Pandora 2012, Bonuspuzzel 5 – Join the dots!

Tijdens de meeting van dag 4 kwamen we verborgen in een hoekje van de box een extra bonuspuzzel tegen. Deze puzzel had geen puzzelcode en geen nummer, maar ondanks het gebrek hieraan bleek toch duidelijk dat deze puzzel iets met Pandora te maken had. Wellicht was het een geheim agent van Charlie die geinfiltreerd was in de organisatie van de C.I.A. Dit bleef echter een vermoeden, maar wellicht dat zodra we de puzzel opgelost hadden, dit duidelijker zou worden.

Deze puzzel had de titel “Join the dots!”, waarbij waarschijnlijk het uitroepteken iets heel belangrijks was, er was immers nog geen enkele puzzel gezien die een uitroepteken aan het einde had. Ook opvallend was dat deze puzzel niet helemaal in zwart folie was gepakt, en niet goed vast bleek te zitten. We hebben de organisatie nog gebeld met de opmerking dat ze bonuspuzzel 5 weer even wat beter vast mochten plakken, maar of ze dit gelukt is is ons helaas niet bekend.

De onderste helft van de puzzel bestond uit een overwegend zwart vlak, met hierop een aantal witte elementen. De bovenste helft zag er totaal anders uit. Hoorden deze twee helften bij elkaar, of waren het stiekem twee losse puzzels waarbij de bovenste van de twee geen titel had? Het geheel werd steeds verdachter. Ook verdacht waren de cijfertjes die op de onderste helft voorkwamen, het begon bij 1 en hield op bij 28. Al deze getallen bij elkaar optellen gaf iets dat veel te groot was om op de lijst met gebouwen voor te komen, en te klein voor een GPS-coordinaat. Maar toch, wat was de reden dat het opeens ophield bij 28, misschien omdat de puzzel 29 als uitkomst had? We zijn gaan kijken bij de Buitenhorst maar hier was niets te vinden. We moesten duidelijk een andere richting opdenken.


Op de puzzel waren erg duidelijk 4 lange witte vlakken aanwezig. Deze vlakken waren min of meer kolomvormig, dus wij als een gek op de fiets naar de kolommen in het Pinetum. We werden hier duidelijk in het ootje genomen, want hier was niets te vinden. Na een lange terugreis – Pinetum ligt immers niet naast de deur – moesten we verder puzzelen.


Erg opvallend was dat door de puzzel heen een grote dubbele vouw aanwezig was. Als je hierdoor de vouw uit zou proberen vielen de kolommen precies over elkaar heen. Heel verdacht, en het werd nog verdachter dat de tekst “Join the dots!” hiermee veranderde in “Jo dots!”. Dit zou wel eens een aanwijzing kunnen zijn dat de puzzel eigenlijk meerdere lagen of antwoorden had. Dit naar aanleiding van de bekende uitspraak: “Jo dots! I heard you like puzzles so we put a puzzle in jo puzzle, so you can solve while you solve”. Het begon ons hier duidelijk te worden waarom bij nog geen enkel team te zien was dat ze deze puzzel al opgelost hadden, hij werd namelijk steeds moeilijker.

De titel sprak “Join the dots!”, met een uitroepteken. Zoals eerder gezegd vonden we het uitroepteken heel verdacht, maar in deze zin zorgde hij ervoor dat er twee puntjes in de regel zaten. Deze hebben we met elkaar verbonden, maar dit kon op geen enkele manier vertaald worden naar een locatie op de campuskaart.

Er bleken naast twee witte ook twee rode puntjes te zitten in de puzzel, hoewel dit misschien meer bij de bovenste helft hoorde. Ook deze punten hebben we met een bijpassend rood lijntje met elkaar verbonden. Helaas, ook dit leverde helemaal niets op.


Intussen kwam ook een ander teamlid weer binnen die hard riep dat hij het wel even ging oplossen. Hierbij kwamen we op het idee om de getallen en even met elkaar te combineren, door lijntjes te trekken tussen alle even getallen. Hieruit kwam een vorm die in de verte wel wat weg had van de paadjes van het carillonveld, maar dan op de kop. Helaas, ook bij het Carillon bleek niets aanwezig te zijn dat ons verder kon helpen.


Opeens schoot het ons te binnen: We hadden niet alle even getallen met elkaar verbonden. Na een hoop teken- en kliederwerk was dit echter wel het geval en keken we weer vol verbazing naar het eindresultaat. Dit was duidelijk de lijn die de tennisbal had gevolgd tijdens de finale van Wimbledon in 1989. Helaas, bij het tennispark hing niets.
Opeens kwam iemand op het idee dat 1989 ook te schrijven is als ’89, en dat is een gebouwnummer. Ook bij gebouw A zijn we gaan kijken, maar hier was ook niets te vinden.


We zaten met de handen in ons haar (en aangezien bij ons de gemiddelde haarlengte wat langer is dan normaal zul je begrijpen dat we handen te kort kwamen). Ons primaire probleem was toch echt deze puzzel: Primair, getallen, Priemgetallen!. Ook deze priemgetallen hebben we met elkaar verbonden, maar helaas, dit konden we niet afbeelden op de campuskaart, en ook het gevormde figuur was erg onduidelijk.


Misschien moesten we op een bepaalde manier de getallen eerst ordenen. Het zou bijna willekeurig lijken, maar hoe repliceer je een willekeurige ordening? De randomizer is immers afhankelijk van een tijdstip. Opeens viel het op dat in de bovenste helft van de puzzel een klok aanwezig was. Misschien moesten we om precies 2 voor 9 een shuffle op de lijst met getallen uitvoeren en kregen we dan een logische lijst. We hebben gewacht en om precies 08:58 hebben we de lijst met getallen geshuffled. Hieruit kwam de volgende sequence:
16,6,10,21,12,24,23,1,14,28,3,19,8,9,27,5,15,4,7,25,20,18,17,2,11,13,22,26

Ook deze punten zijn in deze volgorde (de volgorde is immers belangrijk) met elkaar verbonden. Het patroon dat hier uit kwam was helaas niet te vinden op de campuskaart. Maar misschien misten we nog een stapje.


De volgende stap die we ondernomen hebben is het vullen van de figuur die hier ontstaan is, wellicht dat dit ons dichter bij het eindantwoord bracht. Helaas, ook met de gevulde versie van dit figuur konden we niets.


Opeens viel het op dat bij de oorspronkelijke puzzel alle vlakken wit waren, en bij ons waren ze rood. Wellicht dat het duidelijker zou worden als het wit geverfd werd, maar ook hier leverde niets duidelijkheid op. Misschien moesten we de getallen maar eens laten voor wat het was en ons op andere objecten op de foto gaan richten.

Op de puzzel vonden we een aantal kleine witte objecten, die deden denken aan de streepjes van turven. Vanaf hier was het simpel, tel deze streepjes en je hebt een nummer. Het totaal hiervan bleek uit te komen op 54. Maar dit is natuurlijk geen gebouwnummer. Drie maal hebben we alles nagerekend, maar de conclusie was dat dit het niet kon zijn. Misschien moesten we toch maar terug naar de getalletjes.


Na priemgetallen zijn we gaan zoeken naar andere getallen. We hadden nog een binaire code die we bij de kabouter in het oor moesten fluisteren. Misschien moesten we juist alle twee-machten met elkaar verbinden. Hieruit bleek overduidelijk een pijl die naar rechts wijst. Nu snapten we waarom de puzzel geen windrichting had, hij moest wel meerdere uitkomsten hebben, en de uitkomst die we nu hadden gaf aan dat de windrichting oost was. Tijd om door te gaan naar het tweede gedeelte van de puzzel, om hier een gebouw uit te krijgen.


Nu moesten we op zoek naar een locatie waar we ten oosten van moesten gaan zoeken. Dit zat vast in een ander deel van de puzzel. En wat bleek, een ander deel van de puzzel bevatte sporen van water. Van water kun je natuurlijk thee zetten, dus deze puzzel moest ons wel naar het Teehuis leiden. Helaas, ook dit was niet de oplossing.

Bij de zwembroekpuzzel van dag 3 was de speciale manier van ophangen van belang. Bij deze puzzel zat, zoals al eerder vermeld, niet een zwart stuk plastic maar zat er een ander soort mechanisme voor waarmee de puzzel aan het zicht kon worden onttrokken. Ook dit mechanisme hebben we aan een grondige inspectie onderworpen, maar hier viel ook geen resultaat uit te halen.


Misschien was er een andere interpretatie voor de klok. 2 voor 9 bevat natuurlijk ook twee getallen: 2 en 9. Spiegel voor Citadel zou dat zijn als je het vertaalt naar de getallen op de kaart. Wat was er in de Spiegel voor Citadel er was? Natuurlijk, toen heette het nog BB, en dat staat tegenwoordig voor Boerderij Bosch. Maar helaas, ook hier was geen oplossing te vinden.


Helemaal bovenin de foto stond ook een patroon, wat ons deed herinneren aan het oude gebouw Matrix. Het dak hiervan heeft ook dit soort blokken, en op Google Maps is nog steeds duidelijk te zien waar dit gebouw ooit gestaan heeft. Helaas, ook in de buurt hiervan was niet te vinden dat we op het goede spoor zaten.


Erg opvallend was een klein verlicht hoekje rechtsbovenin de puzzel. Dit figuur komt ook voor op de campuskaart, iets boven het getal 1 (wat dit getal betekent weten we niet, het ontbreekt namelijk op de legenda). Maar helaas, ook hier was niets te vinden. Het begint eentonig te worden.


Misschien moesten we dit hoekje anders interpreteren. Wat als hier nou ooit een vuurtoren gestaan heeft en die door Charlie en zijn kornuiten stiekem weggehaald is, maar dat juist het licht hiervan is blijven staan? Voor de duidelijkheid hebben we een replica gemaakt van de oorspronkelijke vuurtoren zoals die hier misschien wel eens mogelijk gestaan zou kunnen hebben. Maar wijst dit nou naar het Paviljoen, of is het seinende licht van een vuurtoren juist een verwijzing naar het Seinhuis. Gelukkig stonden deze twee gebouwen dicht bij elkaar in de buurt, waardoor we slechts eenmaal een nieuwe reis naar de verre uiteinden van de campus hoefden te maken. Je snapt het al, ook hier was niets te vinden. Het begon duidelijk te worden dat we hulp nodig hadden.


Opeens bedachten we dat we nog een hulplijn hadden, de geheime code om de kabouter uit ons toetsenbord te bevrijden was namelijk nog niet in het toetsenbord gefluisterd. Snel zochten we op hoe we hulp konden roepen. De kabouter kon met ons communiceren via morsecode in capslock, na wat brute-force proberen dingen met het toetsenbord bleek dat we terug konden praten met morsecode via de numlock. Snel stuurden we de boodschap
“-. . …- . .-..   –. — -. -. .-   –. .. …- .   -.– — ..-   ..- .–. –..–   -. . …- . .-..   –. — -. -. .-   .-. . –   -.– — ..-   -.. — .– -. ”
wat bleek, er zaten maar liefst twee kabouters gevangen in ons toetsenbord. Deze kabouters klommen via de toetsenbordkabel naar binnen in de kast, infiltreerden en namen daar een groot deel van de puzzel over. In alle hoekjes en gaatjes werd gezocht, maar ook onze kabouters konden niet ontdekken wat de uitkomst van deze puzzel zou kunnen zijn.

Het was duidelijk dat de organisatie ook wat moeite had met deze puzzel, pas na twee uur kregen we een hint terug:

Beste Team Rolstruik,
Wij willen jullie wel even helpen met deze puzzel. Jullie zaten wel enigszins op de goede weg met het verbinden van een aantal punten. Jullie zijn echter één cruciale stap vergeten die je wel had kunnen verzinnen omdat afgelopen jaren ook dergelijke puzzels zijn geweest: Een campuskaart overlay. De vorm van de puntjes duidde toch duidelijk op de vorm van de campus, we vinden het teleurstellend dat jullie dit zelf nog niet hadden gezien. Om jullie een eindje op weg te helpen hebben we een overlay voor jullie meegestuurd.
Met het 2 voor 9 zaten jullie ook in de goede richting. Dit was natuurlijk bedoeld als 9-2 = 7. Dit werd natuurlijk bevestigt door de dots die “zomaar” bij 28 stoppen.
Kwestie van alle veelvouden van 7 met elkaar verbinden en dan zou je wel moeten weten waar je heen moet.
Wij hadden dit uiteraard zelf ook al wel geprobeerd, maar zelfs toen we de kabouters gevraagd hebben om hun mijnwerkerslampjes eens even extra goed in de puzzel te laten schijnen werd dit niet duidelijk genoeg. Gelukkig had de orga de beschikking over een transparant kaartje, dat speciaal voor ons al op de juiste plaats geplakt was:
Nu hadden we echter nog wel een probleem: moesten we nu enkel de veelvouden van 7 van de oorspronkelijke puzzel gebruiken, de veelvouden van 7 van de campuskaart, die van de legenda, of moesten we dingen combineren? Wij hebben als eerste poging maar gekozen voor alle veelvouden van 7 op de oorspronkelijke puzzel. Niet elk veelvoud van 7 stond echter op deze kaart, dus we hebben ons beperkt tot wat we konden vinden:
1/7 * 7 = 1
2/7 * 7 = 2

4 * 7 = 28
Al dit gaf het volgende resultaat:
Verrek, dat is een schaap. Zoals bekend is hebben schapen wel eens de neiging om op hun rug te gaan liggen, en dan komen ze niet meer overeind. Dit moet dus wel een verwijzing zijn naar een eindpunt. Zoals bekend bestaan er dialecten waarin mensen de r en de l velwisseren (vooral in het oosten schijnt dat vaak voor te komen), dus in plaats van rug moeten we zoeken naar lug. Dit woord zit fonetisch in “Openluchttheater”. Dit moest gewoon het juiste antwoord zijn, iets anders kon niet. Helaas, ook hier hebben we weer bot gevangen.
We stonden op het punt om de zoektocht te staken tot iemand bedacht dat we de hint nog eens goed moesten lezen. Sommige mensen gaan bij de veelvouden van 7 enkel uit van het vermenigvuldigen van 7 met een natuurlijk getal, dat zou de opmerking over 28 verklaren. We hebben nu tussen de getallen 7, 14, 21 en 28 een groot kruis getekend.
Dit kruis kwam tot op de millimeter nauwkeurig uit in de buurt van Het Ding. Hoewel we het zelf al bijna niet meer geloofden zijn we hier toch gaan kijken. Wat blijkt, hier hing inderdaad de mededeling dat we de bonuspuzzel 5 goed opgelost hadden. Eindelijk, onze zoektocht was ten einde.

