestaan zou kunnen hebben. Maar wijst dit nou naar het Paviljoen, of is het seinende licht van een vuurtoren juist een verwijzing naar het Seinhuis. Gelukkig stonden deze twee gebouwen dicht bij elkaar in de buurt, waardoor we slechts eenmaal een nieuwe reis naar de verre uiteinden van de campus hoefden te maken. Je snapt het al, ook hier was niets te vinden. Het begon duidelijk te worden dat we hulp nodig hadden.


Opeens bedachten we dat we nog een hulplijn hadden, de geheime code om de kabouter uit ons toetsenbord te bevrijden was namelijk nog niet in het toetsenbord gefluisterd. Snel zochten we op hoe we hulp konden roepen. De kabouter kon met ons communiceren via morsecode in capslock, na wat brute-force proberen dingen met het toetsenbord bleek dat we terug konden praten met morsecode via de numlock. Snel stuurden we de boodschap
“-. . …- . .-..   –. — -. -. .-   –. .. …- .   -.– — ..-   ..- .–. –..–   -. . …- . .-..   –. — -. -. .-   .-. . –   -.– — ..-   -.. — .– -. ”
wat bleek, er zaten maar liefst twee kabouters gevangen in ons toetsenbord. Deze kabouters klommen via de toetsenbordkabel naar binnen in de kast, infiltreerden en namen daar een groot deel van de puzzel over. In alle hoekjes en gaatjes werd gezocht, maar ook onze kabouters konden niet ontdekken wat de uitkomst van deze puzzel zou kunnen zijn.

Het was duidelijk dat de organisatie ook wat moeite had met deze puzzel, pas na twee uur kregen we een hint terug:

Beste Team Rolstruik,
Wij willen jullie wel even helpen met deze puzzel. Jullie zaten wel enigszins op de goede weg met het verbinden van een aantal punten. Jullie zijn echter één cruciale stap vergeten die je wel had kunnen verzinnen omdat afgelopen jaren ook dergelijke puzzels zijn geweest: Een campuskaart overlay. De vorm van de puntjes duidde toch duidelijk op de vorm van de campus, we vinden het teleurstellend dat jullie dit zelf nog niet hadden gezien. Om jullie een eindje op weg te helpen hebben we een overlay voor jullie meegestuurd.
Met het 2 voor 9 zaten jullie ook in de goede richting. Dit was natuurlijk bedoeld als 9-2 = 7. Dit werd natuurlijk bevestigt door de dots die “zomaar” bij 28 stoppen.
Kwestie van alle veelvouden van 7 met elkaar verbinden en dan zou je wel moeten weten waar je heen moet.
Wij hadden dit uiteraard zelf ook al wel geprobeerd, maar zelfs toen we de kabouters gevraagd hebben om hun mijnwerkerslampjes eens even extra goed in de puzzel te laten schijnen werd dit niet duidelijk genoeg. Gelukkig had de orga de beschikking over een transparant kaartje, dat speciaal voor ons al op de juiste plaats geplakt was:
Nu hadden we echter nog wel een probleem: moesten we nu enkel de veelvouden van 7 van de oorspronkelijke puzzel gebruiken, de veelvouden van 7 van de campuskaart, die van de legenda, of moesten we dingen combineren? Wij hebben als eerste poging maar gekozen voor alle veelvouden van 7 op de oorspronkelijke puzzel. Niet elk veelvoud van 7 stond echter op deze kaart, dus we hebben ons beperkt tot wat we konden vinden:
1/7 * 7 = 1
2/7 * 7 = 2

4 * 7 = 28
Al dit gaf het volgende resultaat:
Verrek, dat is een schaap. Zoals bekend is hebben schapen wel eens de neiging om op hun rug te gaan liggen, en dan komen ze niet meer overeind. Dit moet dus wel een verwijzing zijn naar een eindpunt. Zoals bekend bestaan er dialecten waarin mensen de r en de l velwisseren (vooral in het oosten schijnt dat vaak voor te komen), dus in plaats van rug moeten we zoeken naar lug. Dit woord zit fonetisch in “Openluchttheater”. Dit moest gewoon het juiste antwoord zijn, iets anders kon niet. Helaas, ook hier hebben we weer bot gevangen.
We stonden op het punt om de zoektocht te staken tot iemand bedacht dat we de hint nog eens goed moesten lezen. Sommige mensen gaan bij de veelvouden van 7 enkel uit van het vermenigvuldigen van 7 met een natuurlijk getal, dat zou de opmerking over 28 verklaren. We hebben nu tussen de getallen 7, 14, 21 en 28 een groot kruis getekend.
Dit kruis kwam tot op de millimeter nauwkeurig uit in de buurt van Het Ding. Hoewel we het zelf al bijna niet meer geloofden zijn we hier toch gaan kijken. Wat blijkt, hier hing inderdaad de mededeling dat we de bonuspuzzel 5 goed opgelost hadden. Eindelijk, onze zoektocht was ten einde.

Pandora 2012, Dag 4

Meeting

Het doel van de dag was het inbreken in de systemen van Charlie om geld over te sluizen van hun bankrekeningen.

Tijdens de briefing (die vanwege het slechte weer verplaatst was naar een binnenlocatie, net alsof de hoge bazen van de CIA zelf droog wilden blijven terwijl de agenten mooi tijdens de regen het veld in werden gestuurd) werd ons uitgelegd dat de kabouters die we gisteren bevrijd hadden geinfiltreerd hadden in de basis van de Charlies. Omdat deze kabouters erg klein waren (terwijl de kabouterexperts daar toch anders over dachten) konden ze zonder problemen naar binnen bij het hoofdgebouw en werden we voorzien van een blauwprint van dit gebouw, een zogenaamde geblouwprint. Na de briefing mochten we nog even met zijn allen blijven zitten en zorgde iemand ervoor dat er wat toepasselijke muziek op de achtergrond gedraaid werd, onder andere “Never gonna give you up” en “Theme from Rawhide” passeerden de revue.

Beginpuzzel

Wat we bij de meeting meekregen was eigenlijk vrij simpel: een blaadje met daarop een tinyurl, wat ons doorverwees naar een AES encrypter/decrypter. Ook waren vermeld instructies om de vorige dag gevonden ‘Geheime code’ te gebruiken als crypted data, en regel 13 van het reglement als key. Helaas bleken na een hoop geprobeer en gevloek twee dingen: de online tool gaf geen feedback wanneer corrupte data werd ingevoerd, en waren hadden de vorige dag niet geheel zorgvuldig geweest in het noteren van de geheime code. Na deze uiteindelijk maar volledig opnieuw van de fotos te reproduceren (het zoeken naar fouten in deze toch vrij kleine tekst had ook al niet veel succes) kregen we de oorspronkelijke data terug: een link naar de website charliecharliecharlie.nl/geheim.

Puzzel 1: Vroegah had je geen meters

Op de website waren eigenlijk maar twee interressante elementen te vinden: de subpaginas ‘bankzaken’ en ‘system admins’. We hebben even door de website source gespit, maar het enige wat daaraan opviel was dat de div met id container nooit werd afgesloten. Gelukkig werd dit na het melden bij de orga prompt rechtgezet, en hoefden we er verder niets achter te zoeken. Het onderdeel ‘bankzaken’ werd, bleek, als puzzel 3 bestempeld, en zullen we dus ook later pas behandelen.

Het onderdeel ‘system admins’ bood ons interressante informatie die we waarschijnlijk nodig zouden hebben om Charlies operatie te doen instorten.

Charlie internetbankieren wordt bewaakt door de allerbeste system admins die elke transactie controleren. De locatie van de dienstdoende admins zijn te vinden met de volgende puzzel.

Men neme 15 palm (geen grote, geen kleine, maar een engelse). Tel er een lokale el bij op waarna het geheel gedeeld wordt door 100 barleycorn stukjes. Herhaal dit negen keer. Nu komt het belangrijkste deel: Neem 1/10e van een sheppey (pittoreske schapen zijn zeer belangrijk!) en trek de wortel van 1/30e van een virgate ervan af. Haal van dit totaal het vorige gedrocht af en je bent er!

Het doel hiervan leek duidelijk: zoek de maten op, converteer dit naar een gemeenschappelijke eenheid, gezien de titel waaschijnlijk een meter, voer het rekensommetje uit en zoek de locatie op.

Helaas bleek dit allemaal niet zo makkelijk gezegd als gedaan: niet alleen bleken er voor elke eenheid vaak meerdere definities te zijn (al hintte de puzzel over het algemeen vrij duidelijk naar de juiste), ook kwamen wij keer op keer uit op het getal 59 (Mondriaan), waar dit, zo bleek, 58 (Sleutel) had moeten zijn. Waarom dit nou precies zo is zullen we helaas nooit te weten komen, maar gelukkig hadden we de wijsheid om, ondanks eerdere gefaalde pogingen, ook urenlang door te blijven zoeken bij antwoorden die in de buurt van onze oplossing lagen.

Dit verhaal kreeg zelfs nog een mooi staartje, doordat we zelfs al een hint voor de puzzel aangevraagd hadden toen we hem eenmaal vonden. Gelukkig was de orga bereid om de hint-aanvraag in te trekken aangezien deze nog niet beantwoord was, waarvoor we ze eeuwig dankbaar zullen zijn.

Puzzel 2: Pandora’s heir is still looking for his code

Puzzel twee was duidelijk een knipoog (of, voor sommigen van ons, een steek onder water), naar een set puzzels van de twee voorgaande jaren. In 2010 (Pandora’s heir) werd de klassieke pigpen-codering gebruikt in de aankondigingen. Deze werd gevolgd door een puzzel waarbij dezelfde tekens gebruikt werden, maar hier ineens als betekenis hadden een bepaald pad door een grid te volgen. In 2011 (Pizzer-ia) werd dit gevolgd door een puzzel waarbij deze zelfde tekens gebruikt werden om de toetsen op een ‘ouderwetse’ mobiele telefoon (zoeen die het wel gewoon doet) weer te geven. Dit jaar werd de traditie trouw voortgezet in de vorm van twee puzzels die naast elkaar stonden.