Pandora 2012, Dag 4

Meeting

Het doel van de dag was het inbreken in de systemen van Charlie om geld over te sluizen van hun bankrekeningen.

Tijdens de briefing (die vanwege het slechte weer verplaatst was naar een binnenlocatie, net alsof de hoge bazen van de CIA zelf droog wilden blijven terwijl de agenten mooi tijdens de regen het veld in werden gestuurd) werd ons uitgelegd dat de kabouters die we gisteren bevrijd hadden geinfiltreerd hadden in de basis van de Charlies. Omdat deze kabouters erg klein waren (terwijl de kabouterexperts daar toch anders over dachten) konden ze zonder problemen naar binnen bij het hoofdgebouw en werden we voorzien van een blauwprint van dit gebouw, een zogenaamde geblouwprint. Na de briefing mochten we nog even met zijn allen blijven zitten en zorgde iemand ervoor dat er wat toepasselijke muziek op de achtergrond gedraaid werd, onder andere “Never gonna give you up” en “Theme from Rawhide” passeerden de revue.

Beginpuzzel

Wat we bij de meeting meekregen was eigenlijk vrij simpel: een blaadje met daarop een tinyurl, wat ons doorverwees naar een AES encrypter/decrypter. Ook waren vermeld instructies om de vorige dag gevonden ‘Geheime code’ te gebruiken als crypted data, en regel 13 van het reglement als key. Helaas bleken na een hoop geprobeer en gevloek twee dingen: de online tool gaf geen feedback wanneer corrupte data werd ingevoerd, en waren hadden de vorige dag niet geheel zorgvuldig geweest in het noteren van de geheime code. Na deze uiteindelijk maar volledig opnieuw van de fotos te reproduceren (het zoeken naar fouten in deze toch vrij kleine tekst had ook al niet veel succes) kregen we de oorspronkelijke data terug: een link naar de website charliecharliecharlie.nl/geheim.

Puzzel 1: Vroegah had je geen meters

Op de website waren eigenlijk maar twee interressante elementen te vinden: de subpaginas ‘bankzaken’ en ‘system admins’. We hebben even door de website source gespit, maar het enige wat daaraan opviel was dat de div met id container nooit werd afgesloten. Gelukkig werd dit na het melden bij de orga prompt rechtgezet, en hoefden we er verder niets achter te zoeken. Het onderdeel ‘bankzaken’ werd, bleek, als puzzel 3 bestempeld, en zullen we dus ook later pas behandelen.

Het onderdeel ‘system admins’ bood ons interressante informatie die we waarschijnlijk nodig zouden hebben om Charlies operatie te doen instorten.

Charlie internetbankieren wordt bewaakt door de allerbeste system admins die elke transactie controleren. De locatie van de dienstdoende admins zijn te vinden met de volgende puzzel.

Men neme 15 palm (geen grote, geen kleine, maar een engelse). Tel er een lokale el bij op waarna het geheel gedeeld wordt door 100 barleycorn stukjes. Herhaal dit negen keer. Nu komt het belangrijkste deel: Neem 1/10e van een sheppey (pittoreske schapen zijn zeer belangrijk!) en trek de wortel van 1/30e van een virgate ervan af. Haal van dit totaal het vorige gedrocht af en je bent er!

Het doel hiervan leek duidelijk: zoek de maten op, converteer dit naar een gemeenschappelijke eenheid, gezien de titel waaschijnlijk een meter, voer het rekensommetje uit en zoek de locatie op.

Helaas bleek dit allemaal niet zo makkelijk gezegd als gedaan: niet alleen bleken er voor elke eenheid vaak meerdere definities te zijn (al hintte de puzzel over het algemeen vrij duidelijk naar de juiste), ook kwamen wij keer op keer uit op het getal 59 (Mondriaan), waar dit, zo bleek, 58 (Sleutel) had moeten zijn. Waarom dit nou precies zo is zullen we helaas nooit te weten komen, maar gelukkig hadden we de wijsheid om, ondanks eerdere gefaalde pogingen, ook urenlang door te blijven zoeken bij antwoorden die in de buurt van onze oplossing lagen.

Dit verhaal kreeg zelfs nog een mooi staartje, doordat we zelfs al een hint voor de puzzel aangevraagd hadden toen we hem eenmaal vonden. Gelukkig was de orga bereid om de hint-aanvraag in te trekken aangezien deze nog niet beantwoord was, waarvoor we ze eeuwig dankbaar zullen zijn.

Puzzel 2: Pandora’s heir is still looking for his code

Puzzel twee was duidelijk een knipoog (of, voor sommigen van ons, een steek onder water), naar een set puzzels van de twee voorgaande jaren. In 2010 (Pandora’s heir) werd de klassieke pigpen-codering gebruikt in de aankondigingen. Deze werd gevolgd door een puzzel waarbij dezelfde tekens gebruikt werden, maar hier ineens als betekenis hadden een bepaald pad door een grid te volgen. In 2011 (Pizzer-ia) werd dit gevolgd door een puzzel waarbij deze zelfde tekens gebruikt werden om de toetsen op een ‘ouderwetse’ mobiele telefoon (zoeen die het wel gewoon doet) weer te geven. Dit jaar werd de traditie trouw voortgezet in de vorm van twee puzzels die naast elkaar stonden.

De eerste puzzel was redelijk straightforward. We hebben hier uiteraard eerst een half uur gespendeerd aan het proberen van alle mogelijke pig-pen varianten en mobiele telefoons, maar dit leidde tot niets. Uiteindelijk kwamen we tot de ontdekking dat het ook heel mooi over de numpad van je toetsenbord te leggen valt, en dan kwamen de bekende 52 en 6 van de gps-coordinaten weer te voorschijn.

De tweede puzzel bleek uitdagender. Voor ons zelfs zo uitdagend, dat we uiteindelijk ten einde raad een hint aanvroegen:

linker deel zijn coordinaten die verwijzen naar puzzel ‘sysadmin’

We vermoeden dat het geen woord is, maar een getal. De bovenste regel zou overeen kunnen komen met 52.2 (gps), waarbij de onderste kan beginnen met 6.8. Dit vermoeden wordt voornamelijk gevoed door het ontbreken van een windrichting.

We hebben geprobeerd om puzzel 1 over puzzel 2 te “vouwen”; hier kwam geen zinnig plaatje uit.

We hebben de mason/pig pen code gebruikt om er letters van te maken, hiermee kwamen we ook niet verder. We hebben bedacht waar we deze reeks op konden “leggen”: toetsenborden, game controllers, etcetera.

We hebben in photoshop de plaatjes over elkaar heengelegd. en puzzel 2 over zichzelf heengelegd. Dit leverde ook niks op.

We zijn nu compleet zonder ideeen en vragen ons af in welke richting we moeten denken.

We hebben nog gekeken of we de lijntjes aan bits kunnen knopen (met 5, 2, 6 en 8), maar dat liep ook nergens op uit.

Prompt kregen we het antwoord:

Hallo Rolstruik,

Zoals ik kan lezen in de eerste regel van jullie beschrijving zijn jullie inderdaad op de goede weg. Blijf in die richting denken en probeer erachter te komen wat de puntjes betekenen.

Groet,
Daan Rop

Omdat het inmiddels 7:13 in de ochtend was en we er eigenlijk wel een beetje doorheen zaten, hebben we vrij snel de orga teruggebeld met de mededeling dat we dit natuurlijk allang geprobeerd hadden, en de intentie meer informatie uit ze te trekken. Dit is uiteindelijk na een paar keer bellen en meer (voor ons op dat moment) vage hints krijgen duidelijk geworden: de puzzel werkte op dezelfde manier als de eerste, waarbij de punt betekende dat de bewuste toets ingedrukt moest worden met de numlock uitgeschakeld, waarmee het ineens een home-, end- of pijltjesfunctie kreeg. Hiermee bleek ook dat we ons blind gestaard hadden op de ‘5225’, deze werd simpelweg verderop in de sequence toegevoegd.

De orga heeft geprobeerd ons uit te leggen wat het ene afwijkende teken moet betekenen, het zo een insert of delete moeten zijn ofzo. Nouja, we hadden hem niet nodig.

Locatie sysadmins

Na het volgen van de twee locaties uit puzzel 2 kregen we twee nieuwe locaties gepresenteerd, hoefden we niet eens voor te puzzelen!

Bij de drakenkelder hing een briefje dat de sysadmin was gaan slapen. Mooi, dan zit die ons niet meer in de weg bij het inbreken in de banksystemen.

Bij Box 128 konden we, omdat we de rest van de puzzels al gehad hadden, meteen langsgaan. Omdat we te moe waren vergaten we echter in eerste instantie de sysadmin afdoende af te leiden, en moesten we terug. Daarover later meer.

Puzzel 3: bankzaken

Aan deze puzzel begonnen we eigenlijk aan het begin van de avond al, omdat deze ook op de geheime Charlie-website te vinden was. Het bankzaken-systeem had namelijk een handige feature om verloren gebruikersnamen en wachtwoorden op te vragen. Score! Helaas: voor het opvragen van de username hadden we de volledige naam van een gebruiker nodig. Gelukkig had de CIA ons van uitstekende intel voorzien, zodat we de volledige naam van een gebruiker hadden, de hoofdbaas zelfs: Charles Reed. Deze naam werd gelukkig herkend, en er kwam een vreemd stuk tekst uit rollen, met daarboven de titel “typeof NaN === “number”:

((![]+/*******/[])[+!+[]]+(![]+[/************/])[!+[]+!/***/+[]+!/********/+[]]+([][(![]/********************/+[])[/***/+[]]/*********/+([![]]+[][/********/[]])[+/********/!+[/***/]+[/**********/+[]]]+(![]/********/+[])[!+[/********/]+/***/!+/****//*****/[]]+(!+[]+/********/[])[+[]]/********/+(/***/!+[]+[])/*****/[!+[]+!+[]/********/+!+[]]+(/********/!+/***/[]+[])[+/*****/!+[]]]+[])/********/[!+[]+!+/********/[]/***/+!+[]]+(/*****/[![]]+[][[/********/]])[+!+[/********/]+/***/[+[]]]+(/*****/[![]]+[][[/********/]])[+!+[/********/]+/***/[+[]]]+(/*****/![]+[])[+!/********/+[]]+(!!/********/[]/***/+[])[+!+/*****/[]]+(!![]+/********/[])[+[]]/********/)+/***/(((!+[]+/*****/!+[])+(+[]/********/))*((!+[/********/]+/***//*********************/!+[/********/]+!+[]/********/)+(/***//*********************/+[]))/********************/*((+!/***//*********************/+[]+[+[]]/************/)))/*********/

Dit lijkt een stuk code, en de titel was een vrije sterke hint naar javascript. Domweg laten uitvoeren met een alert-statement eromheen, gaf ook resultaat: ‘asciiart60’. De volgende stap was dus wel duidelijk: line-wrappen op 60 tekens. Dat gaf het volgende zeer fraaie resultaat:

((![]+/*******/[])[+!+[]]+(![]+[/************/])[!+[]+!/***/
+[]+!/********/+[]]+([][(![]/********************/+[])[/***/
+[]]/*********/+([![]]+[][/********/[]])[+/********/!+[/***/
]+[/**********/+[]]]+(![]/********/+[])[!+[/********/]+/***/
!+/****//*****/[]]+(!+[]+/********/[])[+[]]/********/+(/***/
!+[]+[])/*****/[!+[]+!+[]/********/+!+[]]+(/********/!+/***/
[]+[])[+/*****/!+[]]]+[])/********/[!+[]+!+/********/[]/***/
+!+[]]+(/*****/[![]]+[][[/********/]])[+!+[/********/]+/***/
[+[]]]+(/*****/[![]]+[][[/********/]])[+!+[/********/]+/***/
[+[]]]+(/*****/![]+[])[+!/********/+[]]+(!!/********/[]/***/
+[])[+!+/*****/[]]+(!![]+/********/[])[+[]]/********/)+/***/
(((!+[]+/*****/!+[])+(+[]/********/))*((!+[/********/]+/***/
/*********************/!+[/********/]+!+[]/********/)+(/***/
/*********************/+[]))/********************/*((+!/***/
/*********************/+[]+[+[]]/************/)))/*********/
We zijn vervolgens prompt bij gebouw 10 gaan zoeken, waar, heel sneaky 5 meter van het gebouw, op de grond, onder een steen, de volgende puzzel te vinden was.

Puzzel 4: Google is je vriend

Deze puzzel was redelijk simpel. De titel duidde erop dat je op google maps moest zoeken naar iets wat op de afbeelding leek. Het enige wat hiervoor in aanmerking kwam waren de tennisvelden direct naast de hunkerbunker.

Puzzel 5: Base

Bij de tennisvelden vonlden we de volgende puzzel. Het bestond uit een hexadecimaal-lijkende string, maar daarachter klein het getal 16. Gezamelijk met de titel deed dit toch wel vermoeden dat dit een base16-getal was. Het eerste wat we deden was dan ook de grote vrienden van http://www.digitconvert.com/ gebruiken om het te converteren naar over 9000 andere bases. Hierbij viel meteen op dat het in base36 de tekst ‘PARKJETENZSPCGMV3G2EAPXGXNFNK’ werd. Dit kon natuurlijk geen toeval zijn, maar de spiegel heeft niet echt een parkje aan het zuiden.

We gingen toch maar even kijken, maar we hebben daar niks gevonden. Na een minuut of 20 zoeken hebben we toch maar eens de orga gebeld met de stand van zaken, en het verzoek ons te vertellen of deze tekst niet gewoon een puur toeval was wat ze over het hoofd hadden gezien, want dan konden we tenminste lekker verder puzzelen. Na een erg doorweekt kwartiertje (alle regen voor de hele week kwam even voorbij) kregen we een reactie: de puzzel klopte inderdaad niet, en we hadden bij het parkje ten zuiden van het Paviljoen uit moeten komen.

Hier bleek gelukkig wel iets te liggen, in de bak van het boompje wat in het parkje ongeveer het meest in het midden stond, precies zoals het hoorde.

De juiste oplossing had waarschijnlijk moeten zijn: “PARKJETENZUIDENVANFACULTYCLUB”. Op het moment dat je dit op de door ons gebruikte website invoert als base36, en daarna klikt op base33, en daarna op base32, komt in het veldje van base36 opeens de uitkomst te staan die wij ook verkregen hebben. Blijkbaar had de orga dezelfde website gevonden als wij, en is die website gewoon buggy.

Puzzel 6: It’s all in the abbreviation

De puzzel die we hier vonden was was wederom een rebus. Opvallend hierbij was dat het eerste en het tweede plaatje gelijk waren, en dat de titel iets hintte over afkortingen. Maar van de plaatjes (een ark en een pot honing) konden we geen afkortingen bedenken. De tekst “-ey” onder de honingpot gaf echter aan dat we hem in het Engels moesten interpreten. De uitkomst hiervan zou dan “Dark arc hon” zijn, niet echt iets waar we chocola van konden maken. Dit hebben we maar ingetypt op Google, die aangaf dat de uitkomst eigenlijk “Dark archon” had moeten zijn, een karakter uit het spel StarCraft. StarCraft wordt afgekort met “SC”, en dat stond natuurlijk voor het SportCentrum. Terwijl op de achtergrond het serene geluid van een ontruiming van het sportcentrum klonk, met daarrbij de mededeling dat we de lift niet mochten gebruiken, vonden we verstopt achter een natte struik de volgende puzzel.

Puzzel 7: Gouden getal

Bij het sportcentrum hebben we flink wat tijd moeten besteden aan het fotograferen van de puzzel. De puzzel bestond uit een ontzettend groot blok met cijfertjes en aangezien het donker was moesten we flitsen en gaf dat telkens flinke reflectie waardoor er op elke foto wel een stuk was dat niet te lezen viel. We hebben direct de orga maar gebeld met de vraag of het eht niet de bedoeling was dat dit een meeneemplaatje was, of dat we een digitale versie konden krijgen. Hierin wilde de organisatie niet meegaan, dus aan de hand van een grote stapel foto’s moesten we de gegevens maar reproduceren. Hierbij viel op dat op de tweede regel het getal pi bleek te staan, maar dan toch niet helemaal. Daarnaast was de derde regel voor een groot deel gelijk aan phi, en stonden er op een willekeurig ogende plek ook twee puntjes. Het enige aanknopingspunt dat we verder hadden was de titel “Gouden getal”, maar verwees die naar de Gulden Snede, of naar het Gouden Getal van jaartallen? We konden er in ieder geval niets mee.

Uit pure wanhoop zijn we maar begonnen met het overtypen van de getallen in de hoop dat er in digitale vorm meer logica (daar hing niets) in te ontdekken viel. Er kwamen wat stukjes in voor die zichzelf herhaalden enwat stukjes die ook in spiegelbeeld voorkwamen, maar hier kregen we ook niets nuttigs uit. Het markeren van alle losse getallen gaf ook geen ASCII-art. Gelukkig kwam er afleiding, de mensen van Charlie kwamen namelijk langs om de brandveiligheid in ons hoofdkwartier te inspecteren op het gebied van brandveiligheid. Gelukkig waren we hier totaal op voorbereid, de douche kon ook als brandslang worden gebruikt en hing op een hoogte waar je er makkelijk bij kon als je in paniek met je handen in de lucht die kant op rende, de betonschaar stond klaar om eventuele obstakels onschadelijk te maken en de nooduitgangen stonden vast op een kier zodat je in geval van nood snel naar buiten kon. Dit was voor de Charlies niet genoeg, ze wilden namelijk vermaakt worden. Met wat printjes met de tekst van ons levenslied hebben we ze laten genieten van beeldschone muziek over mensen die nooit op zouden geven en nooit toetjes zouden maken van anderen. Ze waren totaal flabbergasted, zoveel muzikaal talent hadden ze nog nooit eerder gehoord en prompt werd ons een platencontract aangeboden dat tevens dienst deed als bonuspuzzel. Ons teamlid Rick heeft dit contract ondertekend, maar helaas wachten we nog steeds op het bericht dat de opnames gaan beginnen. Zouden ze ons soms vergeten zijn?

Na dit muzikale intermezzo was het tijd om verder te puzzelen met de nummertjes. Inmiddels volgde ook een mail met daarin de opmerking dat de puzzel die opgehangen was niet klopte, waarbij een nieuwe versie was toegevoegd. Helaas nog steeds als plaatje, maar dit keer waren we wel van het probleem van de flits af en hadden we iets dat wel door een OCR kon. Dit hebben we met enkele verschillende softwarepakketten gedaan, om ook hier de fouten uit te kunnen halen. Helaas leverde dit geen informatie op over wat we met de puzzel zouden kunnen doen. Na nog langer staren besloten we maar dat het tijd werd om een hulpkreet naar de orga te sturen.

We hebben de gehele reeks overgetikt. Het is ons opgevallen dat er 3 punten in de reeks staan.
De 2e regel komt redelijk overeen met pi (rond de 50 tekens). De 3e regel heeft een aardige overeenkomst met de gulden ratio. Voor de rest valt het ons op dat bepaalde reeksen (5 lang) zich af en toe herhalen, maar hier halen we ook geen patroon uit.
We hebben de regels dus als losse regels bekeken en de serie als geheel.
We verwachten dat de 3.14 bedoeld is als representatie van pi en dat we de 2 losse punten verderop nodig hebben als oplossing voor deze puzzel.
We hebben gekeken of de gulden ratio voorkwam in de reeks, bijvoorbeeld tussen rijen of tussen delen van rijen. Dit leverde ook niks op.
We hebben een verschil van deze reeks genomen met pi, wat ons ook niet verder bracht.
We hebben geprobeerd om de reeks getallen op een telefoon in te tikken, alsof het t9 is. Dit werkte ook niet.
We hebben groepjes van 2 getallen, die vaak voorkwamen bekeken en gekeken of hier een patroon in zat.
We hebben gekeken of we figuurtjes zagen ontstaan als we alle 1en, 2en, etc. pakten.
We zien dat er een flinke overeenkomst is tussen de eerste en de 3e rij (rond de 30 getallen).
Nu zijn onze ideeen op. Mogen we een hint?

Uit het antwoord van de orga bleek dat we toch gebruik moesten maken van het getal phi (dus de titel had eigenlijk gewoon Gulden Snede moeten zijn), en na wat doorvragen bleek dat we dit getal moesten volgen op het papier. Dit kon vanaf twee plaatsen, maar slechts vanaf 1 plaats ging dit na meer dan 20 decimalen nog goed. Al snel vormde zich een K op het papier en keken we op de lijst met gebouwen welke afkortingen er met een K begonnen. Dit waren Kleinhorst (KH) en Keet (KT), waarbij de windrichting al wel verraadde dat het waarschijnijk Keet zou moeten zijn. Agent Barrel ging op weg en de rest van het rolstruikgewas bleef de puzzel opmaken. Onderweg ging de telefoon van Barrel, de uitkomst was inderdaad Keet. Inmiddels was de vrijdag al lang en breed begonnen en waren er al mensen bij Keet aan het werk, waardoor het wat moeite kostte om de zuidkant te bereiken zonder rare vragen te ontvangen. Hier werd inderdaad de volgende puzzel gevonden. en intussen werd de oplossing een klein beetje bijgewerkt om onze mening over de tijd dat we met deze puzzel kwijt zijn geweest te illustreren.

Mededeling: Inlognaam

Bij Keet hing geen puzzel, maar een mededeling. “De inlognaam voor de site is: Charliezard73”. Het was duidelijk dat we weer verder mochten met het tentoonspreiden van onze 1337 h4xx0r sk1llzzz op de website van de vijand. Met deze inlognaam konden we mogelijk weer een stapje verder komen, nu konden we namelijk het formulier gebruiken voor als iemand een wachtwoord vergeten is. Helaas bleef dit formulier de melding geven dat onze inlognaam niet klopte, en na dit 9001 keer gecontroleerd te hebben kwam Duck op het idee om het toch maar eens met een kleine letter te typen, en dat werkte wel. Hier volgde een geheime vraag, we moesten uit onze intel achterhalen hoe de hond van Charles Reed heet. Dit bleek echter niet in de datasheet die we inmiddels achterhaald hadden te staan, en ook alle andere namen die hierin voorkwamen bleken niet te werken. Gelukkig was er ook nog een blueprint van het hoofdkwartier van Charlie, waarop de locatie van “Dozer’s kennel” stond. Het proberen van de naam Dozer leverde ons de volgende boodschap op:

Je wachtwoord is: “worlddomination123”

Hiermee konden we inloggen op de site, en kwamen we terecht bij de bankrekening van Charlie. Het was duidelijk dat al veel studenten en verenigingen afgeperst waren door deze onderdrukkers, het saldo hierop was maar liefst 100 miljoen miljard euro en 42 eurocent. Gelukkig hadden we in onze mail een rekeningnummer ontvangen waar het geld heen moest, en snel probeerden we de 9000 euro waar de CIA om gevraagd had over te sluizen naar het rekeningnummer van onze opdrachtgevers. Helaas bleken er nog wat sysadmins te zijn die dag en nacht de transacties van deze rekening in de gaten hielden en de transacties die ze niet herkenden afbraken. Gelukkig wisten we van het bestaan van twee van deze sysadmins af. De ene hiervan was nog steeds aan het slapen, dus hoefde er maar 1 persoon bezig gehouden te worden. Voorzien van afluisterapparatuur, een zak spekjes en een afdruk van een foto van de cijferbrij trokken agenten Barrel en Rollade naar het kantoor van een nietsvermoedende sysadmin. Op het moment dat deze sysadmin naar buiten liep kreeg agent Duck een seintje dat de transactie mocht beginnen. Drie minuten lang mochten Barrel en Rollade de sysadmin aan de praat houden over het probleem dat de techniek van tegenwoordig nog steeds niet zo ver was dat we foto’s konden maken in de nacht zonder flitser te gebruiken , terwijl Duck zat te kijken naar een langzaam vorderend balkje. Eindelijk lukte de overdracht, en Barrel en Rollade konden weer naar huis toe rollen. Dag 4 was officieel afgerond.

Pandora 2012, Dag 3

Meeting

Dag 3, HandelsmerkWe begonnen deze pandora al wat vroeger dan gebruikelijk. Barrel Roll was al lang van tevoren naar de locatie (Carillon) om te scouten of er nog gevaren in de buurt waren. Hij heeft toen direct ons handelsmerk achtergelaten.

Toen hij weg wilde gaan, liep er een zeer gewaardeerde carillonspeler het carillon uit. Barrel heeft hem gevraagd of hij ons levenslied tijdens de meeting ten gehore wilde brengen; helaas bleek dit niet mogelijk.