De eerste puzzel was redelijk straightforward. We hebben hier uiteraard eerst een half uur gespendeerd aan het proberen van alle mogelijke pig-pen varianten en mobiele telefoons, maar dit leidde tot niets. Uiteindelijk kwamen we tot de ontdekking dat het ook heel mooi over de numpad van je toetsenbord te leggen valt, en dan kwamen de bekende 52 en 6 van de gps-coordinaten weer te voorschijn.

De tweede puzzel bleek uitdagender. Voor ons zelfs zo uitdagend, dat we uiteindelijk ten einde raad een hint aanvroegen:

linker deel zijn coordinaten die verwijzen naar puzzel ‘sysadmin’

We vermoeden dat het geen woord is, maar een getal. De bovenste regel zou overeen kunnen komen met 52.2 (gps), waarbij de onderste kan beginnen met 6.8. Dit vermoeden wordt voornamelijk gevoed door het ontbreken van een windrichting.

We hebben geprobeerd om puzzel 1 over puzzel 2 te “vouwen”; hier kwam geen zinnig plaatje uit.

We hebben de mason/pig pen code gebruikt om er letters van te maken, hiermee kwamen we ook niet verder. We hebben bedacht waar we deze reeks op konden “leggen”: toetsenborden, game controllers, etcetera.

We hebben in photoshop de plaatjes over elkaar heengelegd. en puzzel 2 over zichzelf heengelegd. Dit leverde ook niks op.

We zijn nu compleet zonder ideeen en vragen ons af in welke richting we moeten denken.

We hebben nog gekeken of we de lijntjes aan bits kunnen knopen (met 5, 2, 6 en 8), maar dat liep ook nergens op uit.

Prompt kregen we het antwoord:

Hallo Rolstruik,

Zoals ik kan lezen in de eerste regel van jullie beschrijving zijn jullie inderdaad op de goede weg. Blijf in die richting denken en probeer erachter te komen wat de puntjes betekenen.

Groet,
Daan Rop

Omdat het inmiddels 7:13 in de ochtend was en we er eigenlijk wel een beetje doorheen zaten, hebben we vrij snel de orga teruggebeld met de mededeling dat we dit natuurlijk allang geprobeerd hadden, en de intentie meer informatie uit ze te trekken. Dit is uiteindelijk na een paar keer bellen en meer (voor ons op dat moment) vage hints krijgen duidelijk geworden: de puzzel werkte op dezelfde manier als de eerste, waarbij de punt betekende dat de bewuste toets ingedrukt moest worden met de numlock uitgeschakeld, waarmee het ineens een home-, end- of pijltjesfunctie kreeg. Hiermee bleek ook dat we ons blind gestaard hadden op de ‘5225’, deze werd simpelweg verderop in de sequence toegevoegd.

De orga heeft geprobeerd ons uit te leggen wat het ene afwijkende teken moet betekenen, het zo een insert of delete moeten zijn ofzo. Nouja, we hadden hem niet nodig.

Locatie sysadmins

Na het volgen van de twee locaties uit puzzel 2 kregen we twee nieuwe locaties gepresenteerd, hoefden we niet eens voor te puzzelen!

Bij de drakenkelder hing een briefje dat de sysadmin was gaan slapen. Mooi, dan zit die ons niet meer in de weg bij het inbreken in de banksystemen.

Bij Box 128 konden we, omdat we de rest van de puzzels al gehad hadden, meteen langsgaan. Omdat we te moe waren vergaten we echter in eerste instantie de sysadmin afdoende af te leiden, en moesten we terug. Daarover later meer.

Puzzel 3: bankzaken

Aan deze puzzel begonnen we eigenlijk aan het begin van de avond al, omdat deze ook op de geheime Charlie-website te vinden was. Het bankzaken-systeem had namelijk een handige feature om verloren gebruikersnamen en wachtwoorden op te vragen. Score! Helaas: voor het opvragen van de username hadden we de volledige naam van een gebruiker nodig. Gelukkig had de CIA ons van uitstekende intel voorzien, zodat we de volledige naam van een gebruiker hadden, de hoofdbaas zelfs: Charles Reed. Deze naam werd gelukkig herkend, en er kwam een vreemd stuk tekst uit rollen, met daarboven de titel “typeof NaN === “number”:

((![]+/*******/[])[+!+[]]+(![]+[/************/])[!+[]+!/***/+[]+!/********/+[]]+([][(![]/********************/+[])[/***/+[]]/*********/+([![]]+[][/********/[]])[+/********/!+[/***/]+[/**********/+[]]]+(![]/********/+[])[!+[/********/]+/***/!+/****//*****/[]]+(!+[]+/********/[])[+[]]/********/+(/***/!+[]+[])/*****/[!+[]+!+[]/********/+!+[]]+(/********/!+/***/[]+[])[+/*****/!+[]]]+[])/********/[!+[]+!+/********/[]/***/+!+[]]+(/*****/[![]]+[][[/********/]])[+!+[/********/]+/***/[+[]]]+(/*****/[![]]+[][[/********/]])[+!+[/********/]+/***/[+[]]]+(/*****/![]+[])[+!/********/+[]]+(!!/********/[]/***/+[])[+!+/*****/[]]+(!![]+/********/[])[+[]]/********/)+/***/(((!+[]+/*****/!+[])+(+[]/********/))*((!+[/********/]+/***//*********************/!+[/********/]+!+[]/********/)+(/***//*********************/+[]))/********************/*((+!/***//*********************/+[]+[+[]]/************/)))/*********/

Dit lijkt een stuk code, en de titel was een vrije sterke hint naar javascript. Domweg laten uitvoeren met een alert-statement eromheen, gaf ook resultaat: ‘asciiart60’. De volgende stap was dus wel duidelijk: line-wrappen op 60 tekens. Dat gaf het volgende zeer fraaie resultaat:

((![]+/*******/[])[+!+[]]+(![]+[/************/])[!+[]+!/***/
+[]+!/********/+[]]+([][(![]/********************/+[])[/***/
+[]]/*********/+([![]]+[][/********/[]])[+/********/!+[/***/
]+[/**********/+[]]]+(![]/********/+[])[!+[/********/]+/***/
!+/****//*****/[]]+(!+[]+/********/[])[+[]]/********/+(/***/
!+[]+[])/*****/[!+[]+!+[]/********/+!+[]]+(/********/!+/***/
[]+[])[+/*****/!+[]]]+[])/********/[!+[]+!+/********/[]/***/
+!+[]]+(/*****/[![]]+[][[/********/]])[+!+[/********/]+/***/
[+[]]]+(/*****/[![]]+[][[/********/]])[+!+[/********/]+/***/
[+[]]]+(/*****/![]+[])[+!/********/+[]]+(!!/********/[]/***/
+[])[+!+/*****/[]]+(!![]+/********/[])[+[]]/********/)+/***/
(((!+[]+/*****/!+[])+(+[]/********/))*((!+[/********/]+/***/
/*********************/!+[/********/]+!+[]/********/)+(/***/
/*********************/+[]))/********************/*((+!/***/
/*********************/+[]+[+[]]/************/)))/*********/
We zijn vervolgens prompt bij gebouw 10 gaan zoeken, waar, heel sneaky 5 meter van het gebouw, op de grond, onder een steen, de volgende puzzel te vinden was.

Puzzel 4: Google is je vriend

Deze puzzel was redelijk simpel. De titel duidde erop dat je op google maps moest zoeken naar iets wat op de afbeelding leek. Het enige wat hiervoor in aanmerking kwam waren de tennisvelden direct naast de hunkerbunker.

Puzzel 5: Base

Bij de tennisvelden vonlden we de volgende puzzel. Het bestond uit een hexadecimaal-lijkende string, maar daarachter klein het getal 16. Gezamelijk met de titel deed dit toch wel vermoeden dat dit een base16-getal was. Het eerste wat we deden was dan ook de grote vrienden van http://www.digitconvert.com/ gebruiken om het te converteren naar over 9000 andere bases. Hierbij viel meteen op dat het in base36 de tekst ‘PARKJETENZSPCGMV3G2EAPXGXNFNK’ werd. Dit kon natuurlijk geen toeval zijn, maar de spiegel heeft niet echt een parkje aan het zuiden.

We gingen toch maar even kijken, maar we hebben daar niks gevonden. Na een minuut of 20 zoeken hebben we toch maar eens de orga gebeld met de stand van zaken, en het verzoek ons te vertellen of deze tekst niet gewoon een puur toeval was wat ze over het hoofd hadden gezien, want dan konden we tenminste lekker verder puzzelen. Na een erg doorweekt kwartiertje (alle regen voor de hele week kwam even voorbij) kregen we een reactie: de puzzel klopte inderdaad niet, en we hadden bij het parkje ten zuiden van het Paviljoen uit moeten komen.

Hier bleek gelukkig wel iets te liggen, in de bak van het boompje wat in het parkje ongeveer het meest in het midden stond, precies zoals het hoorde.

De juiste oplossing had waarschijnlijk moeten zijn: “PARKJETENZUIDENVANFACULTYCLUB”. Op het moment dat je dit op de door ons gebruikte website invoert als base36, en daarna klikt op base33, en daarna op base32, komt in het veldje van base36 opeens de uitkomst te staan die wij ook verkregen hebben. Blijkbaar had de orga dezelfde website gevonden als wij, en is die website gewoon buggy.

Puzzel 6: It’s all in the abbreviation

De puzzel die we hier vonden was was wederom een rebus. Opvallend hierbij was dat het eerste en het tweede plaatje gelijk waren, en dat de titel iets hintte over afkortingen. Maar van de plaatjes (een ark en een pot honing) konden we geen afkortingen bedenken. De tekst “-ey” onder de honingpot gaf echter aan dat we hem in het Engels moesten interpreten. De uitkomst hiervan zou dan “Dark arc hon” zijn, niet echt iets waar we chocola van konden maken. Dit hebben we maar ingetypt op Google, die aangaf dat de uitkomst eigenlijk “Dark archon” had moeten zijn, een karakter uit het spel StarCraft. StarCraft wordt afgekort met “SC”, en dat stond natuurlijk voor het SportCentrum. Terwijl op de achtergrond het serene geluid van een ontruiming van het sportcentrum klonk, met daarrbij de mededeling dat we de lift niet mochten gebruiken, vonden we verstopt achter een natte struik de volgende puzzel.

Puzzel 7: Gouden getal

Bij het sportcentrum hebben we flink wat tijd moeten besteden aan het fotograferen van de puzzel. De puzzel bestond uit een ontzettend groot blok met cijfertjes en aangezien het donker was moesten we flitsen en gaf dat telkens flinke reflectie waardoor er op elke foto wel een stuk was dat niet te lezen viel. We hebben direct de orga maar gebeld met de vraag of het eht niet de bedoeling was dat dit een meeneemplaatje was, of dat we een digitale versie konden krijgen. Hierin wilde de organisatie niet meegaan, dus aan de hand van een grote stapel foto’s moesten we de gegevens maar reproduceren. Hierbij viel op dat op de tweede regel het getal pi bleek te staan, maar dan toch niet helemaal. Daarnaast was de derde regel voor een groot deel gelijk aan phi, en stonden er op een willekeurig ogende plek ook twee puntjes. Het enige aanknopingspunt dat we verder hadden was de titel “Gouden getal”, maar verwees die naar de Gulden Snede, of naar het Gouden Getal van jaartallen? We konden er in ieder geval niets mee.

Uit pure wanhoop zijn we maar begonnen met het overtypen van de getallen in de hoop dat er in digitale vorm meer logica (daar hing niets) in te ontdekken viel. Er kwamen wat stukjes in voor die zichzelf herhaalden enwat stukjes die ook in spiegelbeeld voorkwamen, maar hier kregen we ook niets nuttigs uit. Het markeren van alle losse getallen gaf ook geen ASCII-art. Gelukkig kwam er afleiding, de mensen van Charlie kwamen namelijk langs om de brandveiligheid in ons hoofdkwartier te inspecteren op het gebied van brandveiligheid. Gelukkig waren we hier totaal op voorbereid, de douche kon ook als brandslang worden gebruikt en hing op een hoogte waar je er makkelijk bij kon als je in paniek met je handen in de lucht die kant op rende, de betonschaar stond klaar om eventuele obstakels onschadelijk te maken en de nooduitgangen stonden vast op een kier zodat je in geval van nood snel naar buiten kon. Dit was voor de Charlies niet genoeg, ze wilden namelijk vermaakt worden. Met wat printjes met de tekst van ons levenslied hebben we ze laten genieten van beeldschone muziek over mensen die nooit op zouden geven en nooit toetjes zouden maken van anderen. Ze waren totaal flabbergasted, zoveel muzikaal talent hadden ze nog nooit eerder gehoord en prompt werd ons een platencontract aangeboden dat tevens dienst deed als bonuspuzzel. Ons teamlid Rick heeft dit contract ondertekend, maar helaas wachten we nog steeds op het bericht dat de opnames gaan beginnen. Zouden ze ons soms vergeten zijn?

Na dit muzikale intermezzo was het tijd om verder te puzzelen met de nummertjes. Inmiddels volgde ook een mail met daarin de opmerking dat de puzzel die opgehangen was niet klopte, waarbij een nieuwe versie was toegevoegd. Helaas nog steeds als plaatje, maar dit keer waren we wel van het probleem van de flits af en hadden we iets dat wel door een OCR kon. Dit hebben we met enkele verschillende softwarepakketten gedaan, om ook hier de fouten uit te kunnen halen. Helaas leverde dit geen informatie op over wat we met de puzzel zouden kunnen doen. Na nog langer staren besloten we maar dat het tijd werd om een hulpkreet naar de orga te sturen.

We hebben de gehele reeks overgetikt. Het is ons opgevallen dat er 3 punten in de reeks staan.
De 2e regel komt redelijk overeen met pi (rond de 50 tekens). De 3e regel heeft een aardige overeenkomst met de gulden ratio. Voor de rest valt het ons op dat bepaalde reeksen (5 lang) zich af en toe herhalen, maar hier halen we ook geen patroon uit.
We hebben de regels dus als losse regels bekeken en de serie als geheel.
We verwachten dat de 3.14 bedoeld is als representatie van pi en dat we de 2 losse punten verderop nodig hebben als oplossing voor deze puzzel.
We hebben gekeken of de gulden ratio voorkwam in de reeks, bijvoorbeeld tussen rijen of tussen delen van rijen. Dit leverde ook niks op.
We hebben een verschil van deze reeks genomen met pi, wat ons ook niet verder bracht.
We hebben geprobeerd om de reeks getallen op een telefoon in te tikken, alsof het t9 is. Dit werkte ook niet.
We hebben groepjes van 2 getallen, die vaak voorkwamen bekeken en gekeken of hier een patroon in zat.
We hebben gekeken of we figuurtjes zagen ontstaan als we alle 1en, 2en, etc. pakten.
We zien dat er een flinke overeenkomst is tussen de eerste en de 3e rij (rond de 30 getallen).
Nu zijn onze ideeen op. Mogen we een hint?

Uit het antwoord van de orga bleek dat we toch gebruik moesten maken van het getal phi (dus de titel had eigenlijk gewoon Gulden Snede moeten zijn), en na wat doorvragen bleek dat we dit getal moesten volgen op het papier. Dit kon vanaf twee plaatsen, maar slechts vanaf 1 plaats ging dit na meer dan 20 decimalen nog goed. Al snel vormde zich een K op het papier en keken we op de lijst met gebouwen welke afkortingen er met een K begonnen. Dit waren Kleinhorst (KH) en Keet (KT), waarbij de windrichting al wel verraadde dat het waarschijnijk Keet zou moeten zijn. Agent Barrel ging op weg en de rest van het rolstruikgewas bleef de puzzel opmaken. Onderweg ging de telefoon van Barrel, de uitkomst was inderdaad Keet. Inmiddels was de vrijdag al lang en breed begonnen en waren er al mensen bij Keet aan het werk, waardoor het wat moeite kostte om de zuidkant te bereiken zonder rare vragen te ontvangen. Hier werd inderdaad de volgende puzzel gevonden. en intussen werd de oplossing een klein beetje bijgewerkt om onze mening over de tijd dat we met deze puzzel kwijt zijn geweest te illustreren.

Mededeling: Inlognaam

Bij Keet hing geen puzzel, maar een mededeling. “De inlognaam voor de site is: Charliezard73”. Het was duidelijk dat we weer verder mochten met het tentoonspreiden van onze 1337 h4xx0r sk1llzzz op de website van de vijand. Met deze inlognaam konden we mogelijk weer een stapje verder komen, nu konden we namelijk het formulier gebruiken voor als iemand een wachtwoord vergeten is. Helaas bleef dit formulier de melding geven dat onze inlognaam niet klopte, en na dit 9001 keer gecontroleerd te hebben kwam Duck op het idee om het toch maar eens met een kleine letter te typen, en dat werkte wel. Hier volgde een geheime vraag, we moesten uit onze intel achterhalen hoe de hond van Charles Reed heet. Dit bleek echter niet in de datasheet die we inmiddels achterhaald hadden te staan, en ook alle andere namen die hierin voorkwamen bleken niet te werken. Gelukkig was er ook nog een blueprint van het hoofdkwartier van Charlie, waarop de locatie van “Dozer’s kennel” stond. Het proberen van de naam Dozer leverde ons de volgende boodschap op:

Je wachtwoord is: “worlddomination123”

Hiermee konden we inloggen op de site, en kwamen we terecht bij de bankrekening van Charlie. Het was duidelijk dat al veel studenten en verenigingen afgeperst waren door deze onderdrukkers, het saldo hierop was maar liefst 100 miljoen miljard euro en 42 eurocent. Gelukkig hadden we in onze mail een rekeningnummer ontvangen waar het geld heen moest, en snel probeerden we de 9000 euro waar de CIA om gevraagd had over te sluizen naar het rekeningnummer van onze opdrachtgevers. Helaas bleken er nog wat sysadmins te zijn die dag en nacht de transacties van deze rekening in de gaten hielden en de transacties die ze niet herkenden afbraken. Gelukkig wisten we van het bestaan van twee van deze sysadmins af. De ene hiervan was nog steeds aan het slapen, dus hoefde er maar 1 persoon bezig gehouden te worden. Voorzien van afluisterapparatuur, een zak spekjes en een afdruk van een foto van de cijferbrij trokken agenten Barrel en Rollade naar het kantoor van een nietsvermoedende sysadmin. Op het moment dat deze sysadmin naar buiten liep kreeg agent Duck een seintje dat de transactie mocht beginnen. Drie minuten lang mochten Barrel en Rollade de sysadmin aan de praat houden over het probleem dat de techniek van tegenwoordig nog steeds niet zo ver was dat we foto’s konden maken in de nacht zonder flitser te gebruiken , terwijl Duck zat te kijken naar een langzaam vorderend balkje. Eindelijk lukte de overdracht, en Barrel en Rollade konden weer naar huis toe rollen. Dag 4 was officieel afgerond.