Aangezien we gisteren zo lang moesten wachten op het begin van de meeting, waren wij vandaag beter voorbereid. Barrel had worstjes gehaald (van het merk RolStruik) en had een speciaal device meegenomen om deze op te warmen.

Op de meeting zelf werden er lovende woorden over ons gesproken. Wij hadden de dag ervoor zo’n lekkere taart gebakken, wat ons het voordeel van een bonuswapen heeft opgeleverd.

Toen de meeting al even bezig was, kwam er een brommertje aangereden. My Little Pony (naam vrij vertaald uit een raar dialect) had pizza besteld en af laten leveren bij de meeting.

Puzzel 1: Elementen

Dag 3, Puzzel 1, ElementenGrollsch had op locatie van de meeting al een goed idee voor deze puzzel: we moesten de uitkomst proberen te matchen met het periodiek systeem der elementen.

Tot ergernis van de organisatie waren we druk aan het discussieren over de manier waarop we dit op locatie konden doen. Na een paar minuten kwamen we er achter dat dit niet ging lukken. We besloten naar huis te fietsen.

Thuis aangekomen was de puzzel snel opgelost: ‘b’ wees op Boron (element 5) en ‘am’ wees op Americium (element 95), wat samen 595 maakt.

De rekensom was snel gemaakt: 6925532916 moest ons naar Cubicus leiden. Terwijl de thuisbasis nog even verderpuzzelde op de code eronder (die ons uiteindelijk naar het openluchttheater leidde), begon het away-team vast met zoeken; het nieuw verkregen superwapen werd meegenomen.

Puzzel 2a: Geheime code

Puzzel 2a: Geheime codeBij de Cubicus aangekomen werd de hint snel gevonden. Het bleek een doodlopend spoor te zijn. Gelukkig had onze collega Barrel meer geluk.

Toen we van de puzzellocatie weg probeerden te lopen, werden we belaagd door My Little Pony (naam vrij vertaald uit een raar dialect). Dit was het ultieme moment om ons superwapen in te zetten. Helaas bleek het wapen niet zo super: het haperde na 2 schoten. Agent Rick en Agent Duck moesten dit met hun leven bekopen.

Puzzel 2b

Puzzel 2b: YahrrZoals hiervoor al gezegd had Agent Barrel meer geluk. In het openluchttheater vond hij een briefje, dat ons wees op de website voor de volgende puzzel.

We gingen snel kijken wat er op deze website te vinden was. Het bleek om een .jar-file te gaan, een zogenaamd java-archief.

Rick en Duck waren onderhand weer gearriveerd op het hoofdkwartier. Het was hier algehele stress: er moest een java-omgeving gestart worden en niemand had verstand van dit soort nieuwerwetse techniek.

Er werd een Eclipse gestart en al snel werd het programma ten uitvoer gebracht. Op het scherm verschenen uitroeptekens: wat kon dit betekenen? Het bleek dat er een kabouter in ons toetsenbord zat; hij bleek zeer agressief te zijn.

De kabouter communiceerde met ons op een hele speciale manier: hij zette het capslocklichtje (dubbele woordwaarde (met bonuspunten voor de eerste persoon die ons weet te melden welk addertje hier onder het gras zit)) van ons toetsenbord aan en uit. Na zorgvuldige analyse van Barrel bleek hij te praten in Morse-code.

Met stevige handschoenen hebben wij ons toetsenbord vastgepakt en gevraagd wat er met het kaboutertje aan de hand was. Hij schreeuwde naar ons: “SOS, SOS, SOS!”  Wij dachten dat hij niks anders kon zeggen en gingen er maar van uit dat hij in gevaar was. Toen het kaboutertje zich verstopte in het toetsenbord van een van onze linux-systemen, zei hij zelfs heel weinig; meer dan:

Exception in thread “main” java.lang.UnsupportedOperationException: Toolkit.getLockingKeyState
at java.awt.Toolkit.getLockingKeyState(Toolkit.java:1405)
at puzzel.Puzzel.requestHint(Puzzel.java:140)
at puzzel.Puzzel.main(Puzzel.java:173)

Wist het arme wezentje niet uit te brengen. De oplossing van het probleem werd duidelijk toen wij het programma waarmee hij communiceerde door een decompiler haalden: hij had al een flinke reis, via veel universiteitsgebouwen, achter de rug.

  public static void main(String[] realLifeRolePlayingFirstPersonShooter) {
    Puzzel bogusPunten = new Puzzel();
    bogusPunten.requestHint();
    char charlie = 'a';
    char onoplein = 'b';
    char spiegel = 'c';
    char citadel = 'j';
    char ravelijn = 'k';
    char zilverling = 'l';
    char vleugel = 'd';
    char carrilon = 'e';
    char paviljoen = 'g';
    char seinhuis = 'h';
    char hogedruklab = 'i';
    char garage = 'f';
    char waaier = 'm';
    char halb = 'n';
    char teehuis = 'o';
    char verkeerde = 'p';
    char plek = 'q';
    char om = 'r';
    char te = 's';
    char kijken = 't';
    char tip = 'u';
    char red = 'v';
    char de = 'w';
    char kabouter = 'x';
    char y = 'y';
    char x = 'z';
    char cake = ' ';
    char lie = '.';
    String l1l = "" + cake + "# #" + cake;
    String l11 = "" + charlie + onoplein + teehuis;
    String ll1 = "" + carrilon + om + cake;
    String l1l1 = "" + halb + teehuis + zilverling;
    String lllll111lll1 = l11 + tip + kijken + ll1 + paviljoen;
    String l1l1l1l11ll1 = "" + halb + paviljoen + carrilon + halb + cake + hogedruklab;
    String l111l1l11ll1 = "" + halb + onoplein + teehuis + om + vleugel + lie + cake + te + kijken;
    String l1l1l1l11lll = "" + charlie + onoplein + teehuis + tip + kijken + carrilon + om + carrilon + kabouter;
    String l1l1l1l11111 = "" + cake + x + hogedruklab + citadel + halb + cake + kijken + carrilon + cake + red + hogedruklab + halb + vleugel + carrilon + halb + cake + onoplein + hogedruklab + citadel + cake + seinhuis + carrilon;
    String l1l1l1l1lll1 = "" + lie + cake + ravelijn + l1l1l1l11lll + verkeerde + carrilon + om + kijken + te + l1l1l1l11111 + kijken + cake + halb + charlie + l1l1 + charlie;
    String l1l1l1ll1ll1 = "" + kijken + te + carrilon + l111l1l11ll1 + tip + tip + om + cake + vleugel + hogedruklab + om + carrilon;
    String l1lll1l11ll1 = "" + spiegel + kijken + cake + seinhuis + tip + zilverling + verkeerde + l1l1l1l1lll1 + onoplein + lie;
    String lll1l1l11ll1 = "#" + l1l + ravelijn + lllll111lll1 + carrilon + red + charlie + l1l1l1l11ll1 + halb + cake + kijken + teehuis + carrilon + l1l1l1ll1ll1 + l1lll1l11ll1;

    bogusPunten.solvePuzzel(lll1l1l11ll1);
    bogusPunten.callPandora();
  }
}

We vertaalden zijn gedrag snel:

System.out.println(ll1l1l11ll1);

Let erop dat niet alle ellen ellen zijn: sommige ellen zijn enen. Het bleek dat onze kabouter de hulp nodig had van de kabouterexperts bij het nanolab; hij zat gevangen in ons toetsenbord.

# # # kabouter gevangen in toetsenbord. stuur direct hulp. kabouterexperts zijn te vinden bij het nanolab.

We gingen dus maar snel naar deze locatie.

KabouterHier aangekomen bleken de kabouterexperts een beetje verstrooid: eentje sprak altijd de waarheid, de ander kon alleen maar liegen. Daarnaast bleken ze ook erg weinig over kabouters af te weten, de vraag hoe lang een kabouter ongeveer wordt werd beantwoord met “Dat verschilt”. Tot op heden weten wij nog steeds niet of er ook kabouters zijn die basketbal spelen, of waar de woning van de kabouterexperts waas. Wij moesten achterhalen welke kabouter ons verder kon helpen.

Agent Duck stelde, na overleg met het thuisfront, de juiste vraag: “Wat zou uw collega-expert daar zeggen als ik hem zou vragen of u de waarheid sprak of zou liegen?”  Hij antwoordde “Hij zou zeggen dat ik zou liegen.”. Wij konden, middels Logica (daar hing niets), achterhalen dat deze kabouterexpert de waarheid sprak. Deze expert moesten wij om meer informatie vragen. Een paar minuten later was voldoende informatie vergaard om onze zoektocht voort te zetten.

Ondertussen was My Little Pony (naam vrij vertaald uit een raar dialect) aangekomen op deze locatie. Wij willen hier nog even een eervolle vermelding aan dit team kwijt: zij hebben netjes gewacht tot wij de experts om hun wijze raad hebben gevraagd, alvorens zij de experts benaderd hebben. Wij denken dat de experts dit kunnen waarderen: men weet dat hooggeleerde personen vaak verstrooid zijn en slecht reageren op veel indrukken tegelijkertijd. Dit team had hier netjes rekening mee gehouden.

Puzzel 3: When you see it you’ll shit bricks

Dag 3, Puzzel 3, ShitBricksDe kabouterexperts hadden ons waardevolle informatie verschaft voor de bevrijding van de kabouter in ons toetsenbord. We wisten alleen nog niet zo goed hoe we ermee om moesten gaan.

De thuisbasis had al snel contact met de teams in het veld: “Fiets maar richting een van de ‘Enschede’-Borden bij de WBW, waarschijnlijk kun je hier de volgende hint vinden.” Dit bleek niet geheel waar te zijn.

Puzzel 3, Shit Bricks, FotoAgent Rollade had een beter idee: gebouw de Vlinder had op de campuskaart dezelfde vorm als het Enschede-logo. Deze locatie was duidelijk de locatie die we zochten. Onze agenten-in-het-veld werden snel naar deze nieuwe locatie gestuurd.

Er bleek helaas niks te vinden bij de Vlinder. Na wanhopig op de kaart zoeken (en een keer of 5 teruggaan naar de Vlinder, het moest toch echt daar liggen), was er nog niks gevonden. Er werd bij WBW rood gezocht: het logo was immers rood en viel precies over de rode flats van de Witbreuksweg heen. Gemeente Enschede en bricks, wellicht een plek waar men met stenen de weg aan het verbouwen is? Het fietspad tussen Charlie en Roombeek heeft een stapel stenen staan, maar ook daar was niets te vinden. Met de boom nog steeds interpreterend als slagboom was het misschien een slagboom naast een kombord waar Enschede op stond, maar ook het afspeuren van deze slagbomen liep op niets uit.

Uiteindelijk kwam Duck met een ingeving: het carillon heeft op de kaart precies dezelfde vorm als het logo van Enschede. Dit bleek niet de enige link tussen het carillon en de gemeente Enschede: het bouwwerk is tevens in beheer van de gemeente. De volgende puzzel werd al snel gevonden onder een laaghangende boom ten noordoosten van het Carillon. Er werden direct een paar agenten die kant opgestuurd om de locatie zorgvuldig te bewaken (campen!!!!!!).

Puzzel 4: Dutch Variable Names

Dag 3, Puzzel 4, FotoHet gedeelte logica leverde iets op dat heel erg in de buurt kwam van de bekende uitspraak “All your base are belong to us”. Deze uitspraak is afkomstig uit het spel Zero Wing. Wing verwijst naar Vleugel, en het eerste deel (of nulde deel, als je met 0-indexen werkt) is het getal zero, daarbij de +3 optellen geeft 3, het gebouwnummer van Vleugel.

Puzzel 5: Dialect

Dag 3, Puzzel 5: DialectDeze puzzel bleek goed verstopt te zitten. We vonden hem uiteindelijk onder een laag trapje aan de achterzijde van de Vleugel. Er zijn dan ook niet zulke goede foto’s van beschikbaar.

De campusbelgen zuid en oost hebben een kluis. Een punt in het holst van de nacht; dit punt bevindt zich niet in het oosterijk gebouw; denk juist aan het niet-oosterijk gebouw. Ook een punt is in het gebouw van Rara op 11-3-2012.

PS Sommigen zeggen: “Rara is R in arg.”

We hebben ons urenlang doodgestaard op deze puzzel. Als eerste gingen we op zoek naar het oostenrijk-gebouw: we vonden een chalet wel erg oostenrijks klinken. Een blokhut vonden we dan weer totaal niet oostenrijks klinken, dus ook hier gingen we kijken. Dit was tevergeefs. Zuid en oost zou kunnen wijzen op de zuid- en oosthorst. Ook deze werden grondig geinspecteerd. Voor de kluis werd de binnenplaats van de horst gekozen, of misschien de Sleutel: je hebt vaak een sleutel nodig om een kluis te kunnen openen.

Een punt in de holst van de nacht leek wel een referentie op het seinhuis; ook dit bracht ons nergens; waarschijnlijk moesten we de locaties combineren.

Onderhand werd het team moedeloos: Barrel begon aan de voeten van Grollsch te knagen en Duck had uit verveling op het hoofd van Rick gescheten. Het werd duidelijk tijd om wat actie in het team te krijgen. Een hintaanvraag leek daar geschikt voor.