Pandora 2012, Dag 3

Meeting

Dag 3, HandelsmerkWe begonnen deze pandora al wat vroeger dan gebruikelijk. Barrel Roll was al lang van tevoren naar de locatie (Carillon) om te scouten of er nog gevaren in de buurt waren. Hij heeft toen direct ons handelsmerk achtergelaten.

Toen hij weg wilde gaan, liep er een zeer gewaardeerde carillonspeler het carillon uit. Barrel heeft hem gevraagd of hij ons levenslied tijdens de meeting ten gehore wilde brengen; helaas bleek dit niet mogelijk.

Aangezien we gisteren zo lang moesten wachten op het begin van de meeting, waren wij vandaag beter voorbereid. Barrel had worstjes gehaald (van het merk RolStruik) en had een speciaal device meegenomen om deze op te warmen.

Op de meeting zelf werden er lovende woorden over ons gesproken. Wij hadden de dag ervoor zo’n lekkere taart gebakken, wat ons het voordeel van een bonuswapen heeft opgeleverd.

Toen de meeting al even bezig was, kwam er een brommertje aangereden. My Little Pony (naam vrij vertaald uit een raar dialect) had pizza besteld en af laten leveren bij de meeting.

Puzzel 1: Elementen

Dag 3, Puzzel 1, ElementenGrollsch had op locatie van de meeting al een goed idee voor deze puzzel: we moesten de uitkomst proberen te matchen met het periodiek systeem der elementen.

Tot ergernis van de organisatie waren we druk aan het discussieren over de manier waarop we dit op locatie konden doen. Na een paar minuten kwamen we er achter dat dit niet ging lukken. We besloten naar huis te fietsen.

Thuis aangekomen was de puzzel snel opgelost: ‘b’ wees op Boron (element 5) en ‘am’ wees op Americium (element 95), wat samen 595 maakt.

De rekensom was snel gemaakt: 6925532916 moest ons naar Cubicus leiden. Terwijl de thuisbasis nog even verderpuzzelde op de code eronder (die ons uiteindelijk naar het openluchttheater leidde), begon het away-team vast met zoeken; het nieuw verkregen superwapen werd meegenomen.

Puzzel 2a: Geheime code

Puzzel 2a: Geheime codeBij de Cubicus aangekomen werd de hint snel gevonden. Het bleek een doodlopend spoor te zijn. Gelukkig had onze collega Barrel meer geluk.

Toen we van de puzzellocatie weg probeerden te lopen, werden we belaagd door My Little Pony (naam vrij vertaald uit een raar dialect). Dit was het ultieme moment om ons superwapen in te zetten. Helaas bleek het wapen niet zo super: het haperde na 2 schoten. Agent Rick en Agent Duck moesten dit met hun leven bekopen.

Puzzel 2b

Puzzel 2b: YahrrZoals hiervoor al gezegd had Agent Barrel meer geluk. In het openluchttheater vond hij een briefje, dat ons wees op de website voor de volgende puzzel.

We gingen snel kijken wat er op deze website te vinden was. Het bleek om een .jar-file te gaan, een zogenaamd java-archief.

Rick en Duck waren onderhand weer gearriveerd op het hoofdkwartier. Het was hier algehele stress: er moest een java-omgeving gestart worden en niemand had verstand van dit soort nieuwerwetse techniek.

Er werd een Eclipse gestart en al snel werd het programma ten uitvoer gebracht. Op het scherm verschenen uitroeptekens: wat kon dit betekenen? Het bleek dat er een kabouter in ons toetsenbord zat; hij bleek zeer agressief te zijn.

De kabouter communiceerde met ons op een hele speciale manier: hij zette het capslocklichtje (dubbele woordwaarde (met bonuspunten voor de eerste persoon die ons weet te melden welk addertje hier onder het gras zit)) van ons toetsenbord aan en uit. Na zorgvuldige analyse van Barrel bleek hij te praten in Morse-code.

Met stevige handschoenen hebben wij ons toetsenbord vastgepakt en gevraagd wat er met het kaboutertje aan de hand was. Hij schreeuwde naar ons: “SOS, SOS, SOS!”  Wij dachten dat hij niks anders kon zeggen en gingen er maar van uit dat hij in gevaar was. Toen het kaboutertje zich verstopte in het toetsenbord van een van onze linux-systemen, zei hij zelfs heel weinig; meer dan:

Exception in thread “main” java.lang.UnsupportedOperationException: Toolkit.getLockingKeyState
at java.awt.Toolkit.getLockingKeyState(Toolkit.java:1405)
at puzzel.Puzzel.requestHint(Puzzel.java:140)
at puzzel.Puzzel.main(Puzzel.java:173)

Wist het arme wezentje niet uit te brengen. De oplossing van het probleem werd duidelijk toen wij het programma waarmee hij communiceerde door een decompiler haalden: hij had al een flinke reis, via veel universiteitsgebouwen, achter de rug.

  public static void main(String[] realLifeRolePlayingFirstPersonShooter) {
    Puzzel bogusPunten = new Puzzel();
    bogusPunten.requestHint();
    char charlie = 'a';
    char onoplein = 'b';
    char spiegel = 'c';
    char citadel = 'j';
    char ravelijn = 'k';
    char zilverling = 'l';
    char vleugel = 'd';
    char carrilon = 'e';
    char paviljoen = 'g';
    char seinhuis = 'h';
    char hogedruklab = 'i';
    char garage = 'f';
    char waaier = 'm';
    char halb = 'n';
    char teehuis = 'o';
    char verkeerde = 'p';
    char plek = 'q';
    char om = 'r';
    char te = 's';
    char kijken = 't';
    char tip = 'u';
    char red = 'v';
    char de = 'w';
    char kabouter = 'x';
    char y = 'y';
    char x = 'z';
    char cake = ' ';
    char lie = '.';
    String l1l = "" + cake + "# #" + cake;
    String l11 = "" + charlie + onoplein + teehuis;
    String ll1 = "" + carrilon + om + cake;
    String l1l1 = "" + halb + teehuis + zilverling;
    String lllll111lll1 = l11 + tip + kijken + ll1 + paviljoen;
    String l1l1l1l11ll1 = "" + halb + paviljoen + carrilon + halb + cake + hogedruklab;
    String l111l1l11ll1 = "" + halb + onoplein + teehuis + om + vleugel + lie + cake + te + kijken;
    String l1l1l1l11lll = "" + charlie + onoplein + teehuis + tip + kijken + carrilon + om + carrilon + kabouter;
    String l1l1l1l11111 = "" + cake + x + hogedruklab + citadel + halb + cake + kijken + carrilon + cake + red + hogedruklab + halb + vleugel + carrilon + halb + cake + onoplein + hogedruklab + citadel + cake + seinhuis + carrilon;
    String l1l1l1l1lll1 = "" + lie + cake + ravelijn + l1l1l1l11lll + verkeerde + carrilon + om + kijken + te + l1l1l1l11111 + kijken + cake + halb + charlie + l1l1 + charlie;
    String l1l1l1ll1ll1 = "" + kijken + te + carrilon + l111l1l11ll1 + tip + tip + om + cake + vleugel + hogedruklab + om + carrilon;
    String l1lll1l11ll1 = "" + spiegel + kijken + cake + seinhuis + tip + zilverling + verkeerde + l1l1l1l1lll1 + onoplein + lie;
    String lll1l1l11ll1 = "#" + l1l + ravelijn + lllll111lll1 + carrilon + red + charlie + l1l1l1l11ll1 + halb + cake + kijken + teehuis + carrilon + l1l1l1ll1ll1 + l1lll1l11ll1;

    bogusPunten.solvePuzzel(lll1l1l11ll1);
    bogusPunten.callPandora();
  }
}

We vertaalden zijn gedrag snel:

System.out.println(ll1l1l11ll1);

Let erop dat niet alle ellen ellen zijn: sommige ellen zijn enen. Het bleek dat onze kabouter de hulp nodig had van de kabouterexperts bij het nanolab; hij zat gevangen in ons toetsenbord.

# # # kabouter gevangen in toetsenbord. stuur direct hulp. kabouterexperts zijn te vinden bij het nanolab.

We gingen dus maar snel naar deze locatie.

KabouterHier aangekomen bleken de kabouterexperts een beetje verstrooid: eentje sprak altijd de waarheid, de ander kon alleen maar liegen. Daarnaast bleken ze ook erg weinig over kabouters af te weten, de vraag hoe lang een kabouter ongeveer wordt werd beantwoord met “Dat verschilt”. Tot op heden weten wij nog steeds niet of er ook kabouters zijn die basketbal spelen, of waar de woning van de kabouterexperts waas. Wij moesten achterhalen welke kabouter ons verder kon helpen.

Agent Duck stelde, na overleg met het thuisfront, de juiste vraag: “Wat zou uw collega-expert daar zeggen als ik hem zou vragen of u de waarheid sprak of zou liegen?”  Hij antwoordde “Hij zou zeggen dat ik zou liegen.”. Wij konden, middels Logica (daar hing niets), achterhalen dat deze kabouterexpert de waarheid sprak. Deze expert moesten wij om meer informatie vragen. Een paar minuten later was voldoende informatie vergaard om onze zoektocht voort te zetten.

Ondertussen was My Little Pony (naam vrij vertaald uit een raar dialect) aangekomen op deze locatie. Wij willen hier nog even een eervolle vermelding aan dit team kwijt: zij hebben netjes gewacht tot wij de experts om hun wijze raad hebben gevraagd, alvorens zij de experts benaderd hebben. Wij denken dat de experts dit kunnen waarderen: men weet dat hooggeleerde personen vaak verstrooid zijn en slecht reageren op veel indrukken tegelijkertijd. Dit team had hier netjes rekening mee gehouden.