De volgende dingen hebben we al bedacht:
‘zuid en oost’ zou zuidhorst en oosthorst kunnen zijn. De kluis zou dan de binnenplaats tussen zuidhorst en buitenhorst kunnen zijn, maar daar kan je niet bijkomen.
Wat betreft een of meer punten, we vermoeden dat we op 1 punt voor de hele puzzel uit moeten komen, maar dat zouden er ook twee kunnen zijn.
‘Een punt in het holst van de nacht’ zou het Seinhuis kunnen zijn.
‘het oosterijk gebouw’ zou chalet kunnen zijn, het niet-oosterijkgebouw misschien blokhutten.
‘Rara is R in arg.’ -> ararag. Arago? die zitten in Carre (misschien de datum 11-5-2012 om aan te geven dat het om Carre gaat en niet Hogekamp.

We hebben geprobeerd lijnen tussen deze 4 punten te trekken, maar dat komt ook nergens op uit.

We hebben ten noorden van de blokhutten, zuidhorst, garage (ararag omgekeerd) en het seinhuis al bekeken, maar daar niets gevonden.

Op de blueprint van de Spiegel staat wel een secret safe vermeld (kluis?) maar kunnen we verder geen aanknopingspunten vinden.

De reactie volgde al snel:

Kijk nog eens naar de titel. In sommige landen worden bepaalde letters anders uitgesproken en daar maken wij hier nog wel eens grapjes over.

GnoompjeRekkel was dat. Daal moesten we het maal mee doen. Het breek dat de l dool een r velvangen weld en de r dool een l. Het was vast een diarect van die lale kaboutels.

Helaas was dit voor ons nog niet genoeg. Zoals al eerder gezegd: Grollsch was door het dolle heen en had onderhand een muilkorf omgekregen. Rollade begon onderhand ook te flippen, al had hij zijn woede voornamelijk gebotvierd op teams die bij de puzzel bij Carillon langs waren gekomen. Wat wordt er bedoeld met Lala? Wij konden slechts op Langezijds komen, maar dat was verboden gebied. Het werd tijd voor verduidelijking.

Dank jullie voor de hint. We hebben het vermoeden dat jullie hiermee
bedoelen dat we altijd beweren dat chinezen een R als een L uitspreken.
Hier hebben we nu naar gekeken, maar we komen er eigenlijk niet heel veel
verder mee. We  we erbij kunnen verzinnen is:
– als je ook l->r doet, je het over campusbergen gaat praten die mogelijk
een kruis vormen.
– ‘het horst van het nacht’ ivm ‘niet-oostelijk’ -> Westhorst, en dan de
metalen units die er ten noorden van staan

Bij de westhorst hebben we niets gevonden

We kunnen 5 ‘bergen’ verzinnen (carillion, pinetum, zwembad, bij hogekamp,
motorcross), maar daar kunnen we ook niet echt een zinnig kruis van maken.

Als jullie binnen onze eerste hint-aanvraag nog meer hints kunnen
loslaten, dan graag, anders zou ik jullie willen verzoeken dit mailtje nog
niet meteen als een tweede hint-aanvraag te beschouwen.

Na korte tijd weer reactie:

LAla is een vak gegeven aan eerstejaars informatica en wordt ook wel LinAlg genoemd.

Tja, hier waren wij dus duidelijk te oud voor. Gelukkig viel het kwartje nu wel. De campusbergen waren schijnbaar de bergen die we het jaar ervoor hadden gebruikt voor een puzzel: de heuvel voor Hogekamp, de heuvel op het Carillonveld en het openluchttheater. We moesten alle informatie die we tot nu toe hadden verzameld (we waren de helft al vergeten en de andere helft was ondertussen opgegeten door Grollsch) verzamelen en combineren. Door een kruis te tekenen tussen de twee campusbergen en de twee verkregen locaties (Lineaire Algebra werd gegeven in Carre en de niet-oosthorst was de westhorst) kwamen we uit op Teehuis: de puzzel lag een slootje verderop.

Puzzel 6: Schatzoeken

Dag 3, Puzzel 6: SchatzoekenWederom een puzzel waar we vastzaten. De kaart leek te leiden naar een locatie met veel trappen. Deze locatie moest een duidelijk centrum hebben. Kandidaten waren de lichtkrant en de matenwegpatio’s.

We vroegen ons af: wat betekent dat pijltje? Wellicht dat daar een trap naar boven was. De omwegen die bovenaan gevolgd werden begrepen we niet, maar deze namen we maar voor lief.

Grollsch was onderhand een beetje bedaard en kon weer naar buiten. Hij ging mee naar de lichtkrant en kwam daar in gevecht met Ovide en zijn vriendjes. Toen zij met 4 man waren, en hij de enige levende, werd hij in een zodanige positie gedreven dat hij alleen nog maar de Vestingbar in kon vluchten. Aldaar werd de hulp ingeroepen van de aanwezige personen.

Zij vonden de schatkaart een beetje lijken op de nieuwe spiraal van de roombeek. Dit net nieuwe waterwerk op de campus werd grondig geinspecteerd, maar tevergeefs. Er werd bij de Box gekeken; de organisatie huisde hier rond, de kabouterexperts waren aanwezig, maar een volgende puzzel werd niet gevonden. Grollsch zag wel kans om de StoeiPANDA goed te grazen te nemen. Het team werd moe en moedeloos van het zoeken en besloot over te gaan op het aanvragen van een hint.

We hebben de kaart geinterpreteerd als een route die naar een locatie leidt. De locatie zou bij de x moeten zijn; De pijl moet dan wijzen op een trap omhoog. De rare vorm liet ons in eerste instantie bij de lichtkrant kijken.

De rode kleur wees mogelijk naar de WBW: we hebben de binnenplaatsen van wbw rood gecontroleerd en konden ook hier niks vinden.

De patio’s hadden mogelijk wegen die zo leidden, een zoektochtje daar (stilletjes, er sliepen vast mensen) liet ons zien dat een boven- of zijaanzicht ook niet hier paste.

De binnenplaats van de Box was ook geen kandidaat, al was dit wel een goede gelegenheid voor een extra kill.

We hebben bij de waterspiraal van de Roombeek gekeken, hier was ook niks te vinden. O&O-plein en parkeerplaats Cubicus leverden eveneens niks op.

We hebben de bochten ook als 0 of 1 geinterpreteerd: links=1, rechts=0. Ook dit bracht ons niet verder (de x en pijl klopt hier ook niet bij).

We zitten dus waarschijnlijk weer geheel verkeerd te denken. Hebben jullie hier een hint voor?

Ook bij de faculty club was niks te vinden.

We hebben de kaart zowel als zijaanzicht als als bovenaanzicht geinterpreteerd.

Ook de nyancat leverde niks op.

De reactie liet weer niet lang op zich wachten:

Hey Rolstruik,

Probeer hier eens te beginnen: http://maps.google.com/maps?q=enter,+nederland&hl=nl&ie=UTF8&view=map&ftid=0x47b809d7f0ee82b7:0x4df951a25775027f&ftt=37&geocode=FeAIHgMdJXRkAA&split=0&sll=52.304712,6.588520&sspn=0.070889,0.086820&iwloc=A&ved=0CBIQpQY&sa=X&ei=jharT5fDJMakOqCnrdwE

Groet,
Daan Rop

Dag 1, Puzzel 7, OpvissenDit wees naar het plaatsje Enter. Grollsch zag direct dat de puzzel verwees naar een toetsenbord: de enter-toets zat rechts, het pijltje was de shift-toets en de x stond ook afgebeeld. De puzzel bevond zich op de locatie die aangeduid werd door de 2 omlijnde toetsen: gebouw 15 (Carre). Agent Barrel haalde hier, na enig ondoenlijk zoekwerk, de puzzel uit het water.

Puzzel 7: Zwembroekpuzzel

Dag 3, Puzzel 7: ZwembroekpuzzelWe wisten dat we onderhand bijna het einde hadden bereikt. Helaas waren we er nog niet helemaal en het halve team lag onderhand op de basis te hallucineren.

We kregen 2 rijen met willekeurige enen en nullen: het zal hier wel gaan om een bitpatroon. Er werd van alles geprobeerd: de getallen ombouwen naar een decimale representatie, de getallen van elkaar afhalen, xor’en, vertalen naar ASCII, etcetera.

Onze derde hintaanvraag voor deze avond zal ik jullie maar besparen: de oplossing was in retrospect eigenlijk  te simpel voor woorden. Als je de twee coordinaten als floating points beschouwt, kom je op de locatie uit van de eindpuzzel: deze lag op het voetbalveldje achter Mondriaan.

Dag 3: Einde

Dag 3: KabouterwachtwoordOp de GPS-locatie lag een zwart blaadje met hierop een steen geplakt om hem op zijn plaats te houden, een grasveldje heeft immers weinig mogelijkheden om een puzzel vast te plakken. Deze puzzel gaf het bevrijdende antwoord, we konden gaan slapen. Wel stonden hierop twee stukken binaire data, waarbij was aangegeven dat we dit in het oor van de kabouter moesten fluisteren om hem uit het toetsenbord te bevrijden. Dit maakte wat ons betreft absoluut geen haast, het kon best tot morgen wachten.

Pandora 2012, Dag 2

Puzzel 1: Feelings of summer

Deze dag begon met een paar regels tekst. We hadden, zelfs met expliciete toestemming van de orga “Jullie mogen wel met je lampjes spelen” de tekst al tijdens de meeting door de envelop heen bekeken, maar hebben gewacht met het daadwerkelijk oplossen van de puzzel totdat de envelop daadwerkelijk open mocht.

Yesterday I went outside with my mama’s mason jar And listen to the birds’ laughter as they live for today There is something exciting about leaving everything behind

Zodra de enveloppen open mochten even snel googlen op de telefoons naar de eerste regel, en daaruit bleek al snel dat er ‘butterfly’ in de titel zat, dus met drie man op pad naar de Vlinder terwijl de rest terug ging naar HQ. Hier aangekomen zijn we in eerste intantie buiten het hek in de zuid-westelijke hoek gaan kijken, maar daar zagen we niets hangen. Op naar binnen, maar er bleken mensen in de Vlinder aanwezig te zijn. Niet zo’n goed idee dus. Voor de zekerheid hebben we de orga maar even gebeld, en die wisten te bevestigen dat er nooit iets binnen hekken hangt. We wilden vrolijk verder zoeken, maar er kwam een probleem opdoemen in de vorm van De Jonge Woudlopers die zich in de bewuste zuid-westhoek hadden verschanst. Nadat we elkaar een tijdje aan hadden gekeken begon ze onze kant op te komen, en trokken wij ons terug naar de autos die mooi voor ons geparkeerd stonden om achter te schuilen. Dit ging een tijdje goed, tot er ineens een team TuinfeesT achter ons verscheen. Na enig beraad besloten we dat we een charge moesten uitvoeren, en TuinfeesT was het gekozen doelwit. Zo gezegd zo gedaan, en daar haalden we twee kills uit. Ze waren nog niet allemaal afgeslacht, maar toch leek het een mooi moment om door te zetten richting De Jonge Woudlopers. Dat leek best goed te gaan, totdat bleek dat die toch eigenlijk best heel goed zijn met hun blaaspijpen. Helaas, ook twee slachtoffers aan onze kant. Intussen hadden zich meer teams gemeld, dus die gingen vrolijk met elkaar in gevecht. Gelukkig speelde dit zich meer richting de sleutel af, waardoor wij rustig nog even konden zoeken naar de puzzel. Deze bleek toch gewoon aan een boom in de buurt te hangen, al was hij niet heel goed te zien. Wonder boven wonder leek het erop dat de andere teams ons niet gespot hebben terwijl wij onze fotos aan het maken waren. Terwijl dit zich allemaal afspeeld hebben we op HQ voor de volledigheid even de tekst nagekeken, en het bleken drie zinnen uit verschillende nummers te zijn, ondanks dat de tekst redelijk goed door leek te lopen:

 • Yesterday I went outside with my mama’s mason jar -> Butterfly – Wheezer
 • And listen to the birds’ laughter as they live for today -> The Time Of Our Lives – Iron Butterfly
 • There is something exciting about leaving everything behind -> Another White Dash  – Butterfly Boucher

Het moge duidelijk zijn dat ‘Butterfly’ wel een vrij duidelijk thema was, en de Vlinder dus als shootout-locatie gepland was.

Puzzel 2: Draaipuzzel

De puzzel die we bij de Vlinder vonden bestond uit een paar cirkels en tabellen met enen en nullen. Het was vrij snel duidelijk dat de kolom met de pijl erboven gewoon als een binair getal geinterpreteerd mocht worden (0111 = 7). Ook dat de tabel aan de hand van de cirkels ingevuld kon worden leek vrij logisch, met name aangezien er 4 cirkels waren, en ook 4 rijen. Na enig staren kwamen we erachter dat de tabel ingevuld kon worden door van binnen naar buiten te kijken hoe in 3 stappen de opening in de cirkel naar de lijn te draaien was, door hem klokslag te draaien. De eerste kolom betekende een halve slag draaien, de tweede een kwart slag, en de derde een achtste slag. Door dit concept toe te passen op de tweede set, konden we de volgende tabel invullen:

1 0 1
1 1 1
0 1 0
1 1 0
0 1 1

Hierna hoefden we alleen nog maar 11010 om te zetten naar 26, wat de Oosthorst is.

 Puzzel 3: Venn

Bij de Oosthorst vonden we na goed zoeken (de puzzel hing heel gemeen hoog onder een brandtrap verstopt) puzzel 3. Het zag er een beetje uit als een typisch venn-diagram van 3 overlappende cirkels, wat gezien de titel “Venn” ook wel de richting zou zijn om in te zoeken. In de cirkels stonden de woorden ‘Langezijds’, ‘Hogekamp’ en ‘Hallenweg’, en in het deel waarin alle drie de cirkels overlappen stond een X. Wat verder nog opviel aan de puzzel, was dat de windrichting waarin de puzzel te vinden zou zijn ‘bushalte’ was. Aangezien er een X in het midden stond, gingen we op HQ op zoek naar overeenkomsten tussen de verschillende locaties, terwijl men in het veld verschillende brainfarts af ging, zoals de bushaltes bij Cubicus, omdat die immers ongeveer tussen de drie locaties in lagen, en dan ook maar die bij de Hallenweg omdat die toch zo dichtbij lagen. Aangezien dit allemaal op niets uitliep, en we de puzzel ook niet opgelost kregen, zijn we maar voor de brute-force-aanpak gegaan: alle bushaltes op de campus af, zoveel zijn het er immers niet. Dit had uiteindelijk succes op de wbw, waar we de volgende puzzel tegenkwamen. Een paar uur later kwamen we alsnog tot het inzicht dat de X niet betekende dat we naar overeenkomsten moesten zoeken. Het is ons nog steeds niet helemaal duidelijk waarom we uit de woorden de delen ‘Lange’ ‘kamp’ en ‘weg’ moesten halen, maar we weten wel dat we het niet uit (dit) Venn-diagram kunnen halen en snappen de titel dus niet. Wel hebben we bedacht hoe een meer correct diagram eruit had moeten zien. Het is niet geheel puzzelwaardig, maar het idee moge duidelijk zijn.Dag 2, Puzzel 3, Venndiagram

Puzzel 4: Anagram

En wat we vonden bij de bushalte, was een setje woorden met daarboven de titel Anagram:

Coma Eend Lut Vang Techno Ving Sloop Aap Bics Radio Dal Vlas

Op deze puzzel hebben we ons echt veel te lang dood zitten staren. We hebben op allerlei mogelijke manieren geprobeerd hier iets zinnigs van te maken, maar dat lukte echt niet. Als je alle letters op een grote hoop gooide waren er ook echt veel te veel gebouwnamen uit te halen. Uit armen moede zijn we uiteindelijk maar bij het Biomagnetisch centrum gaan kijken, omdat dat er ‘ongeveer’ uitkwam als je een van de diagonalen pakte. Dat was mooi meegenomen, want daar bleek (weliswaar op een andere windrichting) puzzel 6 te hangen, dus we konden nog mooi een paar uur doorpuzzelen terwijl we de rest van de puzzel-set oplosten. Uiteindelijk hebben we toch een hint opgevraagd, met de volgende info:

We hebben de woorden door een anagramsolver gegooid; het zijn er echter te veel om goed op anagrammen te zoeken. We hebben dit ook per regel geprobeerd; dit leverde ook niet veel op. Op de woorden in de tekst googlen werkte ook niet. We hebben er nog aan gedacht om de woorden van plaats te verwisselen, maar hier kwamen we ook niet veel verder mee. Het enige wat we tegenkwamen was een scheef anagram nemen van Coma, Techno en Bics. Met wat verbeelding erbij kwam hier biomagnetisch centrum uit; dit bracht ons wel een puzzel verder, maar nog niet bij de oplossing van deze puzzel. We zitten nu al een aantal uren hierop vast, dus we vinden het hinttijd. Wat doen we fout? We zijn ook creatief bezig geweest en hebben bijvoorbeeld van de eerste regel alle eerste letters gepakt, van de tweede regel de tweede letters, enzovoort. Dit hebben wij ook gedaan met posities van woorden. Verder hebben we gekeken naar de 1e, 2e, 3e, 4e…letters van ieder woord, om daar een anagram mee te maken.

We kregen het volgende terug:

Hoi Rolstruik,

Jullie zijn niet de enigen die moeite met deze hebben. Misschien wordt het duidelijker als ik jullie vertel dat de 4 regels ook 4 verschillende anagrammen zijn. Ook zijn de oplossingen niet in het woordenboek te vinden.

Groeten, Daan Rop

We hebben hier nog even extra naar gekeken, maar eigenlijk hadden we dat natuurlijk ook al tot in den treure gedaan, dus we hebben er nog maar een mailtje aan gewaagd:

Wij hadden al zo’n vermoeden en hebben de losse regels ook al als anagrammen bekeken; dit stond inderdaad niet in onze beschrijving.

De losse anagrammen kwamen niet uit op gebouwnamen, niet op kunstwerken en we zijn door deze hint dus helemaal niks verdergekomen; we zitten nog steeds naar dezelfde beeldscherm te staren met dezelfde informatie. Het is ondoenlijk om te zoeken naar anagrammen van 12-ish letters, die niet in het woordenboek staan, zonder hier extra informatie bij te hebben: brute-forcen geeft te veel mogelijkheden (12!) en zonder een idee waar je de oplossing moet zoeken (bijv. gebouwnamen) kom je dus helemaal nergens.

Heb je meer informatie voor ons, want hiermee komen we dus helemaal niks verder.

En als antwoord:

Hallo Rolstruik,

Waarom staan ze niet in het woordenboek? Het zijn namelijk namen. Misschien helpt dit jullie verder.

Groeten, Daan Rop

Het duurde even, maar uiteindelijk kwamen we erop, dat ging ongeveer zo (en duurde 10 minuten):

 • Barrel: In die tweede kan een ‘van’ staan, dat is bij een persoonsnaam wel waarschijnlijk en daarna is de oplossingsruime wat kleiner.
 • Rick: Hmm, daar kan ik dan wel ‘Theo van’ bij verzinnen, maar ik kan dan weer niets met de rest van de letters, hoewel er wel bijna Theo van Gogh uitgehaald kan worden.
 • Rock: (na nog eens 5 minuten) Vincent van Gogh!
 • Iedereen: DOH!

En toen gingen we naar Mondriaan 🙂 Achteraf hebben we nog bedacht dat de andere schilders Claude Monet, Pablo Picasso en Salvador Dali waren.

Puzzel 5: Biometrics

Bij Mondriaan vonden we het volgende tekst:

Deze puzzel geeft je het laatste onderdeel van de GPS-ontvanger. Kijk snel op de website waar de geldtas is!

Zo gezegd zo gedaan, en inderdaad, op de CIA-site hadden we nu de beschikking over een GPS-tracker. Frustrerend genoeg waren we hier vanwege een foutieve puzzel hier al vlak langs gelopen (daarover meer), maar eenmaal op deze locatie aangekomen bleek hier een mooie tas vol geld (een deel daarvan was duidelijk om mee te nemen… toch?) te liggen, die vol vingerafdrukken bleek te zitten: De vingerafdrukken bleken mooi overeen te komen met de intel op de site. Aangezien ze in de intel netjes dossiernummers hadden, hadden we op ‘BOX 128’ kunnen komen, maar aangezien we doordat we puzzel 6 eerder al gevonden hadden na deze puzzel klaar waren met de dag, hebben we het hierbij gelaten. Daarom dragen we de pen even over aan de concullega Majoor Francis Monogram van team TuinfeesT.

Majoor Francis Monogram

… is helaas nog niet gearriveerd, dus we kunnen de pen nog niet overdragen.

Puzzel 6: Veni, vidi, reveni

Bij het Biomagnetisch centrum vonden we een puzzel met de tekst “crhn qddu pdjqhwlvph” onder de veelbelovende titel “Veni, vidi, reveni”. Daaronder stond weer een campuskaartje. Die titel beloofde dat we ergens naar terug zouden gaan. De tekst was natuurlijk een caesar cipher, namelijk eentje met offset 3. Het resultaat is dan “zoek naar magnetisme”. Aan het campuskaartje konden we niets raars ontdekken, dus na een kwartiertje bedachten we dat er maar magneten in de puzzel moesten zitten. Rick mocht terug naar locatie, maar hij kon niets vinden. Vervolgens zijn we dus maar een paar kleine locaties gaan bezoeken, omdat bij deze specifieke puzzel geen windrichting aangegeven werd. Uiteindelijk hebben we besloten dat toch echt niet anders kon dan dat er een magneet moest zijn, dus is Barrel ernaartoe gerold om toch twee magneten te vinden. Naar wij vernomen hebben viel het best mee met het aantal keren terugkomen, er schijnen teams zijn geweest die een keer of 5 gerevenit zijn (bijvoorbeeld omdat ze zijn gestopt met zoeken na de eerste magneet. Mistake!).

Puzzel 7: Foo Bar

Bij de spiegel vonden we deel 1 van de volgende puzzel. De titel was Foo, en de windrichting We… (goh, wat zou dat nou kunnen worden). De puzzel zelf bestond uit wat tekst in 4 delen: ‘4’ in een witte achtergrond, ‘ETB’ in een zwarte, ‘5’ weer in een witte en tot slot ‘ESC’ in een zwarte. Hier konden we niet direct iets mee, dus we hebben ook deel 2 opgehaald. Deel 2 hing achterop de boortoren, waar zo te horen op dat moment een goed feestje bezig was. Hierop stond een 2e stuk windrichting (‘st’, je raadt het niet), een titel, ‘Bar’, die hadden we eigenlijk ook moeten zien aankomen, en nog een stuk puzzel: ‘ACK’ in zwart, ‘UX’ in wit en ‘VT’ in zwart. Barrel en Duck hebben in het veld eigenlijk al bedacht dat het grotendeels ascii-codes moesten zijn, maar konden er helaas niet veel soeps van maken en keerden dus terug naar HQ. Na een half uurtje puzzelen (inderdaad, veel te veel, we schamen ons diep) kwamen we tot de ontdekking dat als je voor de witte waarden ook de ascii-waarden pakt, je twee getallenreeksen hebt die met 52 en met 6 beginnen. Maar die kennen we! Vrolijk gingen we op pad naar 52.235327, 6,858811, min of meer op het fietspad wat tegenwoordig door Pinetum loopt (nieuwerwetse onzin zeg). Dit vonden we eigenlijk al een beetje raar, want die locatie heeft niet echt een oost-kant, de windrichting waarin we moesten zoeken. Toch hebben we er een kwartiertje rondgezocht, voordat we de orga belden. De orga beweerde dat we waarschijnlijk iets verkeerd hadden gedaan, maar zou toch nog even de puzzel controleren en ons vertellen of het wel of niet klopte. Na een kwartiertje vredig over het water uitgekeken te hebben, kregen we inderdaad een belletje terug, en de mededeling was dat er inderdaad een foutje in de puzzel zat, de U had namelijk een : moeten zijn. Het away-team ging maar weer een stukje bewoonde campus opzoeken, terwijl het HQ deze nieuwe intel verwerkte. De eerste mededeling richting het away-team was dat het toch wel raar was, want de nieuwe coordinaten lagen ineens in de stad in plaats van op de campus. Er werd dus meteen maar weer een wisselgesprek met de orga gestart, want dit was toch wel wat vreemd. Orga nam helaas niet op, dus maar weer terugkletsen met HQ. Deze had inmiddels geconstateerd dat het niet zomaar in de stad uitkwam, maar precies midden op de kerktoren op de oude markt. Het was dus wel duidelijk dat het away-team naar het torentje van Drienerlo moest (dat de oost-kant hiervan bij het verboden gebied Drienerburght was bedachten we op dat moment allemaal niet). Terwijl het away-team aan het fietsen was, werden die teruggebeld door de orga. Ondanks de mededeling dat we inmiddels toch wel ontdekt hadden wat de oplossing was, wilden ze eigenlijk toch het verhaal wel horen. Toen dit eenmaal verteld was, bleek echter dat onze redenering helemaal niet klopte, en de puzzel eigenlijk nog steeds niet! Ze stuurden ons dus maar het volgende mailtje:

From: Daan Rop Subject: rectificatie foobar locaties To: Rolstruik

Hey Rolstruik,

Sorry voor het ongemakt. De juiste locatie bevindt zich hier: 52.245382,6.854594

Het away-team ging de puzzel ophalen achter het schuurtje wat op de parkeerplaats aan de langenkampweg tegen de sintelbaan, terwijl HQ het volgende mailtje terugstuurde:

Ah, jullie bedoelden 4 CAN 5R, ACK U-^

Bedankt, puzzel gevonden 😉

Groetjes, Rick

Puzzel 8

Achter de schuur hing een hele fraaie puzzel (in kleur!) met de titel “Yet another rebus”, en een hele mooie rebus eronder. Helaas waren we in eerste instantie niet zo heel goed in het oplossen hiervan. We zagen namelijk na een paar pogingen (meerdere tienen? welnee, je kan prima doen alsof daar gewoon ’10’ staat) wel dat er achttendertig (haha, wat een suffe orga!) stond, maar dat was dus geen bestaand gebouwnummer. Uit armen moede hebben we alle 3 resterende (BI hadden we al gehad) gebouwen in de dertig maar bezocht, totdat iemand uiteindelijk bedacht dat dat ook wel eens op de matenwegpatio kon slaan. Dat in de onderste helft van de puzzel ‘vrienden’ stond hebben we tot onze schaamte later pas van de vrienden van TuinfeesT (hoe beviel de wikkie?) moeten horen. Toen was ons ook ineens duidelijk wat die extra t in de rebus deed, misschien was de orga toch nog niet zo dom 🙂

Puzzel …. nee, wacht, geen puzzel meer

HQ was dichterbij bij mw38 dan het away-team (vergeet de uitstapjes naar alle 30-gebouwen niet), dus is vanuit daar iemand gedispatched. Weten jullie al waar HQ eigenlijk was? nee? Jammer dan! Alhier trof deze de volgende mededeling aan:

Slaap lekker!