Puzzel 3: When you see it you’ll shit bricks

Dag 3, Puzzel 3, ShitBricksDe kabouterexperts hadden ons waardevolle informatie verschaft voor de bevrijding van de kabouter in ons toetsenbord. We wisten alleen nog niet zo goed hoe we ermee om moesten gaan.

De thuisbasis had al snel contact met de teams in het veld: “Fiets maar richting een van de ‘Enschede’-Borden bij de WBW, waarschijnlijk kun je hier de volgende hint vinden.” Dit bleek niet geheel waar te zijn.

Puzzel 3, Shit Bricks, FotoAgent Rollade had een beter idee: gebouw de Vlinder had op de campuskaart dezelfde vorm als het Enschede-logo. Deze locatie was duidelijk de locatie die we zochten. Onze agenten-in-het-veld werden snel naar deze nieuwe locatie gestuurd.

Er bleek helaas niks te vinden bij de Vlinder. Na wanhopig op de kaart zoeken (en een keer of 5 teruggaan naar de Vlinder, het moest toch echt daar liggen), was er nog niks gevonden. Er werd bij WBW rood gezocht: het logo was immers rood en viel precies over de rode flats van de Witbreuksweg heen. Gemeente Enschede en bricks, wellicht een plek waar men met stenen de weg aan het verbouwen is? Het fietspad tussen Charlie en Roombeek heeft een stapel stenen staan, maar ook daar was niets te vinden. Met de boom nog steeds interpreterend als slagboom was het misschien een slagboom naast een kombord waar Enschede op stond, maar ook het afspeuren van deze slagbomen liep op niets uit.

Uiteindelijk kwam Duck met een ingeving: het carillon heeft op de kaart precies dezelfde vorm als het logo van Enschede. Dit bleek niet de enige link tussen het carillon en de gemeente Enschede: het bouwwerk is tevens in beheer van de gemeente. De volgende puzzel werd al snel gevonden onder een laaghangende boom ten noordoosten van het Carillon. Er werden direct een paar agenten die kant opgestuurd om de locatie zorgvuldig te bewaken (campen!!!!!!).

Puzzel 4: Dutch Variable Names

Dag 3, Puzzel 4, FotoHet gedeelte logica leverde iets op dat heel erg in de buurt kwam van de bekende uitspraak “All your base are belong to us”. Deze uitspraak is afkomstig uit het spel Zero Wing. Wing verwijst naar Vleugel, en het eerste deel (of nulde deel, als je met 0-indexen werkt) is het getal zero, daarbij de +3 optellen geeft 3, het gebouwnummer van Vleugel.

Puzzel 5: Dialect

Dag 3, Puzzel 5: DialectDeze puzzel bleek goed verstopt te zitten. We vonden hem uiteindelijk onder een laag trapje aan de achterzijde van de Vleugel. Er zijn dan ook niet zulke goede foto’s van beschikbaar.

De campusbelgen zuid en oost hebben een kluis. Een punt in het holst van de nacht; dit punt bevindt zich niet in het oosterijk gebouw; denk juist aan het niet-oosterijk gebouw. Ook een punt is in het gebouw van Rara op 11-3-2012.

PS Sommigen zeggen: “Rara is R in arg.”

We hebben ons urenlang doodgestaard op deze puzzel. Als eerste gingen we op zoek naar het oostenrijk-gebouw: we vonden een chalet wel erg oostenrijks klinken. Een blokhut vonden we dan weer totaal niet oostenrijks klinken, dus ook hier gingen we kijken. Dit was tevergeefs. Zuid en oost zou kunnen wijzen op de zuid- en oosthorst. Ook deze werden grondig geinspecteerd. Voor de kluis werd de binnenplaats van de horst gekozen, of misschien de Sleutel: je hebt vaak een sleutel nodig om een kluis te kunnen openen.

Een punt in de holst van de nacht leek wel een referentie op het seinhuis; ook dit bracht ons nergens; waarschijnlijk moesten we de locaties combineren.

Onderhand werd het team moedeloos: Barrel begon aan de voeten van Grollsch te knagen en Duck had uit verveling op het hoofd van Rick gescheten. Het werd duidelijk tijd om wat actie in het team te krijgen. Een hintaanvraag leek daar geschikt voor.

De volgende dingen hebben we al bedacht:
‘zuid en oost’ zou zuidhorst en oosthorst kunnen zijn. De kluis zou dan de binnenplaats tussen zuidhorst en buitenhorst kunnen zijn, maar daar kan je niet bijkomen.
Wat betreft een of meer punten, we vermoeden dat we op 1 punt voor de hele puzzel uit moeten komen, maar dat zouden er ook twee kunnen zijn.
‘Een punt in het holst van de nacht’ zou het Seinhuis kunnen zijn.
‘het oosterijk gebouw’ zou chalet kunnen zijn, het niet-oosterijkgebouw misschien blokhutten.
‘Rara is R in arg.’ -> ararag. Arago? die zitten in Carre (misschien de datum 11-5-2012 om aan te geven dat het om Carre gaat en niet Hogekamp.

We hebben geprobeerd lijnen tussen deze 4 punten te trekken, maar dat komt ook nergens op uit.

We hebben ten noorden van de blokhutten, zuidhorst, garage (ararag omgekeerd) en het seinhuis al bekeken, maar daar niets gevonden.

Op de blueprint van de Spiegel staat wel een secret safe vermeld (kluis?) maar kunnen we verder geen aanknopingspunten vinden.

De reactie volgde al snel:

Kijk nog eens naar de titel. In sommige landen worden bepaalde letters anders uitgesproken en daar maken wij hier nog wel eens grapjes over.

GnoompjeRekkel was dat. Daal moesten we het maal mee doen. Het breek dat de l dool een r velvangen weld en de r dool een l. Het was vast een diarect van die lale kaboutels.

Helaas was dit voor ons nog niet genoeg. Zoals al eerder gezegd: Grollsch was door het dolle heen en had onderhand een muilkorf omgekregen. Rollade begon onderhand ook te flippen, al had hij zijn woede voornamelijk gebotvierd op teams die bij de puzzel bij Carillon langs waren gekomen. Wat wordt er bedoeld met Lala? Wij konden slechts op Langezijds komen, maar dat was verboden gebied. Het werd tijd voor verduidelijking.

Dank jullie voor de hint. We hebben het vermoeden dat jullie hiermee
bedoelen dat we altijd beweren dat chinezen een R als een L uitspreken.
Hier hebben we nu naar gekeken, maar we komen er eigenlijk niet heel veel
verder mee. We  we erbij kunnen verzinnen is:
– als je ook l->r doet, je het over campusbergen gaat praten die mogelijk
een kruis vormen.
– ‘het horst van het nacht’ ivm ‘niet-oostelijk’ -> Westhorst, en dan de
metalen units die er ten noorden van staan

Bij de westhorst hebben we niets gevonden

We kunnen 5 ‘bergen’ verzinnen (carillion, pinetum, zwembad, bij hogekamp,
motorcross), maar daar kunnen we ook niet echt een zinnig kruis van maken.

Als jullie binnen onze eerste hint-aanvraag nog meer hints kunnen
loslaten, dan graag, anders zou ik jullie willen verzoeken dit mailtje nog
niet meteen als een tweede hint-aanvraag te beschouwen.

Na korte tijd weer reactie:

LAla is een vak gegeven aan eerstejaars informatica en wordt ook wel LinAlg genoemd.

Tja, hier waren wij dus duidelijk te oud voor. Gelukkig viel het kwartje nu wel. De campusbergen waren schijnbaar de bergen die we het jaar ervoor hadden gebruikt voor een puzzel: de heuvel voor Hogekamp, de heuvel op het Carillonveld en het openluchttheater. We moesten alle informatie die we tot nu toe hadden verzameld (we waren de helft al vergeten en de andere helft was ondertussen opgegeten door Grollsch) verzamelen en combineren. Door een kruis te tekenen tussen de twee campusbergen en de twee verkregen locaties (Lineaire Algebra werd gegeven in Carre en de niet-oosthorst was de westhorst) kwamen we uit op Teehuis: de puzzel lag een slootje verderop.

Puzzel 6: Schatzoeken

Dag 3, Puzzel 6: SchatzoekenWederom een puzzel waar we vastzaten. De kaart leek te leiden naar een locatie met veel trappen. Deze locatie moest een duidelijk centrum hebben. Kandidaten waren de lichtkrant en de matenwegpatio’s.

We vroegen ons af: wat betekent dat pijltje? Wellicht dat daar een trap naar boven was. De omwegen die bovenaan gevolgd werden begrepen we niet, maar deze namen we maar voor lief.

Grollsch was onderhand een beetje bedaard en kon weer naar buiten. Hij ging mee naar de lichtkrant en kwam daar in gevecht met Ovide en zijn vriendjes. Toen zij met 4 man waren, en hij de enige levende, werd hij in een zodanige positie gedreven dat hij alleen nog maar de Vestingbar in kon vluchten. Aldaar werd de hulp ingeroepen van de aanwezige personen.

Zij vonden de schatkaart een beetje lijken op de nieuwe spiraal van de roombeek. Dit net nieuwe waterwerk op de campus werd grondig geinspecteerd, maar tevergeefs. Er werd bij de Box gekeken; de organisatie huisde hier rond, de kabouterexperts waren aanwezig, maar een volgende puzzel werd niet gevonden. Grollsch zag wel kans om de StoeiPANDA goed te grazen te nemen. Het team werd moe en moedeloos van het zoeken en besloot over te gaan op het aanvragen van een hint.

We hebben de kaart geinterpreteerd als een route die naar een locatie leidt. De locatie zou bij de x moeten zijn; De pijl moet dan wijzen op een trap omhoog. De rare vorm liet ons in eerste instantie bij de lichtkrant kijken.