Goedzo! Jullie hebben een blauwdruk gevonden! Je kunt deze blauwdruk terugvinden op c.iapandora.nl/spiegel.php. Nu weet je wat de nieuwe basis van Charlie is!

En toen was dag 2 om (behalve het stukje waar de afgevaardigde van TuinfeesT wikkie kwam proeven).

Pandora 2012, Bonuspuzzel 1: Brainfuck

Bij het einde van dag 1 was er een bonuspuzzel: download de file van http://www.iapandora.nl/brainfuck.zip (kopie: brainfuck.zip) en zoek de rest maar uit. Zoals te verwachten viel zat er in de zip een bestand met brainfuck-code, een interpreter voor windows en een README. Dit laatste bestand gaf aan dat je bij de meegeleverde interpreter een bepaalde setting voor errors uit moest zetten en dat je mogelijk gibberish kreeg aangezien het niet allemaal heel netjes gebouwd is. Bij het juiste codewoord als invoer zou er een logische tekst uit komen.

De taal brainfuck is zeer beperkt, er zijn in totaal 8 instructies, en je werkt met een grote geheugenset en een pointer. Je kunt de pointer bewegen, waardes in het geheugen ophogen en verlagen en while-loopjes maken. Voor interactie de gebruiker is er ook een mogelijkheid tot een getchar en een putchar, om input te vragen en karakters af te drukken.

Ondanks de beperkingen van de taal is de syntax echt verschrikkelijk slecht leesbaar, wat gezien de naam niet heel erg toevallig is. Gelukkig bestaat er een python-script dat brainfuck om kan zetten naar enigszins versimpelde C (indien mogelijk worden contanten toegevoegd, en optellingen worden bij elkaar gepakt, zodat iets als “+++++” gewoon vertaald wordt naar “+= 5”) zodat de code al iets leesbaarder werd. Het resultaat zag er uit als dit:

 while (p[0]) {
  p[0] += 11;
  p[1] += 6*p[0]-3;
  p[2] += 6*p[0];
  p[3] += p[0];
  p[0] = 3*p[3]-4;
  PUTC(p[1]);
  ...

Nog steeds niet fantastisch goed leesbaar, maar al een hele verbetering. Aan de gegenereerde code zijn twee wijzigingen gedaan. Ten eerste volgde onze invoer niet meer vanaf het toetsenbord maar kon je de invoer als argument meegeven (om makkelijker tegen de tools op de site te kunnen scripten), als tweede is er een functie gebouwd om makkelijk het geheugen en de locatie van de geheugenpointer te kunnen bekijken:

#define MAX_SIZE 30000

void dumpmem(uint8_t *m, uint8_t *p) {
 int i;
 for (i=0; i<MAX_SIZE; i)) {
  if (m[i]) {
   fprintf(stderr, "m[%i] = %i", i, m[i]);
   if (m[i] >= 32 && m[i] < 127) fprintf(stderr, "  (%c)", m[i]);
   fprintf(stderr, "\n");
  }
 }
 fprintf(stderr, "Value of P: %i\n", p-m);
 fflush(stderr);
}

Niet alleen konden we hiermee makkelijk zien welke waardes er in het geheugen staan, maar ook konden we bij de gegenereerde while-loopjes makkelijk kijken of ze uitgevoerd zouden worden, en zo nee, waarom niet.

Verder kijkend in de gegenereerde C-code kwamen we eigenlijk maar op 1 plek iets tegen dat een zinnige print-opdracht leek te geven, met het volgende stuk code:

      PUTC(p[-22]);
      PUTC(p[-21]);
      PUTC(p[-23]);
      PUTC(p[-20]);
      PUTC(p[-18]);
      PUTC(p[-19]);
      PUTC(p[-17]);
      PUTC(p[-23]);
      PUTC(p[-16]);
      PUTC(p[-15]);

Hieruit valt te leren dat de uitkomst bestaat uit 10 tekens, en dat op positie 3 en 8 hetzelfde teken moet staan. Aangezien we al in de mail de melding hadden gekregen dat er een windrichting bij hoort zou hier een gebouwnaam uit kunnen komen. We hebben dit vergeleken met alle gebouwnamen op de campus, en bij hoRsttoRen was een match. Hier zit echter geen toegankelijke zuidzijde aan, dus we moesten verder zoeken.

Inspectie van wat codepaden leverde op dat bepaalde codepaden enkel werden uitgevoerd bij invoer bestaande uit 3, 5 en 8 karakters. Bij invoer van 3 en 5 kwam het echter voor dat er links van ons geheugengebied gelezen werd. Dit mag natuurlijk niet, dus hieruit konden we concluderen dat het wachtwoord 8 tekens had. Dat is toch wat veel om te brute-forcen.

Meer geheugendumps bekijkend kwamen we er achter dat er bij de invoer van een wachtwoord van 8 tekens de tekst “brainfck” in het geheugen wordt geschreven, ongeacht de invoer. Het gebruik van “brainfck” als wachtwoord gaf wel iets van output (namelijk “3SVJTRFUUYQTI#HNQUJYNVMURFHJ+”) maar dit was geen puzzelcode en dan zou de zuidzijde ook nergens op slaan. Het antwoord was dus niet “brainfck”, maar hier moesten we vast wel iets mee doen.

Bij het proberen van wat extreme waardes “aaaaaaaa” en “zzzzzzzz” bleek dat zodra elk karakter hoger was dan de invoer op de respectievelijke plaatsen het verschil in een ander stuk geheugen opgeslagen werd. (dus bij “crainfck” is het verschil “10000000”, bij “dsainfck” is het verschil “21000000”, etc). Als er ook maar 1 karakter lager was (bijvoorbeeld “brainfcj”) werd dit codepad niet uitgevoerd. Blijkbaar was het dus 8 karakters lang en hand het brainfck als ondergrens. Het totaal aantal mogelijkheden was hiermee al minder dan toen we enkel wisten dat het 8 karakters moesten zijn, maar alsnog te veel om het te kunnen brute-forcen. Verder zoeken dus

De volgende poging was om te starten met de input “brainfck” en letter voor letter op te hogen, om zo maar te kijken wat er gebeurde. Bij de invoer “prainfck” werd er 1 geheugenwaarde met verschillen op 0 gezet, maar de rest van de letters gaven dit effect niet. Dus toch maar iets verder in de code zoeken.

Vlak voor het print-statement stond nog een loopje, die er behoorlijk ingewikkeld uit zag. De geheugenpointers gaven aan dat het iets uitlas met de verschillen die eerder berekend waren. En bij bepaalde verschillen werd het loopje vaker uitgevoerd. Hierna was het een kwestie van iets afdrukken als het loopje gedaan werd, de letters van het woord “brainfck” 1 voor 1 ophogen en zodra het loopje vaker werd uitgevoerd doorgaan naar de volgende letter. Zo werd het password “prainfck”, “pwainfck” en uiteindelijk “pwdzomgz”, dit laatste gaf de uitvoer “Ga naar TP”, ofwel tennispark. Achteraf weer in de code kijken leert dat deze verschillen gewoon letterlijk werden toegevoegd, en dat het hieruit berekend had kunnen worden.

    p[12] += 14;
    p[13] += 5;
    p[14] += 3;
    p[15] += 17;
    ++p[16];
    p[17] += 7;
    p[18] += 4;
    p[19] += 15;

Pandora 2012, Gebakborrel

Ieder jaar hoort er bij Pandora ook een taartborrel. Dit jaar was deze al tijdens de eerste dag gepland waardoor je eens een keer niet met een ontzettend slaapgebrek uren in de keuken door moet brengen, maar heb je gewoon de mogelijkheid om al de middag voor Pandora een taart te maken. Tot zover onze plannen, maar gelukkig is het gelukt om op de dag ervoor al een beetje voorbereiding te doen. Het recept dat we volgden ging er echter ook van uit dat je een dag van te voren met de voorbereiding zou beginnen.

De taart van dit jaar was een After Eight-taart. Eigenlijk was dit gezien het tijdstip waarop de gebakborrel zou beginnen een erg onhandige keuze, maar we namen toch maar de gok dat de Meiscie dit wel door de vingers zou zien. Zo niet, dan konden we het natuurlijk altijd nog een After Four-taart noemen, of beweren dat die uitspraak ging over 8 uur ‘s morgens. De voorbereiding bestond hier uit het smelten van een grote hoeveelheid chocolaatjes in een mousse van warme slagroom, dit overgieten in een afsluitbaar bakje en dit bakje in de koelkast zetten gedurende een nacht. Het recept wist helaas niet te vermelden hoe laat je moest beginnen.

Het andere deel van de taart dat al ruim van te voren gefabriceerd kon worden was de bodem. Hiervoor werd een beslag gemaakt met meel, eigeel en eiwit en in de oven zou dit een soort biscuit worden. Dit moest vervolgens met een broodmes tweemaal doorgesneden worden, maar hiervoor moest het eerst afkoelen. Hoe lang dit moest stond er niet bij, maar gezien de eerdere puzzel was een nacht een goede gok. Het moge duidelijk zijn dat dit recept boven de poolcirkel niet altijd even goed bruikbaar is.

Na een korte nacht puzzelen en een korte nacht slaap werd het dan toch daadwerkelijk tijd om eens bezig te gaan met de rest van de taart. De volgende stap was het opkloppen van het slagroommengsel, aangezien de taart stiekem gewoon een veredelde slagroomtaart was. Hiervoor kun je natuurlijk een mixer gebruiken, maar als je die niet hebt moet je maar met de hand het met een garde opkloppen. Dit is echter behoorlijk vermoeiend, maar met een beetje creativiteit kun je vast wel iets bedenken dat ervoor zorgt dat de garde uit zichzelf rond gaat draaien. Wat dacht je bijvoorbeeld van een schroefboormachine? Het werkte verrassend goed, en ik kan u meedelen dat het boek “De keuken van McGyver” binnenkort in de boekhandel bij u in de buurt zal liggen, vermoedelijk naast de paperclips. Met wat slagroomviagra erbij zou dit lang genoeg goed blijven om niet in te zakken voordat de taartborrel afgelopen zou zijn.

Vlak voor het begin van de borrel werd de finishing touch nog even aangebracht, wat is tenslotte een taart zonder decoratiestukje munt in het midden. Daarnaast moest uiteraard bij ons het bovenaanzicht van de taart lijken op een rolstruik. Hier hebben we weer het voordeel dat mensen niet exact weten hoe een rolstruik eruit ziet, en dat je met een paar simpele lijntjes en een beetje verbale communicatie al snel mensen ervan kunt overtuigen dat het toch echt een rolstruik voor moet stellen. Gewapend met de gerolstruikte en bemunte taart trokken we ten strijde richting het educafe.

Uiteraard waren we niet de enige personen die een taart verzorgd hadden, maar dit keer waren we zo ongeveer het enige team dat geen chocoladetaart verzorgd had. Andere opvallende creaties was de felgele pandataart van de felgele rotpanda’s, de torencake van pisa en de EWI-taart, die laatste was gemaakt door van alle EWI-verenigingen wat ingredienten los te peuteren en dit te combineren tot een taart die achteraf gezien niet zo heel smakelijk bleek te zijn.

Richting het einde van de borrel volgde de prijsuitreiking. Na de prijzen die je liever niet wilt winnen (denk aan de prijs voor de slechtste taart, de hoogste taart en de mooiste taart) volgde de prijs waar alles om draaide: de lekkerste taart. Het bleek dat onze lange strijd wederom succesvol verlopen is, de lekkerste taart was de roltaart. Ons prijzenpakket bestond dit maal uit een hartvormig bakblik, een zak besuikerde, mierzoete spekjes, een koker (barrel?) zuurstokroze decoratiekorrels en als klap op de vuurpijl een setje decoratietroetelbeertjes voor op de pizza, houdbaar tot 30 februari 2014. Het was dan wel weer jammer dat we de Meiscie uit hebben moeten leggen waarom we zo blij waren met de troetelbeertje, sommige mensen hebben ook echt geen historisch besef (of lezen de campuswiki te weinig).

Bij een taartpuzzel hoort natuurlijk ook een bonuspuzzel. Dit jaar had de organisatie dat heel creatief gedaan door alle teams die een taart gemaakt hadden een tompouche aan te bieden met daarop een toekan genaamd Zazoe die een bonus in zijn mond heeft. Deze tompoezel werd erg snel opgelost met het campuskaartje ernaast: de lijnen van de mond van Zazoe kwamen prachtig overeen met de wegen die in het carillonveld, waar de puzzel te vinden was op het punt waar de snavel van Zazoe begon. Deze puzzel heeft wel wat verschrikkelijke bijwerkingen gehad, nu kunnen we namelijk niet meer dit stukje carillonveld zien zonder er een toekan in te vinden.

Pandora 2012, Dag 1

Woei! Pandora is weer begonnen! Weer een week vol puzzelen, schieten en slaaptekort.

Met dag 1 en 2 achter de rug zijn we maar eens begonnen met een serie write-ups. Te beginnen met dag 1.

Puzzel 1: Tekenen

We begonnen deze dag met een stukje pseudocode:

Dag 1, Puzzel 1, foto op locatie

var x = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0];
var y = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0];
var z = 1;

drawline( x[0] , z+1, x[2]-z, 4);
drawline( y[2-z], y[3] , (z+z)*z , x[0] );
drawline( sqrt(x[8]), 2, z, z++)
drawline( x[0]+y[z], z*(y[3]/x[7]), y[5], pow(z,z) );
drawline( z*(z+1), x[z++], 4, y[z]*x[0] );

Het uitrekenen van de expressies leverde ons de volgende drawline-statements op:

drawline(1, 2, 2, 4);
drawline(2, 4, 2, 1);
drawline(3, 2, 1, 1);
drawline(4, 1, 6, 4);
drawline(6, 3, 4, 4);

Dag 1, Puzzel 1, Poging 1

De tekeningen hiervan brachten ons niet zo heel ver. We zijn toen als een gek verschillende interpretaties van de pseudocode gaan proberen: worden argumenten van links naar rechts geinterpreteerd(zoals bij veel scripttalen) of van rechts naar links (zoals echte talen als c/c++)? Dit maakt, in het geval van z++, uit voor de waardes van de argumenten in de code (zie ook stackoverflow)

We vroegen ons toen af z++ geinterpreteerd moest worden als ++z: het verschil is het eerst returnen en dan ophogen van de waarde of het eerst ophogen, dan de nieuwe waarde returnen. De nieuwe drawline-statements werden:

drawline(1, 2, 2, 4);
drawline(2, 4, 2, 1);
drawline(3, 2, 1, 2);
drawline(4, 1, 6, 4);
drawline(6, 4, 4, 4);

Dag 1, Puzzel 1, Oplossing

Deze tekening was duidelijker. We pakten de fiets en vonden de volgende puzzel bij gebouw 47 (Vrijhof).

Puzzel 2: Soms gaat het niet om de bestemming

Dag 1, Puzzel 2, Foto

We herkenden hier direct dat het om een stukje braille ging. Toen we het probeerden op te lossen, kwamen we echter tekens tegen die niet in het braille-alfabet thuishoorden.

We moesten een andere aanpak verzinnen. Al snel kwamen we tot de conclusie dat de puzzel gespiegeld moest worden. Dit gaf een leesbare oplossing: Soms gaat het niet om de bestemming maar om hoe je er komt.

Hoe je er komt? Hoe komt je ergens? Hoe komt iets ergens? Via transport! De pakketjes op de campus komen aan op de campus, dus de zoektocht werd richting Garage ingezet.

Nog voordat we op de helft naar de garage waren, werd er gebeld: “Ga maar naar de spiegel: het gaat niet om de oplossing, maar om hoe we er gekomen zijn: door te spiegelen”. Onder een stukje kippengaas (hadden we nu de betonschaar maar bij ons) vonden we de volgende puzzel: een kruiswoordraadsel.

Puzzel 3: Kruiswoordpuzzel

De thuisbasis kreeg de puzzel binnen en begon direct met het invullen. Er werd hard gegoogled en de woorden werden al snel ingevuld. We hadden echter 1 probleem:

Dag 1, Puzzel 3, Foto 2

Wat moesten we met het vakje onderaan? Er stonden geen dikgedrukte vakjes in de puzzel, zoals je bij een normale kruiswoordpuzzel gewend bent. Voor de zekerheid hebben we de organisatie maar even gepolst of de puzzel wel echt juist was.

Dit bleek een aantal minuten later zeker het geval te zijn: er zat een patroon in de uitkomsten: alpha, bravo, charlie, delta… Het ging om het NATO-alfabet. Het vakje onderaan was nu ook direct duidelijk: er waren 25 “letters”  van dit alfabet in de puzzel verstopt, de 26e moest onderin ingevuld worden.

Er werd alvast een fiets gepakt, terwijl het thuisfront de puzzel volledig invulde en keek welke letter miste; het bleek de Tango te zijn. Na zoeken bij het Teehuis (T) en Horsttoren (Gebouw 20, T is de 20e letter van het alfabet) kwamen we tot de conclusie dat het logischer was om bij het kunstwerk “De tangodansers”  te kijken.

Tangodansers

Dit kunstwerk staat tegenwoordig bij de Box. Hier vonden we de volgende puzzel.

Puzzel 4: Soms gaat het om de bestelling

Dag 1, Puzzel 4, Foto

Deze lap tekst werd grondig geanalyseerd. Hij zat vol met campuslocaties, deze werden opgesomd. De beginletters van alle locaties werden geanalyseerd: csckvvvcwbccvcsgztcsscmszcbhbvcslccccppzz. De titel bleek hier de oplossing al te geven: soms gaat het om de bestelling. De enige bestelling in deze puzzel is een bestelling van kippenvleugeltjes, dus de zoektocht werd voortgezet naar de Vleugel, waar een gevaarlijke sprong over een snelstromend beekje ons naar de volgende puzzel leidde.

Puzzel 5: Volg de regels

Dag 1, Puzzel 5, Foto

Er kwamen hier 2 ideeen op: het thuisfront bedacht een oplossing, waarbij R voor “Regel” stond, “W” voor woord en “L” voor letter. We moesten dus een oplossing zoeken in een tekst met regels, woorden en letters.

De officiers op locatie dachten aan de programmeertaal Logo: L staat hier voor “turn left”, W voor “walk” (ga rechtdoor) en “R” voor “turn right”.

Terwijl we hier, zittend op de parkeerplaats voor de spiegel over nadachten, had het thuisteam al een tekst gevonden waar de puzzel goed op paste: het reglement van Pandora. Voor de bovenste regel van de puzzel werd dit regel 2, woord 9, letter 1: de V. Het voortzetten van deze oplossing leverde Vliede op. Wat moesten we met Vliede?

Uit het logo-idee kwam intussen ook een oplossing:

Dag 1, Puzzel 5, Logo

Dit kon of gebouw 6 (Paviljoen) of gebouw 9 (Citadel) zijn. Beide gebouwen werden gecontroleerd, zonder oplossing.

“Vliede” leek wel wat op vlinder. Dit was natuurlijk geen goede uitkomst, maar na de weg die we tot nu toe gevolgd hadden, zijn we toch maar daar gaan kijken. Wat bleek? Hier hing de volgende puzzel. De organisatie werd gebeld (de puzzel klopte immers niet helemaal) en tevens werd doorgegeven dat de puzzel niet heel goed vastgeplakt zat.

Puzzel 6: Three is the magic number

Dag 1, Puzzel 6, Foto

Three is the magic number: we zijn schijnbaar op zoek naar drietallen. Al snel bleken er geen drietallen, maar viertallen in de puzzel te zitten:

 • izaak, jakob, abraham, mozes
 • ego, alter-ego, super-ego, id
 • wetgevende macht, rechterlijke macht, uitvoerende macht, gehoorzamende macht
 • liefde, geloof, trouw, hoop
 • bermuda, miami, curacao, san juan
 • steen, papier, schaar, spock
 • gelijkheid, vrijheid, broederschap, zusterschap
 • mekka, jerusalem, bethlehem, medina
 • zoon, vader, grootvader, heilige geest

Dag 1, Puzzel 6, Gesorteerd

Bij elke set hoorde er eentje niet bij. We kwamen op een set van namen die er niet bijhoorden:

moses bethlehem miami spock id trouw zusterschap gehoorzamende_macht grootvader.

Het leverde ons niks op om van deze set de eerste of derde letter te pakken. Nadat we nog een tijd naar deze puzzel gestaard hadden (en er echt niet uitkwamen) hebben we een hint aangevraagd:

We zijn er achter dat de 3-eenheden eigenlijk 4-eenheden zijn. Dit heeft ons getriggered om een kijkje te nemen bij gebouw 4: carillon. Hier hebben we niks gevonden, terwijl we zowel bij het carillon als bij het bankje aan de westkant hebben gekeken (en bij de bomen in de buurt).

We zijn toen gaan kijken naar de dingen die er niet tussenhoorden: dit zijn volgens ons: moses bethlehem miami spock id trouw zusterschap gehoorzamende_macht grootvader. We hebben hier de eerste letter van gepakt (standard procedure) en de derde letter (stao osho), waarbij we in het tweede geval de derde letter van ID als spatie hebben geinterpreteerd. Ook hier kwamen we niet verder mee.

We hebben een opsomming gemaakt van de paren:

izaak jakob abraham mozes
ego alter-ego super-ego id
wetgevende macht rechterlijke macht uitvoerende macht gehoorzamende macht
liefde geloof trouw hoop
bermuda miami curacao san juan
steen papier schaar spock
gelijkheid vrijheid broederschap zusterschap
mekka jerusalem bethlehem medina
zoon vader grootvader heilige geest

Het zijn 9 paren, maar bij gebouw 9 (citadel) vonden we ook niks. Gebouw 12 ( (36 woorden gedeeld door 3 (is the magic number)) leverde ook niks op.

We hebben bij gebouw 43 (schuur) gekeken (4 en 3 aan elkaar geplakt) en zijn van mening dat gebouw 34 niet bestaat (staat ook niet op de kaart).

Voor de rest, als we toch met far-fetched dingen bezig waren: we hebben bij Meander gekeken (3 is een meandergetal) en lijntjes getrokken tussen de woorden. Ook dit leverde niks op.

Volgens mij zien we dus iets over het hoofd en jullie kunnen ons vast een stapje in de goede richting helpen.

Het hielp inderdaad. We kregen te horen dat we in de goede richting waren, maar dat onze drietallen niet klopten. De juiste drietallen leidden ons naar Oosthorst.

Puzzel 7: Woordzoeker

Dag 1, Puzzel 7, Foto

Deze woordzoeker was misleidend: er stonden een hoop woorden in, die niet in de woordenlijst erboven stonden. Er werd vast met de hand gepuzzeld, terwijl 1 persoon de puzzel overschreef.

bftnibkltrpukernsokfuabobehucraxbovsdganhtsfhjriosgtdvluscharbxfjvnmeihtafdlnekdgjovtheomnjadqawrezxtv
ksefbrikdlupbalkartezksefjmfnetbreasciinssuirbkbfmiuhcirpnwbiozbnrebflerbaolbfpmpftcallfefubhiabeicusf
fsparcesbrebrltbkenmunreaoftwapenesnfbrebkbhfachipsakfheaoenerebkyfubaoatoritetulxzoknirlperrybinsenbh
bninbimnachtfnidprncifmvadkiiteeofdmfbivrntekmabinenbailnkfeonaxtslaapackenfaertuekrelboaaveaplfixlzzj
koefbailbnieefkqvmxbdwataestnsfarvfalsevfmanvalphwidrhrvdashifatgpatsrfhaseghrjnnspridbpsftaofjdghetdu
fritkephfstaxctfrbrrfrspiketdfrbishgshtslrsgehscsdnnktnjoshveghthipsduvaasergbangakigsdfsenojdpictsvki
prtrtarstttmtnjntnajntntnoggpppppkctdpertegelflxxxhinffarftaehngttwistbroesbfdsdisddfrtrxtcyoratfttsae
fatstshggtahgphdtasngfvhgepfajkgubdspdnfhgslawafthudstftabcdefghifghilblnekolmnonmlootooffompslgngiktk
njgkgtkttthgtkthbonusljejkpkrfneneponyespghopdaggfirtadfrbbtsdrdsibrcazimefeaftvgftrderpbsddwdrstdaftj
kkillbvfeftrdtuinfeestbrstftkaartftrtbrdabvohrnullsritmirandansgdrksdlcepromnsdrtdcrsftrttebvpnrspgsdt
rfphdhsnoordtrshspghstdrstdrsdsrtdgdhsinsomniadprstlntgrfdnhneisherataoydstmylittleponyfobhrlshdtbsiau

Dag 1, Puzzel 7, Handmatig

De automatische oplossing bleek sneller:

Dag 1, Puzzel 7, Oplossing

Op naar de locatie: 52.240540, 6.864074

Dag 1, Puzzel 7, Locatie

Puzzel 8

Dag 1, Puzzel 8, Foto

Op de locatie vonden we een pakketje en de instructie om de organisatie op te bellen. We kregen te horen dat we onze mailbox in de gaten moesten houden. Even later kregen we nieuwe coordinaten door:

De locatie waar jullie het pakketje af mogen geven is: 52.247777, 6.849999.

Dag 1, Puzzel 8, Locatie

Hier vonden we de eerste bonuspuzzel, maar hierover later meer…