De rode kleur wees mogelijk naar de WBW: we hebben de binnenplaatsen van wbw rood gecontroleerd en konden ook hier niks vinden.

De patio’s hadden mogelijk wegen die zo leidden, een zoektochtje daar (stilletjes, er sliepen vast mensen) liet ons zien dat een boven- of zijaanzicht ook niet hier paste.

De binnenplaats van de Box was ook geen kandidaat, al was dit wel een goede gelegenheid voor een extra kill.

We hebben bij de waterspiraal van de Roombeek gekeken, hier was ook niks te vinden. O&O-plein en parkeerplaats Cubicus leverden eveneens niks op.

We hebben de bochten ook als 0 of 1 geinterpreteerd: links=1, rechts=0. Ook dit bracht ons niet verder (de x en pijl klopt hier ook niet bij).

We zitten dus waarschijnlijk weer geheel verkeerd te denken. Hebben jullie hier een hint voor?

Ook bij de faculty club was niks te vinden.

We hebben de kaart zowel als zijaanzicht als als bovenaanzicht geinterpreteerd.

Ook de nyancat leverde niks op.

De reactie liet weer niet lang op zich wachten:

Hey Rolstruik,

Probeer hier eens te beginnen: http://maps.google.com/maps?q=enter,+nederland&hl=nl&ie=UTF8&view=map&ftid=0x47b809d7f0ee82b7:0x4df951a25775027f&ftt=37&geocode=FeAIHgMdJXRkAA&split=0&sll=52.304712,6.588520&sspn=0.070889,0.086820&iwloc=A&ved=0CBIQpQY&sa=X&ei=jharT5fDJMakOqCnrdwE

Groet,
Daan Rop

Dag 1, Puzzel 7, OpvissenDit wees naar het plaatsje Enter. Grollsch zag direct dat de puzzel verwees naar een toetsenbord: de enter-toets zat rechts, het pijltje was de shift-toets en de x stond ook afgebeeld. De puzzel bevond zich op de locatie die aangeduid werd door de 2 omlijnde toetsen: gebouw 15 (Carre). Agent Barrel haalde hier, na enig ondoenlijk zoekwerk, de puzzel uit het water.

Puzzel 7: Zwembroekpuzzel

Dag 3, Puzzel 7: ZwembroekpuzzelWe wisten dat we onderhand bijna het einde hadden bereikt. Helaas waren we er nog niet helemaal en het halve team lag onderhand op de basis te hallucineren.

We kregen 2 rijen met willekeurige enen en nullen: het zal hier wel gaan om een bitpatroon. Er werd van alles geprobeerd: de getallen ombouwen naar een decimale representatie, de getallen van elkaar afhalen, xor’en, vertalen naar ASCII, etcetera.

Onze derde hintaanvraag voor deze avond zal ik jullie maar besparen: de oplossing was in retrospect eigenlijk  te simpel voor woorden. Als je de twee coordinaten als floating points beschouwt, kom je op de locatie uit van de eindpuzzel: deze lag op het voetbalveldje achter Mondriaan.

Dag 3: Einde

Dag 3: KabouterwachtwoordOp de GPS-locatie lag een zwart blaadje met hierop een steen geplakt om hem op zijn plaats te houden, een grasveldje heeft immers weinig mogelijkheden om een puzzel vast te plakken. Deze puzzel gaf het bevrijdende antwoord, we konden gaan slapen. Wel stonden hierop twee stukken binaire data, waarbij was aangegeven dat we dit in het oor van de kabouter moesten fluisteren om hem uit het toetsenbord te bevrijden. Dit maakte wat ons betreft absoluut geen haast, het kon best tot morgen wachten.

Pandora 2012, Dag 2

Puzzel 1: Feelings of summer

Deze dag begon met een paar regels tekst. We hadden, zelfs met expliciete toestemming van de orga “Jullie mogen wel met je lampjes spelen” de tekst al tijdens de meeting door de envelop heen bekeken, maar hebben gewacht met het daadwerkelijk oplossen van de puzzel totdat de envelop daadwerkelijk open mocht.

Yesterday I went outside with my mama’s mason jar And listen to the birds’ laughter as they live for today There is something exciting about leaving everything behind

Zodra de enveloppen open mochten even snel googlen op de telefoons naar de eerste regel, en daaruit bleek al snel dat er ‘butterfly’ in de titel zat, dus met drie man op pad naar de Vlinder terwijl de rest terug ging naar HQ. Hier aangekomen zijn we in eerste intantie buiten het hek in de zuid-westelijke hoek gaan kijken, maar daar zagen we niets hangen. Op naar binnen, maar er bleken mensen in de Vlinder aanwezig te zijn. Niet zo’n goed idee dus. Voor de zekerheid hebben we de orga maar even gebeld, en die wisten te bevestigen dat er nooit iets binnen hekken hangt. We wilden vrolijk verder zoeken, maar er kwam een probleem opdoemen in de vorm van De Jonge Woudlopers die zich in de bewuste zuid-westhoek hadden verschanst. Nadat we elkaar een tijdje aan hadden gekeken begon ze onze kant op te komen, en trokken wij ons terug naar de autos die mooi voor ons geparkeerd stonden om achter te schuilen. Dit ging een tijdje goed, tot er ineens een team TuinfeesT achter ons verscheen. Na enig beraad besloten we dat we een charge moesten uitvoeren, en TuinfeesT was het gekozen doelwit. Zo gezegd zo gedaan, en daar haalden we twee kills uit. Ze waren nog niet allemaal afgeslacht, maar toch leek het een mooi moment om door te zetten richting De Jonge Woudlopers. Dat leek best goed te gaan, totdat bleek dat die toch eigenlijk best heel goed zijn met hun blaaspijpen. Helaas, ook twee slachtoffers aan onze kant. Intussen hadden zich meer teams gemeld, dus die gingen vrolijk met elkaar in gevecht. Gelukkig speelde dit zich meer richting de sleutel af, waardoor wij rustig nog even konden zoeken naar de puzzel. Deze bleek toch gewoon aan een boom in de buurt te hangen, al was hij niet heel goed te zien. Wonder boven wonder leek het erop dat de andere teams ons niet gespot hebben terwijl wij onze fotos aan het maken waren. Terwijl dit zich allemaal afspeeld hebben we op HQ voor de volledigheid even de tekst nagekeken, en het bleken drie zinnen uit verschillende nummers te zijn, ondanks dat de tekst redelijk goed door leek te lopen:

 • Yesterday I went outside with my mama’s mason jar -> Butterfly – Wheezer
 • And listen to the birds’ laughter as they live for today -> The Time Of Our Lives – Iron Butterfly
 • There is something exciting about leaving everything behind -> Another White Dash  – Butterfly Boucher

Het moge duidelijk zijn dat ‘Butterfly’ wel een vrij duidelijk thema was, en de Vlinder dus als shootout-locatie gepland was.

Puzzel 2: Draaipuzzel

De puzzel die we bij de Vlinder vonden bestond uit een paar cirkels en tabellen met enen en nullen. Het was vrij snel duidelijk dat de kolom met de pijl erboven gewoon als een binair getal geinterpreteerd mocht worden (0111 = 7). Ook dat de tabel aan de hand van de cirkels ingevuld kon worden leek vrij logisch, met name aangezien er 4 cirkels waren, en ook 4 rijen. Na enig staren kwamen we erachter dat de tabel ingevuld kon worden door van binnen naar buiten te kijken hoe in 3 stappen de opening in de cirkel naar de lijn te draaien was, door hem klokslag te draaien. De eerste kolom betekende een halve slag draaien, de tweede een kwart slag, en de derde een achtste slag. Door dit concept toe te passen op de tweede set, konden we de volgende tabel invullen:

1 0 1
1 1 1
0 1 0
1 1 0
0 1 1

Hierna hoefden we alleen nog maar 11010 om te zetten naar 26, wat de Oosthorst is.

 Puzzel 3: Venn

Bij de Oosthorst vonden we na goed zoeken (de puzzel hing heel gemeen hoog onder een brandtrap verstopt) puzzel 3. Het zag er een beetje uit als een typisch venn-diagram van 3 overlappende cirkels, wat gezien de titel “Venn” ook wel de richting zou zijn om in te zoeken. In de cirkels stonden de woorden ‘Langezijds’, ‘Hogekamp’ en ‘Hallenweg’, en in het deel waarin alle drie de cirkels overlappen stond een X. Wat verder nog opviel aan de puzzel, was dat de windrichting waarin de puzzel te vinden zou zijn ‘bushalte’ was. Aangezien er een X in het midden stond, gingen we op HQ op zoek naar overeenkomsten tussen de verschillende locaties, terwijl men in het veld verschillende brainfarts af ging, zoals de bushaltes bij Cubicus, omdat die immers ongeveer tussen de drie locaties in lagen, en dan ook maar die bij de Hallenweg omdat die toch zo dichtbij lagen. Aangezien dit allemaal op niets uitliep, en we de puzzel ook niet opgelost kregen, zijn we maar voor de brute-force-aanpak gegaan: alle bushaltes op de campus af, zoveel zijn het er immers niet. Dit had uiteindelijk succes op de wbw, waar we de volgende puzzel tegenkwamen. Een paar uur later kwamen we alsnog tot het inzicht dat de X niet betekende dat we naar overeenkomsten moesten zoeken. Het is ons nog steeds niet helemaal duidelijk waarom we uit de woorden de delen ‘Lange’ ‘kamp’ en ‘weg’ moesten halen, maar we weten wel dat we het niet uit (dit) Venn-diagram kunnen halen en snappen de titel dus niet. Wel hebben we bedacht hoe een meer correct diagram eruit had moeten zien. Het is niet geheel puzzelwaardig, maar het idee moge duidelijk zijn.Dag 2, Puzzel 3, Venndiagram

Puzzel 4: Anagram

En wat we vonden bij de bushalte, was een setje woorden met daarboven de titel Anagram:

Coma Eend Lut Vang Techno Ving Sloop Aap Bics Radio Dal Vlas

Op deze puzzel hebben we ons echt veel te lang dood zitten staren. We hebben op allerlei mogelijke manieren geprobeerd hier iets zinnigs van te maken, maar dat lukte echt niet. Als je alle letters op een grote hoop gooide waren er ook echt veel te veel gebouwnamen uit te halen. Uit armen moede zijn we uiteindelijk maar bij het Biomagnetisch centrum gaan kijken, omdat dat er ‘ongeveer’ uitkwam als je een van de diagonalen pakte. Dat was mooi meegenomen, want daar bleek (weliswaar op een andere windrichting) puzzel 6 te hangen, dus we konden nog mooi een paar uur doorpuzzelen terwijl we de rest van de puzzel-set oplosten. Uiteindelijk hebben we toch een hint opgevraagd, met de volgende info:

We hebben de woorden door een anagramsolver gegooid; het zijn er echter te veel om goed op anagrammen te zoeken. We hebben dit ook per regel geprobeerd; dit leverde ook niet veel op. Op de woorden in de tekst googlen werkte ook niet. We hebben er nog aan gedacht om de woorden van plaats te verwisselen, maar hier kwamen we ook niet veel verder mee. Het enige wat we tegenkwamen was een scheef anagram nemen van Coma, Techno en Bics. Met wat verbeelding erbij kwam hier biomagnetisch centrum uit; dit bracht ons wel een puzzel verder, maar nog niet bij de oplossing van deze puzzel. We zitten nu al een aantal uren hierop vast, dus we vinden het hinttijd. Wat doen we fout? We zijn ook creatief bezig geweest en hebben bijvoorbeeld van de eerste regel alle eerste letters gepakt, van de tweede regel de tweede letters, enzovoort. Dit hebben wij ook gedaan met posities van woorden. Verder hebben we gekeken naar de 1e, 2e, 3e, 4e…letters van ieder woord, om daar een anagram mee te maken.

We kregen het volgende terug:

Hoi Rolstruik,

Jullie zijn niet de enigen die moeite met deze hebben. Misschien wordt het duidelijker als ik jullie vertel dat de 4 regels ook 4 verschillende anagrammen zijn. Ook zijn de oplossingen niet in het woordenboek te vinden.

Groeten, Daan Rop

We hebben hier nog even extra naar gekeken, maar eigenlijk hadden we dat natuurlijk ook al tot in den treure gedaan, dus we hebben er nog maar een mailtje aan gewaagd:

Wij hadden al zo’n vermoeden en hebben de losse regels ook al als anagrammen bekeken; dit stond inderdaad niet in onze beschrijving.

De losse anagrammen kwamen niet uit op gebouwnamen, niet op kunstwerken en we zijn door deze hint dus helemaal niks verdergekomen; we zitten nog steeds naar dezelfde beeldscherm te staren met dezelfde informatie. Het is ondoenlijk om te zoeken naar anagrammen van 12-ish letters, die niet in het woordenboek staan, zonder hier extra informatie bij te hebben: brute-forcen geeft te veel mogelijkheden (12!) en zonder een idee waar je de oplossing moet zoeken (bijv. gebouwnamen) kom je dus helemaal nergens.

Heb je meer informatie voor ons, want hiermee komen we dus helemaal niks verder.

En als antwoord:

Hallo Rolstruik,

Waarom staan ze niet in het woordenboek? Het zijn namelijk namen. Misschien helpt dit jullie verder.

Groeten, Daan Rop

Het duurde even, maar uiteindelijk kwamen we erop, dat ging ongeveer zo (en duurde 10 minuten):

 • Barrel: In die tweede kan een ‘van’ staan, dat is bij een persoonsnaam wel waarschijnlijk en daarna is de oplossingsruime wat kleiner.
 • Rick: Hmm, daar kan ik dan wel ‘Theo van’ bij verzinnen, maar ik kan dan weer niets met de rest van de letters, hoewel er wel bijna Theo van Gogh uitgehaald kan worden.
 • Rock: (na nog eens 5 minuten) Vincent van Gogh!
 • Iedereen: DOH!

En toen gingen we naar Mondriaan 🙂 Achteraf hebben we nog bedacht dat de andere schilders Claude Monet, Pablo Picasso en Salvador Dali waren.

Puzzel 5: Biometrics

Bij Mondriaan vonden we het volgende tekst:

Deze puzzel geeft je het laatste onderdeel van de GPS-ontvanger. Kijk snel op de website waar de geldtas is!

Zo gezegd zo gedaan, en inderdaad, op de CIA-site hadden we nu de beschikking over een GPS-tracker. Frustrerend genoeg waren we hier vanwege een foutieve puzzel hier al vlak langs gelopen (daarover meer), maar eenmaal op deze locatie aangekomen bleek hier een mooie tas vol geld (een deel daarvan was duidelijk om mee te nemen… toch?) te liggen, die vol vingerafdrukken bleek te zitten: De vingerafdrukken bleken mooi overeen te komen met de intel op de site. Aangezien ze in de intel netjes dossiernummers hadden, hadden we op ‘BOX 128’ kunnen komen, maar aangezien we doordat we puzzel 6 eerder al gevonden hadden na deze puzzel klaar waren met de dag, hebben we het hierbij gelaten. Daarom dragen we de pen even over aan de concullega Majoor Francis Monogram van team TuinfeesT.

Majoor Francis Monogram

… is helaas nog niet gearriveerd, dus we kunnen de pen nog niet overdragen.

Puzzel 6: Veni, vidi, reveni

Bij het Biomagnetisch centrum vonden we een puzzel met de tekst “crhn qddu pdjqhwlvph” onder de veelbelovende titel “Veni, vidi, reveni”. Daaronder stond weer een campuskaartje. Die titel beloofde dat we ergens naar terug zouden gaan. De tekst was natuurlijk een caesar cipher, namelijk eentje met offset 3. Het resultaat is dan “zoek naar magnetisme”. Aan het campuskaartje konden we niets raars ontdekken, dus na een kwartiertje bedachten we dat er maar magneten in de puzzel moesten zitten. Rick mocht terug naar locatie, maar hij kon niets vinden. Vervolgens zijn we dus maar een paar kleine locaties gaan bezoeken, omdat bij deze specifieke puzzel geen windrichting aangegeven werd. Uiteindelijk hebben we besloten dat toch echt niet anders kon dan dat er een magneet moest zijn, dus is Barrel ernaartoe gerold om toch twee magneten te vinden. Naar wij vernomen hebben viel het best mee met het aantal keren terugkomen, er schijnen teams zijn geweest die een keer of 5 gerevenit zijn (bijvoorbeeld omdat ze zijn gestopt met zoeken na de eerste magneet. Mistake!).

Puzzel 7: Foo Bar

Bij de spiegel vonden we deel 1 van de volgende puzzel. De titel was Foo, en de windrichting We… (goh, wat zou dat nou kunnen worden). De puzzel zelf bestond uit wat tekst in 4 delen: ‘4’ in een witte achtergrond, ‘ETB’ in een zwarte, ‘5’ weer in een witte en tot slot ‘ESC’ in een zwarte. Hier konden we niet direct iets mee, dus we hebben ook deel 2 opgehaald. Deel 2 hing achterop de boortoren, waar zo te horen op dat moment een goed feestje bezig was. Hierop stond een 2e stuk windrichting (‘st’, je raadt het niet), een titel, ‘Bar’, die hadden we eigenlijk ook moeten zien aankomen, en nog een stuk puzzel: ‘ACK’ in zwart, ‘UX’ in wit en ‘VT’ in zwart. Barrel en Duck hebben in het veld eigenlijk al bedacht dat het grotendeels ascii-codes moesten zijn, maar konden er helaas niet veel soeps van maken en keerden dus terug naar HQ. Na een half uurtje puzzelen (inderdaad, veel te veel, we schamen ons diep) kwamen we tot de ontdekking dat als je voor de witte waarden ook de ascii-waarden pakt, je twee getallenreeksen hebt die met 52 en met 6 beginnen. Maar die kennen we! Vrolijk gingen we op pad naar 52.235327, 6,858811, min of meer op het fietspad wat tegenwoordig door Pinetum loopt (nieuwerwetse onzin zeg). Dit vonden we eigenlijk al een beetje raar, want die locatie heeft niet echt een oost-kant, de windrichting waarin we moesten zoeken. Toch hebben we er een kwartiertje rondgezocht, voordat we de orga belden. De orga beweerde dat we waarschijnlijk iets verkeerd hadden gedaan, maar zou toch nog even de puzzel controleren en ons vertellen of het wel of niet klopte. Na een kwartiertje vredig over het water uitgekeken te hebben, kregen we inderdaad een belletje terug, en de mededeling was dat er inderdaad een foutje in de puzzel zat, de U had namelijk een : moeten zijn. Het away-team ging maar weer een stukje bewoonde campus opzoeken, terwijl het HQ deze nieuwe intel verwerkte. De eerste mededeling richting het away-team was dat het toch wel raar was, want de nieuwe coordinaten lagen ineens in de stad in plaats van op de campus. Er werd dus meteen maar weer een wisselgesprek met de orga gestart, want dit was toch wel wat vreemd. Orga nam helaas niet op, dus maar weer terugkletsen met HQ. Deze had inmiddels geconstateerd dat het niet zomaar in de stad uitkwam, maar precies midden op de kerktoren op de oude markt. Het was dus wel duidelijk dat het away-team naar het torentje van Drienerlo moest (dat de oost-kant hiervan bij het verboden gebied Drienerburght was bedachten we op dat moment allemaal niet). Terwijl het away-team aan het fietsen was, werden die teruggebeld door de orga. Ondanks de mededeling dat we inmiddels toch wel ontdekt hadden wat de oplossing was, wilden ze eigenlijk toch het verhaal wel horen. Toen dit eenmaal verteld was, bleek echter dat onze redenering helemaal niet klopte, en de puzzel eigenlijk nog steeds niet! Ze stuurden ons dus maar het volgende mailtje:

From: Daan Rop Subject: rectificatie foobar locaties To: Rolstruik

Hey Rolstruik,

Sorry voor het ongemakt. De juiste locatie bevindt zich hier: 52.245382,6.854594

Het away-team ging de puzzel ophalen achter het schuurtje wat op de parkeerplaats aan de langenkampweg tegen de sintelbaan, terwijl HQ het volgende mailtje terugstuurde:

Ah, jullie bedoelden 4 CAN 5R, ACK U-^

Bedankt, puzzel gevonden 😉

Groetjes, Rick

Puzzel 8

Achter de schuur hing een hele fraaie puzzel (in kleur!) met de titel “Yet another rebus”, en een hele mooie rebus eronder. Helaas waren we in eerste instantie niet zo heel goed in het oplossen hiervan. We zagen namelijk na een paar pogingen (meerdere tienen? welnee, je kan prima doen alsof daar gewoon ’10’ staat) wel dat er achttendertig (haha, wat een suffe orga!) stond, maar dat was dus geen bestaand gebouwnummer. Uit armen moede hebben we alle 3 resterende (BI hadden we al gehad) gebouwen in de dertig maar bezocht, totdat iemand uiteindelijk bedacht dat dat ook wel eens op de matenwegpatio kon slaan. Dat in de onderste helft van de puzzel ‘vrienden’ stond hebben we tot onze schaamte later pas van de vrienden van TuinfeesT (hoe beviel de wikkie?) moeten horen. Toen was ons ook ineens duidelijk wat die extra t in de rebus deed, misschien was de orga toch nog niet zo dom 🙂

Puzzel …. nee, wacht, geen puzzel meer

HQ was dichterbij bij mw38 dan het away-team (vergeet de uitstapjes naar alle 30-gebouwen niet), dus is vanuit daar iemand gedispatched. Weten jullie al waar HQ eigenlijk was? nee? Jammer dan! Alhier trof deze de volgende mededeling aan:

Slaap lekker!

Goedzo! Jullie hebben een blauwdruk gevonden! Je kunt deze blauwdruk terugvinden op c.iapandora.nl/spiegel.php. Nu weet je wat de nieuwe basis van Charlie is!

En toen was dag 2 om (behalve het stukje waar de afgevaardigde van TuinfeesT wikkie kwam proeven).

Pandora 2012, Bonuspuzzel 1: Brainfuck

Bij het einde van dag 1 was er een bonuspuzzel: download de file van http://www.iapandora.nl/brainfuck.zip (kopie: brainfuck.zip) en zoek de rest maar uit. Zoals te verwachten viel zat er in de zip een bestand met brainfuck-code, een interpreter voor windows en een README. Dit laatste bestand gaf aan dat je bij de meegeleverde interpreter een bepaalde setting voor errors uit moest zetten en dat je mogelijk gibberish kreeg aangezien het niet allemaal heel netjes gebouwd is. Bij het juiste codewoord als invoer zou er een logische tekst uit komen.

De taal brainfuck is zeer beperkt, er zijn in totaal 8 instructies, en je werkt met een grote geheugenset en een pointer. Je kunt de pointer bewegen, waardes in het geheugen ophogen en verlagen en while-loopjes maken. Voor interactie de gebruiker is er ook een mogelijkheid tot een getchar en een putchar, om input te vragen en karakters af te drukken.

Ondanks de beperkingen van de taal is de syntax echt verschrikkelijk slecht leesbaar, wat gezien de naam niet heel erg toevallig is. Gelukkig bestaat er een python-script dat brainfuck om kan zetten naar enigszins versimpelde C (indien mogelijk worden contanten toegevoegd, en optellingen worden bij elkaar gepakt, zodat iets als “+++++” gewoon vertaald wordt naar “+= 5”) zodat de code al iets leesbaarder werd. Het resultaat zag er uit als dit:

 while (p[0]) {
  p[0] += 11;
  p[1] += 6*p[0]-3;
  p[2] += 6*p[0];
  p[3] += p[0];
  p[0] = 3*p[3]-4;
  PUTC(p[1]);
  ...

Nog steeds niet fantastisch goed leesbaar, maar al een hele verbetering. Aan de gegenereerde code zijn twee wijzigingen gedaan. Ten eerste volgde onze invoer niet meer vanaf het toetsenbord maar kon je de invoer als argument meegeven (om makkelijker tegen de tools op de site te kunnen scripten), als tweede is er een functie gebouwd om makkelijk het geheugen en de locatie van de geheugenpointer te kunnen bekijken:

#define MAX_SIZE 30000

void dumpmem(uint8_t *m, uint8_t *p) {
 int i;
 for (i=0; i<MAX_SIZE; i)) {
  if (m[i]) {
   fprintf(stderr, "m[%i] = %i", i, m[i]);
   if (m[i] >= 32 && m[i] < 127) fprintf(stderr, "  (%c)", m[i]);
   fprintf(stderr, "\n");
  }
 }
 fprintf(stderr, "Value of P: %i\n", p-m);
 fflush(stderr);
}

Niet alleen konden we hiermee makkelijk zien welke waardes er in het geheugen staan, maar ook konden we bij de gegenereerde while-loopjes makkelijk kijken of ze uitgevoerd zouden worden, en zo nee, waarom niet.

Verder kijkend in de gegenereerde C-code kwamen we eigenlijk maar op 1 plek iets tegen dat een zinnige print-opdracht leek te geven, met het volgende stuk code:

      PUTC(p[-22]);
      PUTC(p[-21]);
      PUTC(p[-23]);
      PUTC(p[-20]);
      PUTC(p[-18]);
      PUTC(p[-19]);
      PUTC(p[-17]);
      PUTC(p[-23]);
      PUTC(p[-16]);
      PUTC(p[-15]);

Hieruit valt te leren dat de uitkomst bestaat uit 10 tekens, en dat op positie 3 en 8 hetzelfde teken moet staan. Aangezien we al in de mail de melding hadden gekregen dat er een windrichting bij hoort zou hier een gebouwnaam uit kunnen komen. We hebben dit vergeleken met alle gebouwnamen op de campus, en bij hoRsttoRen was een match. Hier zit echter geen toegankelijke zuidzijde aan, dus we moesten verder zoeken.

Inspectie van wat codepaden leverde op dat bepaalde codepaden enkel werden uitgevoerd bij invoer bestaande uit 3, 5 en 8 karakters. Bij invoer van 3 en 5 kwam het echter voor dat er links van ons geheugengebied gelezen werd. Dit mag natuurlijk niet, dus hieruit konden we concluderen dat het wachtwoord 8 tekens had. Dat is toch wat veel om te brute-forcen.

Meer geheugendumps bekijkend kwamen we er achter dat er bij de invoer van een wachtwoord van 8 tekens de tekst “brainfck” in het geheugen wordt geschreven, ongeacht de invoer. Het gebruik van “brainfck” als wachtwoord gaf wel iets van output (namelijk “3SVJTRFUUYQTI#HNQUJYNVMURFHJ+”) maar dit was geen puzzelcode en dan zou de zuidzijde ook nergens op slaan. Het antwoord was dus niet “brainfck”, maar hier moesten we vast wel iets mee doen.

Bij het proberen van wat extreme waardes “aaaaaaaa” en “zzzzzzzz” bleek dat zodra elk karakter hoger was dan de invoer op de respectievelijke plaatsen het verschil in een ander stuk geheugen opgeslagen werd. (dus bij “crainfck” is het verschil “10000000”, bij “dsainfck” is het verschil “21000000”, etc). Als er ook maar 1 karakter lager was (bijvoorbeeld “brainfcj”) werd dit codepad niet uitgevoerd. Blijkbaar was het dus 8 karakters lang en hand het brainfck als ondergrens. Het totaal aantal mogelijkheden was hiermee al minder dan toen we enkel wisten dat het 8 karakters moesten zijn, maar alsnog te veel om het te kunnen brute-forcen. Verder zoeken dus

De volgende poging was om te starten met de input “brainfck” en letter voor letter op te hogen, om zo maar te kijken wat er gebeurde. Bij de invoer “prainfck” werd er 1 geheugenwaarde met verschillen op 0 gezet, maar de rest van de letters gaven dit effect niet. Dus toch maar iets verder in de code zoeken.

Vlak voor het print-statement stond nog een loopje, die er behoorlijk ingewikkeld uit zag. De geheugenpointers gaven aan dat het iets uitlas met de verschillen die eerder berekend waren. En bij bepaalde verschillen werd het loopje vaker uitgevoerd. Hierna was het een kwestie van iets afdrukken als het loopje gedaan werd, de letters van het woord “brainfck” 1 voor 1 ophogen en zodra het loopje vaker werd uitgevoerd doorgaan naar de volgende letter. Zo werd het password “prainfck”, “pwainfck” en uiteindelijk “pwdzomgz”, dit laatste gaf de uitvoer “Ga naar TP”, ofwel tennispark. Achteraf weer in de code kijken leert dat deze verschillen gewoon letterlijk werden toegevoegd, en dat het hieruit berekend had kunnen worden.

    p[12] += 14;
    p[13] += 5;
    p[14] += 3;
    p[15] += 17;
    ++p[16];
    p[17] += 7;
    p[18] += 4;
    p[19] += 15;